مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(مژده ویرون عالمه سرور گلوب) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
4
2 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(حسین نگار من) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
4
3 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت امام حسین (ع) -(به کوی صفا جانانه آمد) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
1
4 متن شعر ترکی ولادت امام حسین علیه السلام -(ای جلوه ده آئینه ی انوار تعالی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
4
5 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای گل زیبا یار مه سیما) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
2
6 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(شمع شبستانیم حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
3
7 مدح حضرت امام حسین علیه السلام -(رمز محبت یا حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
2
8 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گُل دامان زهراده بو خوش شبنم مبارکدور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
2
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل باصفا حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
2
10 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل زهرا مهر ولا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
3
11 میلادیه سرداران کربلا ( امام حسین ، حضرت ابوالفضل و امام سجاد علیهم السلام ) -(ویر دل و دلدار خبر دلبر جانان گلور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا ماه پری زنجانی
6
12 استغاثه محضر ابی عبدالله الحسین (ع) -(الده قلم دیلده محن ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
3
13 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(جهان دونوب جنانه) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
0
14 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(زِ مقدم پاک تو - شد جهان منوّر) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رحیم فیضی
2
15 شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای ملک سیما حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
یوسف معزی
1
16 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گهوارده یات آغلاما لایلای حسینیم) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج بیوک آسایش
0
17 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تو عزیز عالمینی از همه خوبان سری) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
0
18 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(گل ای دل شور و غوغایه حسین ابن علی گلدی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
2
19 متن شعرترکی میلاد امام حسین علیه السلام -(گلوب حیدر بالاسی/عالم و آدم آقاسی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مهدی عبادی
9
20 میلادیه امام حسین (ع) -(جشن و شادی شده بر پا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا ماه پری زنجانی
3
21 مدح و میلادیه امام حسین (ع) -(دیل آچوب طبعیم گلیب گفتاره اقرار ائیلیوب ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
قابل منصوری نژاد
4
22 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(سوم شعبان شعبان گلدی بشارت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا محمدی
5
23 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تو شاه عشقی تو راه عشقی عزیز زهرا مولا) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
5
24 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عیان مثال قمر شد میان شب عباس) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
6
25 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(قویدی قدم عالمه سرور خوبان حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
9
26 مدح و توسل به حضرت امام حسین (ع) -(ای شاه شهیدان که شه کرب وبلا سن) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
7
27 میلاد باسعادت امام حسین علیه السلام -(گلدی گل باغ جنت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی رحیم شایان
3
28 متن شعر ترکی میلاد امام حسین علیه السلام -(مژده ای اهل ولا سوم شعبان گلدی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج روح الله رمضانی
2
29 ..حسینون عشقینه -(جهانی خلق ائدوب خدا فقط حسينون عشقينه ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
3
30 میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(عرش اعلاده سسلنور ملائکه بو مطلبی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
4
31 متن شعر مدح و میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(مهر دل آرایی نوگل طاهایی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
3
32 مدح و میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(ساقی میخانه دیئر -یاحسین یاحسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
4
33 متن شعر ترکی عرض ارادت به امام حسین علیه السلام -(ای دوداقی روح مسیحا مسیحا حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
عسگر شاهی زاده اردبیلی
5
34 متن شعر ترکی مدح حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام گریز به قتلگاه و جبرئیل_درقتلگاه -(ای کریم ابن کریم عالم امکان حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
امین جوانمرد
2
35 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ماه نبی پور علی شمس هدایت) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
2
36 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ماه درخشان حسیندور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
یوسف معزی
0
37 میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای دلبریم تاج سریم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی نوید آسال اردبیلی
3
38 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(شب میلاد ثارالله مبارک یا رسول الله) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
4
39 متن شعر میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(از عطر و بویت شده عالم گلستان) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
13
40 شعر ترکی میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(یات گوزیمون نوری یات اوغلوم) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج حسین غفاری
6
41 متن شعر ترکی میلادیه امام حسین (ع) -(شهریار عشق و عرفان) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مژده اردبیلی
6
42 میلاد حضرت امام حسین(ع) -(گوز آچدی عالمه زهرایه نورعین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج اصغر فرشچی
2
43 شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(قویدی دنیایه قدم حضرت زهرا گوزلی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی رحیم شایان
1
44 متن شعر ترکی میلادیه حضرت امام حسین علیه السلام -(ساقیا دولاندیر دولاندیر صفا باده سین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
1
45 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(تا گل جمالون ای گلِ طاها عیان اولوب) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
2
46 متن شعر میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام فارسی و ترکی -(گشته منور خانه زهرا از گل روی حسین) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
1
47 متن شعر ترکی مدح حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(دنیاده منیم سرور و سالاریم حسیندی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
2
48 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(سوم شعبان گوروندی مهر درخشان گوروندی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضوی زنجانی
1
49 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(باده منه وئر ساقی ٬ روحه صفا گلدی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا محمدی
2
50 متن شعر ترکی میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(چالیر ال ملکلر) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
رضا محمدی
2