مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 علی اصغر (ع) -(چشمت که باز شد به جهان ناله داشتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسین جعفری
4
2 متن روضه حضرت علی اصغر از زبان حضرت رباب -(توانم رفته یکسر درد دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن لطفی
151
3 متن شعر مدح حضرت علی اصغر -(شکفتن آرزوی کودکش بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید حبیب نظاری
96
4 متن شعر حضرت علی اصغر علیه‌السلام -(برای خاطر طفلان نیامد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
عباس شاه زیدی
90
5 بی ابالفضلم -(بی ابالفضلم چه گویم اصغرم را در جواب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمدرضا سروری
243
+1
6 یا حضرت رباب سلام الله علیها -(دادم پس از تو ديگر از كف راه چاره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
174
+1
7 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(ريخت با دست خودش مي در سبوي مادرش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
146
+1
8 قصه ي تقدير -(ازقضا قصه ي تقدير بهم خواهد ريخت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
132
9 سه شعبه -(داد اصغر را به دستش خواهر او با شتاب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
164
+2
10 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(فقط به خاطر طفل رباب با زحمت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
139
+1
11 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(پدر که از رخ ماهت نقاب ميگيرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
133
12 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(دلدار ميخواهد به دلبر دل ببندد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
125
13 گهواره -(حرمله الهي که خيرنبيني،هنوزم نخشکيده اشک رباب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
218
+3
14 نكند مكث كني -(نكند مكث كني،وقت شتاب است برو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
134
+1
15 حنجر خشک -(سيراب نشد حنجر خشک پسر از آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
146
16 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(نای گریه هم نداره دیگه طفلم از عطش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
165
17 حضرت علی اصغر علیه السلام -(آب از سوز جگر دارد خجالت ميكشد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
161
+1
18 غزل حضرت علی اصغر(ع) -(آن کودکی که در دلِ میدان اَمان نداشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
140
19 شعر مصیبت حضرت علی اصغر -(آب وقتی سنگ دل شد، سنگ خاره گریه کرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن حنیفی
170
20 شعر مظلومیت حضرت علی اصغر (ع) از سید حمیدرضا برقعی -( نباشد در جهان وقتی که از مردانگی نامی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید حمید رضا برقعی
181
+2
21 رباعی حضرت علی اصغر علیه‌السلام -(در دشت بلا که خاک از خون تَر بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
استاد محمد جواد غفورزاده
146
+1
22 رباعی حضرت علی اصغر علیه السلام -(گرید به حال زار دلم هفت آسمان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر روشن ضمیر
385
+1
23 -(طفل در این طایفه کار بزرگان می‌کند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
قاسم قاسمی بیدهندی
205
+2
24 غزل حضرت علی اصغر(ع) -(اصغرم در ظاهر امّا من به باطن اکبرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
318
+1
25 کودک شش ماهه -(از صدای تیر فهمیدم که سرعت داشته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
462
+3
26 شعر حضرت علی اصغر علیه السلام -(رباب آب شد اما علی که آب نخواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد مهدی خانمحمدی
340
27 حضرت علی اصغر ع -(دل خوش از اینکه برایم راهِ چاره مانده است!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
442
28 مقتل حضرت علی اصغر -(امام صادق علیه السلام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
418
29 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع)این طفل که بى هیچ گناهى از تشنگى مى‏‌سوزد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
362
30 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع):طنین ‌افکن شدن نداى استغاثه امام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
222
31 مقتل علی اصغر طفل رضی -(یاران امام حسین(ع)کودکى را که همان ساعت متولّد شده بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
207
32 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع): صدایی از غیب به گوش حضرت رسید "ای حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
251
33 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع) کودک شیرخوارش،عبداللّه(علی اصغر)را خواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
204
34 حضرت علی اصغر ع -(روی دستان پدر ناکام خفت!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
303
35 سبک 12 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ کودک -(کودک پر بسته‌ي من اينقده دست و پا نزن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
525
+1
36 سبک 11 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ یاس -(اصغرم مثلِ گلِ ياس مي مونه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
327
37 سبک 10 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / زمینه سنگین ـ خواب -(اصغرم خوابه، يا كه سيرابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
374
38 سبک 9 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ بی تاب -(علی من بی تابه از تشنگی بی خوابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
258
--1
39 سبک 8 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد ـ غم -(اي خدا هرگز نگردد غم فراموشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
265
40 سبک 7 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / دودمه ـ رضیع -(واي علي اصغرم قوّت این چشم ترم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
220
41 سبک 6 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ بهار -(اي بهارِ پرپرم ای امید آخرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
315
42 سبک 5 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ شش ماهه -(شش ماهه رو آورده مي خواد جواب بگيره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
201
43 سبک 4 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنتی ـ حاجی -(حاجيِ شش ماهه ام حاجت روايي شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
214
44 سبک 3 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ نگران -(دلِ ما را نگران كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
199
45 سبک 2 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ نظاره -(من به دشمن نظاره دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
147
46 سبک ۱ شهادت علی اصغر(ع)- ذکر / واحد سنگین - خشکیده -(خشکیده برگ و ساقه اش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
205
47 مثنوی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(چون كه تنها ماند پورِ بوتراب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
197
48 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(اين فرات بي وفا تنها سراب است آب آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
165
49 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل صغیرم را خدا با چشم گريان مي برم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
223
50 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل عطشان مرا خنده به رويش نزنيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
210
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد