مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 رباعی حضرت علی اصغر علیه السلام -(گرید به حال زار دلم هفت آسمان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر روشن ضمیر
100
+1
2 -(طفل در این طایفه کار بزرگان می‌کند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
قاسم قاسمی بیدهندی
50
3 غزل حضرت علی اصغر(ع) -(اصغرم در ظاهر امّا من به باطن اکبرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
139
4 کودک شش ماهه -(از صدای تیر فهمیدم که سرعت داشته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
206
5 شعر حضرت علی اصغر علیه السلام -(رباب آب شد اما علی که آب نخواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد مهدی خانمحمدی
184
6 حضرت علی اصغر ع -(دل خوش از اینکه برایم راهِ چاره مانده است!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
342
7 مقتل حضرت علی اصغر -(امام صادق علیه السلام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
267
8 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع)این طفل که بى هیچ گناهى از تشنگى مى‏‌سوزد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
244
9 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع):طنین ‌افکن شدن نداى استغاثه امام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
113
10 مقتل علی اصغر طفل رضی -(یاران امام حسین(ع)کودکى را که همان ساعت متولّد شده بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
112
11 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع): صدایی از غیب به گوش حضرت رسید "ای حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
121
12 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع) کودک شیرخوارش،عبداللّه(علی اصغر)را خواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
108
13 حضرت علی اصغر ع -(روی دستان پدر ناکام خفت!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
168
14 سبک 12 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ کودک -(کودک پر بسته‌ي من اينقده دست و پا نزن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
319
+1
15 سبک 11 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ یاس -(اصغرم مثلِ گلِ ياس مي مونه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
191
16 سبک 10 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / زمینه سنگین ـ خواب -(اصغرم خوابه، يا كه سيرابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
213
17 سبک 9 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ بی تاب -(علی من بی تابه از تشنگی بی خوابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
144
--1
18 سبک 8 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد ـ غم -(اي خدا هرگز نگردد غم فراموشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
153
19 سبک 7 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / دودمه ـ رضیع -(واي علي اصغرم قوّت این چشم ترم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
94
20 سبک 6 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ بهار -(اي بهارِ پرپرم ای امید آخرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
158
21 سبک 5 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ شش ماهه -(شش ماهه رو آورده مي خواد جواب بگيره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
82
22 سبک 4 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنتی ـ حاجی -(حاجيِ شش ماهه ام حاجت روايي شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
99
23 سبک 3 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ نگران -(دلِ ما را نگران كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
93
24 سبک 2 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ نظاره -(من به دشمن نظاره دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
60
25 سبک ۱ شهادت علی اصغر(ع)- ذکر / واحد سنگین - خشکیده -(خشکیده برگ و ساقه اش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
84
26 مثنوی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(چون كه تنها ماند پورِ بوتراب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
105
27 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(اين فرات بي وفا تنها سراب است آب آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
79
28 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل صغیرم را خدا با چشم گريان مي برم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
117
29 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل عطشان مرا خنده به رويش نزنيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
91
30 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(مرهمِ زخم دلم، روح و روانم اصغر است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
96
31 یا باب الحوائج مددی -(درعرش خدای حی داور) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید پوریا هاشمی
195
32 مقتل حضرت علی اصغر(ع) -(بقِیَ الحُسَینُ فَرِیدًا وَحیِدًا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
322
33 حضرت علی اصغر(ع) -(روی دستان پدر بی‌تابیِ ما را ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا قاسمی
307
34 دوبیتی -(باب‌الحوائج ششماهه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مرتضی محمودپور
234
35 روضه ی علی اصغر سلام الله علیه -(لبان کوچک او را به خیزران ندهد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی اصغر یزدی
269
+1
36 حضرت علی اصغر(ع) -(از خواب ناز کودک من پا نمی شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن ناصحی
421
37 حضرت علی اصغر (ع) -(در دست چاره سازِ جهان،راهِ چاره نيست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد قاسمی
233
38 حضرت علی اصغر(ع) -(خون می کنی تو بر جگرم، دست و پا مزن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
357
39 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(اگر که مادرش سر را ببیند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
254
40 حضرت علی اصغر(ع) -(جایی رسید قصه که ناگه پرید تیر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میلاد حسنی
158
41 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(تو در زیر عبا، فکر ربابم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
238
42 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(الا طفل شهید آسماني) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
164
43 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(علی جان طفل خشکیده زبانم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
235
44 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(علی جانم به لب ها يك كلام است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
148
45 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(رباب و تشنه طفل نيمه ساله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
144
46 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(مزن طفلم به سينه با دو بالت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
140
47 دوبیتی شهادت علی اصغر ع -(علي اصغر گلِ نشكفته ي من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
189
48 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(عالم همه ديوانه و شيداي حسين است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
169
49 شور سینه زنی حضرت ششماهه -(شب هفتم محرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مرتضی محمودپور
372
+1
50 حضرت علی اصغر(ع) -(بی هوا تیر سه پر بوسه به حلقومت زد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن کردی
335