مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت حر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر غزل اول جلسه ای شب چهارم محرم حضرت حُرّ(ع) -(حُرمت گذاشت هر که به زهرا بزرگ شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
مجتبی صمدی شهاب
60
2 متن شعر حضرت حر(ع) -(کِی شود حُر شَوَم و توبه ی مردانه کنم؟!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محسن کاویانی
178
+1
3 متن شعر حضرت حر(ع) -(پایانِ مَسیرِ او پُر اَز آغاز اَست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محسن کاویانی
79
4 متن شعر شب چهارم محرم 98 -(فرمانده بودی آمدی سرباز دین باشی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
مهدی رحیمی زمستان
206
5 نوحه حُرّ به درگاهت پشیمان آمده است -سید سکندر حسینی بامداد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
سید سکندر حسینی
238
+3
6 انصارالحسین علیه السلام -(در عشق نه سر، که دردسر می خواهد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
مرضیه نعیم امینی
305
7 (نوحه)حر گنهکار آمده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محمود اسدی
780
+6
8 متن شعر شب چهارم -(آقا به زنجیر نفسم اسیرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
امیر روشن ضمیر
556
--1
9 (نوحه)رسیده محضرت حر پریشان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محمود اسدی
467
+1
10 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(حرم و من آمدم،در پناهت یا حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
958
11 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(حر گنهکارم حسین جان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
544
12 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(منم حر خطاکار،گنهکارم گنهکار) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
513
13 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(من آن حر گنهکارم حسین جان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
1122
+2
14 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(حرم و دل خسته ام من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
419
15 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(من حر سر تا پا گناهم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
283
16 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(حرم و روسیاهم،بر تو مولی پناهم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
298
+1
17 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(حرم ز کارم،شرمنده هستم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
260
+1
18 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(حرم حسین برگشته ام من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
226
19 متن شعر نوحه حضرت حر(ع) محرم 98 -(حر شرمنده منم،بر حسین بنده منم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
رضا یعقوبیان
622
+6
20 حضرت حر (ع)سبک سنتی زنجیر زنی محرم 98 -(حُرّم و شور عشق تو دارم – هم پشسمانم هم گنهکارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حاج محمد نعیمی
0
21 متن شعر حضرت حر ع و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(چشمم می دهد از قلب من گواهی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
مجید رجبی
0
22 نوحه حضرت حرّ(ع)محرم98 -(مخلصانه شدم نوکر تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
بهمن عظیمی
274
23 متن شعر ترکی زبانحال حر ( علیه الرحمه ) -(حرّی باغیشلا شه بطحا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محمدباقر دائمی
208
24 متن شعر حضرت حر(ع) -(منم عبد و تویی امام عالمین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
امیر عباسی
321
25 مرد نام آور -(ساغري يک روزه از دست کسي پر ميشود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محسن صرامی
390
+3
26 یا حضرت حر علیه السلام -(ديد دارد چقدر عشق شباهت به حسين) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محسن صرامی
327
+2
27 آزادۀ کربلا -(این‌جا حرم خداست، سبحان‌الله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد محمد جواد غفورزاده
399
28 مقتل حضرت حر -(امام حسین(ع):همان گونه که مادرت نامیده حرّ و آزاده هستی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
527
29 مقتل حضرت حر -(حرّ از امام حسین(ع)اجازه گرفت تا با لشکر عمرسعد...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
344
30 مقتل حضرت حر ریاحی -(مام حسین(ع) :عاقبت به خیر شدی و به پاداش خوبی دست یافتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
263
31 مقتل حربن ریاحی -(حرّ وقتی دو سخنرانی امام را شنید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
276
32 سبک 4 ـ ذکر / شور ـ شفیع -(شفیع روز محشرم حسینه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
1035
+2
33 سبک 3 ـ ذکر / شور واحد ـ ارباب -(ارباب با وفام حسين آقام حسین آقام حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
651
34 سبک 2 شهادت حضرت حرّ(ع)ـ ذکر / ثلاث سنتی -( حر آمده نزد حسین بهر جانبازی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
966
+3
35 سبک 1 ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ توبه -(اي غريب كربلا پور زهرای بتول) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
852
+2
36 مثنوی شهادت حضرت حرّ(ع) -(در صفوف دشمنان بي شمار) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
396
37 غزل شهادت حضرت حرّ(ع) -(آزاد مردي از عرب سر در گريبان مي رسد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
449
38 شعر شهادت حضرت حرّ(ع) -(مولا به من نظر كن من حرّ بي پناهم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
950
+1
39 غزلی در شهادت حضرت حرّ بن یزید ریاحی(ع) -(هر كه آيد بر سر اين سفره و خوان حسين) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
531
40 غزل شهادت حضرت حرّ بن یزید ریاحی(ع) -(آمدم تا شاملِ الطاف چشمانت شوم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
374
41 غزل شهادت حضرت حرّ(ع) -(حرّ تو بگو چه كردي با دلِ كاروانش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
300
42 غزل شهادت حضرت حرّ(ع) -(حرّ تو بگو چه كردي با دلِ كاروانش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
270
43 غزل شهادت حضرت حرّ(ع) -(حرّ تو بگو چه كردي با دلِ كاروانش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
252
44 دوبیتی شهادت حضرت حرّ(ع) -(تا که مولا ظرف خالي دلم را پُر كند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
267
45 دوبیتی شهادت حضرت حرّ(ع) -(حرّ آنكه در نظرِ شاه عالم است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
782
+3
46 دوبیتی شهادت حضرت حرّ(ع) -(زره افتاده، چکمه روی دوشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
291
47 دوبیتی شهادت حضرت حرّ(ع) -(امان از ناله و نجوای مظلوم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
299
48 دوبیتی شهادت حضرت حرّ(ع) -(به دستورم شکستم چاره ات) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
252
49 دوبیتی شهادت حضرت حرّ(ع) -(دل که به دست تو رسد درّ شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
306
50 طوق گل -(تارسیدم محضرت برمن نگاه انداختی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
469
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد