مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسین (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی عرض ارادت به امام حسین (ع) -(مورم ضعیف درب سلیمانه گلمیشم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
48
2 متن شعر ترکی امام حسین (ع) -(عاشق گرک همیشه اولا درده مبتلا ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم مجمر تبریزی
51
3 متن شعر ترکی عظمت مجلس امام حسین علیه السلام گریز به اتمام حجت و آب خواستن امام به حضرت علی اصغر (ع) -(بولمورم شیعه نه مِحنَت یوز ویروب آیا سیزه ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
میرزا بوالحسن راجی تبریزی
26
4 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام حسین (ع) بر سر بالین حضرت عباس (ع) -(دردون منه چوخ بارگراندی آتام اوغلی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کامران اسدی حقایقی تبریزی
68
5 متن شعر ترکی در مدح امام حسین(ع) -(من حسینم ذکر و یادیم ماندگار اولسون گرک ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
35
6 متن شعر ترکی اتمام حجت حضرت سیدالشهدا علیه السلام -(من حسینم، زادهٔ شاه عدالت حیدرم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مجید قلعه بیگی
36
7 متن شعر ترکی در مدح امام حسین(ع) -(بیر عمریدی من عاشق دربار حسینم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم عباسعلی شبخیز قراملکی
39
8 متن شعر ترکی عشق حسینی گریز به عشق دردانه حسین (ع) ،حضرت رقیه (س) . -(شهر بند عشقیده بیر عمریدور دیوانیم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم عباسعلی شبخیز قراملکی
22
9 متن شعر ترکی گریز به کوچ آل الله از مدینه تا قتلگاه امام حسین(س) -(خلایقدن وجودی محترمدور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حسنعلی بالایی
33
10 متن شعر ترکی آرزوی زیارت کربلا -(قبر پاکین یاحسین مدّتدی کی ایستر کونول ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم صراف تبریزی
41
11 متن شعر ترکی زبانحال امام حسین(ع)در وقت وداع -(یتوبدی وقت شهادت باجی خداحافظ ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
36
12 متن شعر ترکی وداع حضرت سید الشهدا علیه السلام -(بیله یوزه توکمه گوز یاشون ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم میر محمود آقا شوری تبریزی
23
13 متن شعر ترکی زبانحال امام حسین (ع) در سر بالین قاسم (ع) -(منی آغلادیر بو چولده ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
تبریزی هادی سلطان محمدی
45
14 متن شعر ترکی صلوات بر حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(ای گوزل آدی اولان عرشیده گوشواره حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
29
15 متن شعر ترکی در مقام و نهضت حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(آچدوقون مکتب همیشه پایدار اولسون حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج اصغر فرشچی
18
16 متن شعر ترکی زبانحال امام حسین ( ع ) در بالین حضرت علی اکبر( ع ) -(ای سپهر غمده حسینون باتان ستاره سی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمدرضا صادقی
34
17 متن شعر ترکی زبانحال امام حسین در بالین علی اکبر به حضرت زینب علیهم السلام -(سن ندن میدانه باجی دلده واویلا گلوبسن ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج مجید اشکی تبریزی
24
18 در توصیف نهضت خونین اباعبدالله واشاره به مصائب قتلگاه -(دیوانه ائدن جمله مُحبانی حسیندور ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد وهابزاده (عیّار)
41
19 متن شعر ترکی غزوه ی اُحُد و شهادت حضرت حمزه سیدالشهدا علیه السلام (1) #گریز به #قتلگاه -(قادراللهین آدیلان یازورام بوخبری ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
53
20 متن شعر ترکی فقط حسینه محتاجم -(نه پیر مُعتَکف مَسجدم،نه لَیلاجم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
78
+1
21 متن شعر ترکی فقط حسینه محتاجم -(نه واردی قصره علاقم نه مایل تاجم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
عسگر شاهی زاده اردبیلی
80
22 توصیف کربلا گریز به قتلگاه -(کربلادور قبله ی اهل ولا ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
جعفر عباس نژاد
65
23 متن شعر ترکی امام حسین (ع) در بالین حضرت ابوالفضل (ع) -(عباس اویان بو چولده یاتما قارداش ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
احمد پوریا
109
24 متن شعر ترکی ورود به کربلا -(قالوا بلاده قسمت اولاندا بلا منه ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
مرحوم بیخود سرابی
72
