مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 حضرت علی اصغر ع -(دل خوش از اینکه برایم راهِ چاره مانده است!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
218
2 مقتل حضرت علی اصغر -(امام صادق علیه السلام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
145
3 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع)این طفل که بى هیچ گناهى از تشنگى مى‏‌سوزد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
132
4 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع):طنین ‌افکن شدن نداى استغاثه امام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
54
5 مقتل علی اصغر طفل رضی -(یاران امام حسین(ع)کودکى را که همان ساعت متولّد شده بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
57
6 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع): صدایی از غیب به گوش حضرت رسید "ای حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
65
7 مقتل حضرت علی اصغر -(امام حسین(ع) کودک شیرخوارش،عبداللّه(علی اصغر)را خواست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
58
8 حضرت علی اصغر ع -(روی دستان پدر ناکام خفت!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
هستی محرابی
77
9 سبک 12 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ کودک -(کودک پر بسته‌ي من اينقده دست و پا نزن) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
200
10 سبک 11 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ یاس -(اصغرم مثلِ گلِ ياس مي مونه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
99
11 سبک 10 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / زمینه سنگین ـ خواب -(اصغرم خوابه، يا كه سيرابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
107
12 سبک 9 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ بی تاب -(علی من بی تابه از تشنگی بی خوابه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
83
--1
13 سبک 8 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد ـ غم -(اي خدا هرگز نگردد غم فراموشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
81
14 سبک 7 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / دودمه ـ رضیع -(واي علي اصغرم قوّت این چشم ترم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
50
15 سبک 6 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ بهار -(اي بهارِ پرپرم ای امید آخرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
68
16 سبک 5 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ شش ماهه -(شش ماهه رو آورده مي خواد جواب بگيره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
36
17 سبک 4 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنتی ـ حاجی -(حاجيِ شش ماهه ام حاجت روايي شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
49
18 سبک 3 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / واحد سنگین ـ نگران -(دلِ ما را نگران كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
43
19 سبک 2 شهادت علی اصغر ع ـ ذکر / شور ـ نظاره -(من به دشمن نظاره دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
25
20 سبک ۱ شهادت علی اصغر(ع)- ذکر / واحد سنگین - خشکیده -(خشکیده برگ و ساقه اش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
47
21 مثنوی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(چون كه تنها ماند پورِ بوتراب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
53
22 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(اين فرات بي وفا تنها سراب است آب آب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
43
23 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل صغیرم را خدا با چشم گريان مي برم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
51
24 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(طفل عطشان مرا خنده به رويش نزنيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
23
25 غزل شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(مرهمِ زخم دلم، روح و روانم اصغر است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
34
26 یا باب الحوائج مددی -(درعرش خدای حی داور) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
سید پوریا هاشمی
154
27 مقتل حضرت علی اصغر(ع) -(بقِیَ الحُسَینُ فَرِیدًا وَحیِدًا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
236
28 حضرت علی اصغر(ع) -(روی دستان پدر بی‌تابیِ ما را ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا قاسمی
222
29 دوبیتی -(باب‌الحوائج ششماهه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مرتضی محمودپور
185
30 روضه ی علی اصغر سلام الله علیه -(لبان کوچک او را به خیزران ندهد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی اصغر یزدی
209
+1
31 حضرت علی اصغر(ع) -(از خواب ناز کودک من پا نمی شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محسن ناصحی
335
32 حضرت علی اصغر (ع) -(در دست چاره سازِ جهان،راهِ چاره نيست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد قاسمی
187
33 حضرت علی اصغر(ع) -(خون می کنی تو بر جگرم، دست و پا مزن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسول زاده
293
34 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(اگر که مادرش سر را ببیند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
207
35 حضرت علی اصغر(ع) -(جایی رسید قصه که ناگه پرید تیر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میلاد حسنی
130
36 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(تو در زیر عبا، فکر ربابم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
183
37 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(الا طفل شهید آسماني) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
130
38 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(علی جان طفل خشکیده زبانم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
191
39 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(علی جانم به لب ها يك كلام است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
114
40 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(رباب و تشنه طفل نيمه ساله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
98
41 دوبیتی شهادت علی اصغر (ع) -(مزن طفلم به سينه با دو بالت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
111
42 دوبیتی شهادت علی اصغر ع -(علي اصغر گلِ نشكفته ي من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
150
43 دوبیتی شهادت حضرت علی اصغر(ع) -(عالم همه ديوانه و شيداي حسين است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن ثابت جو
122
44 شور سینه زنی حضرت ششماهه -(شب هفتم محرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
مرتضی محمودپور
308
+1
45 حضرت علی اصغر(ع) -(بی هوا تیر سه پر بوسه به حلقومت زد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن کردی
268
46 رباعی -(دم آخر به رویت خنده کردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اسماعیل تقوایی
153
47 حضرت علی اصغر(ع) -(گمان را شکست غمی قامتِ آسمان را شکست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن لطفی
161
48 حضرت علی اصغر(ع) -(گرم روز است و تمام خورشید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن لطفی
116
49 حضرت علی اصغر(ع) -(بر درِ خیمه نشسته است و خبر می‌گیرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن لطفی
261
50 حضرت علی اصغر(ع) -(در زیرِ آفتاب ببین سوختی رُباب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسن لطفی
163