مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اصغر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
351 اشعار حضرت علی اصغر(ع) -( کتاب عمر من بی برگ و بار است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
روح اله گائینی
32
352 اشعار حضرت علی ااصغر(ع) -( جان جانداران عالم به فدای اصغر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
بهلول حبیبی زنجانی
15
353 اشعار حضرت علی اصغر(ع) -( این اشکهای سر زده خواهی نخواهی است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
یوسف رحیمی
14
354 زمینه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( کسایی که از اطراف ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اسماعیل شبرنگ
7
355 زمزمه حضرت علی اصغر (ع) -( زبون به دور لبهات نگردون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اسماعیل شبرنگ
14
356 دوبیتی حضرت علی اصغر -( آسمان علوی راقمرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد خرم فر
2935
+12
357 اشعار شور حضرت علی اصغر (ع) -( نشسته خورشید عطش بر دل رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
21
358 اشعار شور واحد حضرت علی اصغر (ع) -( تپش های دل مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
16
359 اشعار واحد سنگین حضرت علی اصغر(ع) -( نگاهت به مشکه، نمی خوابی مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
20
360 اشعار واحد سنگین حضرت علی اصغر (ع) -( ماهی خشکیده لب ،باله مزن در برم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
13
361 اشعار واحد سنگین حضرت علی اصغر (ع) -( بخواب علی اصغر، آروم بگیر مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
15
362 اشعار زمینه زمینه / روضه حضرت علی اصغر(ع) -( لالا اصغر، بخواب گل مادر، دیگه نزن پرپر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
12
363 اشعار نوحه حضرت علی اصغر(ع) -( خون گلویت را گرفته ـــ با من از هجران بگفته ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
13
364 اشعار نوحه حضرت علی اصغر (ع) -( روی دستم، مثل قرآن ـــ پاک و معصومی علی جان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
13
365 اشعار زمینه حضرت علی اصغر(ع) -( لالا علیّ اصغر ـــ بخواب عزیز مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
14
366 اشعار زمینه حضرت علی اصغر(ع) -( با لبان سرخت ای گل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
علی محلاتی
14
367 زمینه شهادت حضرت علی اصغر (ع) -( چشاتو وا کن که قد مادرت از غصه کمونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
وحید کردلو
2831
+3
368 نوحه ، واحد حضرت علی اصغر (ع) -( سرت به نیزه بنده _ روی لبات لبخنده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا رسولی
3328
+6
369 حضرت علی اصغر (ع) -( کوچکترین ستاره دگر قد کشیده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اسماعیل شبرنگ
13
370 اشعار حضرت علی اصغر(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
روح اله گائینی
19
371 حضرت علی اصغر (ع) -( ببار، از سر چشم تو آب بردارند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا دین پرور
2022
+3
372 غزل حضرت علی اصغر (ع) -( جای گریه پسرم باز کنی لب خوب است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا دین پرور
2410
+4
373 متن اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع) از سید علی محمد نقیب -( لحظه ی سخت امتحان شده بود چقدر خوب امتحان دادی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمد علی نقیب
9
374 متن اشعار شهادت حضرت علی اصغر(ع) از امیر حسام یوسفی -( عرشیان باب حوائج که خطابش کرند... ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
امیر حسام یوسفی
9
375 نوحه حضرت علی اصغر (ع) -( طفل شش ماهه رباب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا باقریان
13
376 متن اشعار شهادت حضرت علی اصغر (ع) از رضا باقریان -( تو به نی هستی و من موی کنانم پسرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا باقریان
12
377 متن اشعار شهادت حضرت علی اصغر (ع) از رضا باقریان -( میدان رزم جای تو ی شیر خواره نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
رضا باقریان
15
378 زمینه حضرت علی اصغر از سری سبک های محرم 93 -( پریشونه دلم مُردم ای آسمون ببار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
میلاد قبایی
3597
+2
379 دانلود متن و سبک زمینه شهادت حضرت علی اصغر -( نزن آتيش به دل غنچه پرپر بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
بهمن عظیمی
3107
+3
380 اشعار شور واحد حضرت علی اصغر(ع) -( اصغر ای، طفل مظلوم، کاش میشد آروم آروم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
عباس شاکری
29
381 شعار شور واحد حضرت علی اصغر (ع) -( لای لای علی، گل پسرم بی رمق ترینی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
جابر عابدی
26
382 اشعار واحد برای شهادت حضرت علی اصغر(ع) -( اصغر بمیره مادر تو ، برای زخم حنجر تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
جابر عابدی
23
383 اشعار زمینه برای حضرت علی اصغر(ع) -( لبات ترک خورده نیمه جونم علی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
جابر عابدی
37
384 اشعار زمینه حضرت علی اصغر(ع) -( ای طفل نازم اصغر ی بی تو چه سازم اصغر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
عباس شاکری
32
385 اشعار حضرت علی اصغر(ع) -( در آغوش پدر فکر سفر داری علی اصغر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
محمود شریفی
34
386 شعر حضرت علی اصغر (ع) -( بگو به حرمله تا لحظه ای امان بدهد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
حسین طاهری
2853
+16
387 اشعار تک - شب هفتم محرم حاج مهدی مختاری -( مستم جنون لیلا جانم آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
6470
+58
388 اشعار شورشب هفتم محرم حاج مهدی رضا بذری -( کربلا گریه می کنیم،مویه می کنیم، صیحه می کنیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2271
+3
389 اشعار تک ضرب شب هفتم محرم حاج عباس طهما سب پور -( بخواب آروم عزیز جون مادر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3369
+4
390 اشعار شور شب هفتم محرم کربلائی محمد علی بخشی -( ای کاش حرمت بودم،زیر علمت بودم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2915
+7
391 اشعار نگین شب هفتم محرم حاج محمد رضا بذری -( ای تمام لشگرم،ای علی اصغرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2358
+3
392 اشعار تک ضرب شب هفتم محرم حاج محمد رضا بذری -( لالا لالا لالا لالانه دیگه عمو جون بیاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3232
+4
393 اشعار شور شب هفتم محرم کربلائی جواد مقدم -( می دونم که نکات رومه،میدونم که میخوای باشم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3261
+9
394 اشعار شور شب هفتم محرم کربلائی حمید علیمی -( دست وپا نزن به روی دامنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4069
+10
395 اشعار شب هفتم محرم سیدمجیدبنی فاطمه -( اشک همه مث بارونه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
1434
+1
396 اشعار شور شب ششم محرم طاهری -( کی تموم میشه شبای غصه های من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
2974
+15
397 اشعار شور شب هفتم محرم حاج حسین سیب سرخی -( (خدامیدونه قلبم با اسمت میزنه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
4987
+25
398 متن سینه زنی شور شب هفتم محرم برای حضرت علی اصغر(ع) با سبک حاج حسین سیب سرخی -( برای تو بسه یه قطره آب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
3569
+13
399 متن سینه زنی زمینه شب هفتم محرم حضرت علی اصغر (ع) با سبک سید رضا تحویلدار -( نبر بچمو بیرون خیمه آفتابه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
9089
+11
400 شعر ولادت حضرت علی اصغر(ع) -( آرزوی کوه‌ها یک سجده‌ی طولانی‌اش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اصغر (ع)
اعظم سعادتمند
1642