مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 قصه ي تقدير -(ازقضا قصه ي تقدير بهم خواهد ريخت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
20
2 سه شعبه -(داد اصغر را به دستش خواهر او با شتاب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
22
+2
3 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(فقط به خاطر طفل رباب با زحمت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
20
4 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(پدر که از رخ ماهت نقاب ميگيرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
34
5 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(دلدار ميخواهد به دلبر دل ببندد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
36
6 گهواره -(حرمله الهي که خيرنبيني،هنوزم نخشکيده اشک رباب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
61
7 نكند مكث كني -(نكند مكث كني،وقت شتاب است برو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
25
8 حنجر خشک -(سيراب نشد حنجر خشک پسر از آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
42
9 یا حضرت علی اصغر علیه السلام -(نای گریه هم نداره دیگه طفلم از عطش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
57
10 حضرت علی اصغر علیه السلام -(آب از سوز جگر دارد خجالت ميكشد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن صرامی
41
+1
11 غزل حضرت علی اصغر(ع) -(آن کودکی که در دلِ میدان اَمان نداشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
35
12 شعر مصیبت حضرت علی اصغر -(آب وقتی سنگ دل شد، سنگ خاره گریه کرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن حنیفی
68
13 شعر مظلومیت حضرت علی اصغر (ع) از سید حمیدرضا برقعی -( نباشد در جهان وقتی که از مردانگی نامی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید حمید رضا برقعی
48
+1
14 رباعی حضرت علی اصغر علیه‌السلام -(در دشت بلا که خاک از خون تَر بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
استاد محمد جواد غفورزاده
76
+1
15 رباعی حضرت علی اصغر علیه السلام -(گرید به حال زار دلم هفت آسمان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر روشن ضمیر
194
+1
16 -(طفل در این طایفه کار بزرگان می‌کند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
قاسم قاسمی بیدهندی
117
17 غزل حضرت علی اصغر(ع) -(اصغرم در ظاهر امّا من به باطن اکبرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
219
18 کودک شش ماهه -(از صدای تیر فهمیدم که سرعت داشته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
311
19 شعر حضرت علی اصغر علیه السلام -(رباب آب شد اما علی که آب نخواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد مهدی خانمحمدی
254
20 حضرت علی اصغر ع -(دل خوش از اینکه برایم راهِ چاره مانده است!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
386
21 مقتل حضرت علی اصغر -(امام صادق علیه السلام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
324
22 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع)این طفل که بى هیچ گناهى از تشنگى مى‏‌سوزد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
294
23 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع):طنین ‌افکن شدن نداى استغاثه امام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
147
24 مقتل علی اصغر طفل رضی -(یاران امام حسین(ع)کودکى را که همان ساعت متولّد شده بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
149
25 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع): صدایی از غیب به گوش حضرت رسید "ای حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
177
26 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع) کودک شیرخوارش،عبداللّه(علی اصغر)را خواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
143
27 حضرت علی اصغر ع -(روی دستان پدر ناکام خفت!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
210
28 سبک 12 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ کودک -(کودک پر بسته‌ي من اينقده دست و پا نزن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
392
+1
29 سبک 11 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ یاس -(اصغرم مثلِ گلِ ياس مي مونه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
239
30 سبک 10 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / زمینه سنگین ـ خواب -(اصغرم خوابه، يا كه سيرابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
266
31 سبک 9 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ بی تاب -(علی من بی تابه از تشنگی بی خوابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
180
--1
32 سبک 8 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد ـ غم -(اي خدا هرگز نگردد غم فراموشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
192
33 سبک 7 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / دودمه ـ رضیع -(واي علي اصغرم قوّت این چشم ترم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
126
34 سبک 6 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ بهار -(اي بهارِ پرپرم ای امید آخرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
204
35 سبک 5 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ شش ماهه -(شش ماهه رو آورده مي خواد جواب بگيره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
123
36 سبک 4 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنتی ـ حاجی -(حاجيِ شش ماهه ام حاجت روايي شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
131
37 سبک 3 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ نگران -(دلِ ما را نگران كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
122
38 سبک 2 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ نظاره -(من به دشمن نظاره دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
89
39 سبک ۱ شهادت علی اصغر(ع)- ذکر / واحد سنگین - خشکیده -(خشکیده برگ و ساقه اش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
118
40 مثنوی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(چون كه تنها ماند پورِ بوتراب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
130
41 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(اين فرات بي وفا تنها سراب است آب آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
107
42 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل صغیرم را خدا با چشم گريان مي برم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
154
43 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل عطشان مرا خنده به رويش نزنيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
138
44 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(مرهمِ زخم دلم، روح و روانم اصغر است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
134
45 یا باب الحوائج مددی -(درعرش خدای حی داور) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید پوریا هاشمی
223
46 مقتل حضرت علی اصغر(ع) -(بقِیَ الحُسَینُ فَرِیدًا وَحیِدًا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
389
--1
47 حضرت علی اصغر(ع) -(روی دستان پدر بی‌تابیِ ما را ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا قاسمی
363
48 دوبیتی -(باب‌الحوائج ششماهه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مرتضی محمودپور
274
49 روضه ی علی اصغر سلام الله علیه -(لبان کوچک او را به خیزران ندهد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی اصغر یزدی
326
+2
50 حضرت علی اصغر(ع) -(از خواب ناز کودک من پا نمی شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن ناصحی
485
+1