مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 بی ابالفضلم -(بی ابالفضلم چه گویم اصغرم را در جواب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمدرضا سروری
68
+1
2 یا حضرت رباب سلام الله علیها -(دادم پس از تو ديگر از كف راه چاره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
78
+1
3 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(ريخت با دست خودش مي در سبوي مادرش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
79
4 قصه ي تقدير -(ازقضا قصه ي تقدير بهم خواهد ريخت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
78
5 سه شعبه -(داد اصغر را به دستش خواهر او با شتاب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
95
+2
6 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(فقط به خاطر طفل رباب با زحمت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
91
+1
7 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(پدر که از رخ ماهت نقاب ميگيرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
87
8 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(دلدار ميخواهد به دلبر دل ببندد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
88
9 گهواره -(حرمله الهي که خيرنبيني،هنوزم نخشکيده اشک رباب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
142
10 نكند مكث كني -(نكند مكث كني،وقت شتاب است برو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
78
+1
11 حنجر خشک -(سيراب نشد حنجر خشک پسر از آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
94
12 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(نای گریه هم نداره دیگه طفلم از عطش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
109
13 حضرت علی اصغر علیه السلام -(آب از سوز جگر دارد خجالت ميكشد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
108
+1
14 غزل حضرت علی اصغر(ع) -(آن کودکی که در دلِ میدان اَمان نداشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
92
15 شعر مصیبت حضرت علی اصغر -(آب وقتی سنگ دل شد، سنگ خاره گریه کرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن حنیفی
117
16 شعر مظلومیت حضرت علی اصغر (ع) از سید حمیدرضا برقعی -( نباشد در جهان وقتی که از مردانگی نامی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید حمید رضا برقعی
106
+2
17 رباعی حضرت علی اصغر علیه‌السلام -(در دشت بلا که خاک از خون تَر بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
استاد محمد جواد غفورزاده
108
+1
18 رباعی حضرت علی اصغر علیه السلام -(گرید به حال زار دلم هفت آسمان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر روشن ضمیر
300
+1
19 -(طفل در این طایفه کار بزرگان می‌کند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
قاسم قاسمی بیدهندی
165
20 غزل حضرت علی اصغر(ع) -(اصغرم در ظاهر امّا من به باطن اکبرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
260
21 کودک شش ماهه -(از صدای تیر فهمیدم که سرعت داشته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
388
+2
22 شعر حضرت علی اصغر علیه السلام -(رباب آب شد اما علی که آب نخواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد مهدی خانمحمدی
299
23 حضرت علی اصغر ع -(دل خوش از اینکه برایم راهِ چاره مانده است!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
412
24 مقتل حضرت علی اصغر -(امام صادق علیه السلام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
368
25 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع)این طفل که بى هیچ گناهى از تشنگى مى‏‌سوزد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
324
26 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع):طنین ‌افکن شدن نداى استغاثه امام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
183
27 مقتل علی اصغر طفل رضی -(یاران امام حسین(ع)کودکى را که همان ساعت متولّد شده بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
177
28 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع): صدایی از غیب به گوش حضرت رسید "ای حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
215
29 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع) کودک شیرخوارش،عبداللّه(علی اصغر)را خواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
175
30 حضرت علی اصغر ع -(روی دستان پدر ناکام خفت!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
254
31 سبک 12 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ کودک -(کودک پر بسته‌ي من اينقده دست و پا نزن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
449
+1
32 سبک 11 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ یاس -(اصغرم مثلِ گلِ ياس مي مونه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
279
33 سبک 10 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / زمینه سنگین ـ خواب -(اصغرم خوابه، يا كه سيرابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
305
34 سبک 9 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ بی تاب -(علی من بی تابه از تشنگی بی خوابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
219
--1
35 سبک 8 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد ـ غم -(اي خدا هرگز نگردد غم فراموشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
218
36 سبک 7 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / دودمه ـ رضیع -(واي علي اصغرم قوّت این چشم ترم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
169
37 سبک 6 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ بهار -(اي بهارِ پرپرم ای امید آخرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
240
38 سبک 5 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ شش ماهه -(شش ماهه رو آورده مي خواد جواب بگيره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
159
39 سبک 4 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنتی ـ حاجی -(حاجيِ شش ماهه ام حاجت روايي شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
168
40 سبک 3 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ نگران -(دلِ ما را نگران كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
153
41 سبک 2 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ نظاره -(من به دشمن نظاره دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
112
42 سبک ۱ شهادت علی اصغر(ع)- ذکر / واحد سنگین - خشکیده -(خشکیده برگ و ساقه اش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
153
43 مثنوی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(چون كه تنها ماند پورِ بوتراب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
157
44 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(اين فرات بي وفا تنها سراب است آب آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
132
45 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل صغیرم را خدا با چشم گريان مي برم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
187
46 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل عطشان مرا خنده به رويش نزنيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
170
47 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(مرهمِ زخم دلم، روح و روانم اصغر است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
163
48 یا باب الحوائج مددی -(درعرش خدای حی داور) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید پوریا هاشمی
255
49 مقتل حضرت علی اصغر(ع) -(بقِیَ الحُسَینُ فَرِیدًا وَحیِدًا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
452
--1
50 حضرت علی اصغر(ع) -(روی دستان پدر بی‌تابیِ ما را ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا قاسمی
419
+1