25 متن شعر ترکی راز و نیاز حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام در قتلگاه -(شه جذبه ی تجلّی جاناندا محو حال ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد عابد
60
26 متن شعر ترکی زبانحال حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام با شمر لعین در هنگام شهادت -(تیترمه ای شمر قورخما سنده گل کس باشمی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج عبدالرحیم شباهنگ
58
27 متن شعر ترکی جلالت حسینی -(یا حسین عشقون سنون جاندان بلاگردان اولار ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سید تقی سیفی اردبیلی
105
+1
28 متن شعر ترکی برای امام حسین(ع) -(ای ساحل عشقه اولان ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد علی مصیبی
85
29 متن شعر ترکی مدح حضرت امام حسین علیه السلام -(رمز محبت یا حسین ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج علی زلفی تبریزی
63
30 متن شعر ترکی و فارسی زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت علی اکبر (ع) -(بپا خیز اکبرم ای نور عینم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
احمد پوریا
56
31 متن شعرترکی وداع حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(حسین گل زینبون باشه ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمدرضا صادقی
75
32 متن شعر ترکی زبانحال حضرت امام حسین (ع) در بالین فرزند -(اولوبسان گول کیمی پرپر ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج محمد تقائی
64
33 متن شعر ترکی حسینچی -(تاپار عالمده عزت هر حسینچی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج نادر بابایی
54
34 متن شعر ترکی ورود به کربلا زبانحال امام حسین (ع) به حضرت زینب (س) -(سرزمین کربلا وادیّ ایمندور باجی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
صادق تائب
63
35 غمخوارِ -(دریایِ کرم سائلتو دریاب تو حرم) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حسنعلی بالایی
52
36 متن شعر ترکی و فارسی آقام حسین(ع) -(محاله بعدِ عمری سینه زنی) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حسنعلی بالایی
80
+1
37 گریز به کوچ آل الله از مدینه تا قتلگاه امام حسین(س) -(خلایقدن وجودی محترمدور) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حسنعلی بالایی
31
38 متن شعرترکی ورود به کربلا -(باجی بوچولدی منیم قانیمه باتان یریم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
کربلایی رحیم شایان
65
39 متن شعر ترکی آرزوی کربلا -(ای حسینون گؤزل کربلاسی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
ودود آذرین خلخال
115
40 متن شعر ترکی ورود به کربلا -(قارداش سارالان رنگوه قربان بو نه یِردی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
113
41 متن شعر ترکی شب عاشورا -(آچیب عزت قاپوسین شاه شهیدان بو گجه ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
60
42 متن شعر ترکی کوچ از کربلا -(حسین باجون سفره قلب ائوینده یاره گئدور ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
یوسف معزی
37
43 متن شعر ترکی زبانحال حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در بالین برادر -(ای منیم قافله سالاریم اَخی یَابنَ اَبی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
108
+1
44 متن شعر ترکی اتمام حجت حضرت سیدالشهدا علیه السلام -(منم که قاطبۀ ماسوایه مولایم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
45
45 متن شعر ترکی اتمام حجت و شجاعت حضرت امام حسین (ع) -(ای جماعت بُلموسوز من شیر یزدان اوغلیام ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
ولی الله کلامی زنجانی
123
46 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام -(مهر دل آرایی نوگل طاهایی ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج افشین بابک
74
47 ذکر و شعاریمدور حسین ... -(هر زماندا دم به دم یا لیتنا عطشانی ام ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
موسی آقایی اردبیلی
78
48 ترکیب بند در شهادت حضرت امام حسین (ع) در 15 بند -(چوخ گناه ایلمشوخ دهرده سرگردانوخ ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
محمد حسین کتابچی
48
49 گریز به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و حضرت علی اصغر (ع) -(نه طبع نکته سنج و سخن دان گتورمشم ) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
49
50 شعر ترکی زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت علی اکبر (ع) -(گوزل اوغلوم اکبر ، تراب اوسته یاتما) اشعار ترکی
امام حسین (ع)
حاج داود بیدق داری
122
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد