مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت حر (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 زمینه -( مداحی حضرت حرابن ریاحی باصدای میثم مطیعی - گرچه دیرو غمزده به سوی سپاه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
3866
+23
102 واحد9-زمینه-با صدای حاج مهدی سلحشور -( اه اي خدا اه هي خدا چي ميشه سرنوشتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4109
+14
103 حضرت حر ابن ریاحی -( بنده ی شرمنده از راه امده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2725
+3
104 شعر حضرت حر اب ریاحی -( ای کعبه ی کوه دل صفا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2680
+1
105 حضرت حر -( می آمد و در چشم ترش اشک روان بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
وحید دکامین
1628
+1
106 متن سینه زنی واحد شب چهارم محرم در وصف حر بن ریاحی با سبک سید مهدی میر داماد -( منت به من نهادی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
9419
+31
107 متن روضه شب چهارم محرم حر بن ریاحی با سبک حاج مهدی میر داماد -( آن روز که به داغ غمت مبتلا شدیم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
7795
+14
108 مناجاتی امام حسین (ع) و حضرت حر -( نوکر این دریم، می ارزد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
امیر عظیمی
1880
+5
109 اشعار واحد شب پنجم محرم حاج عباس طهماسب پور -( رسم رفاقت این نیست،دوری دوری دوری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4097
+4
110 غزل حر بن یزید ریاحی -( قسمت این بود دلت از همه جا پر باشد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
سید حسن مبارز
2190
111 شور حضرت حر(ع) -( حرم ودارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
28
112 زبانحال حضرت حر(ع) -( ببین سر افکنده ام حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
19
113 شعر نوحه حضرت حر(ع) -( آمد به سویت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
23
114 نوحه حضرت حر(ع) -( حرم و دارم من روی شرمنده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
27
115 شعر نوحه حضرت حر(ع) -( وای وای حر گنهکار تو هستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
31
116 بحر طویل حرریاحی -( روز عاشورا که خورشید فروزنده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
7
117 شعر حضرت حر (ع) -( شبیه سایه به دنبال شاه می آمد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2439
+3
118 زبانحال حضرت حر (ع) -( سوي تو رو آورده ام – من آبرو آورده ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
سید محسن حسینی
3462
+4
119 دانلود سبک زمزمه حر ابن ریاحی -( خدا کنه یکی بیاد پیش دل شکسته ام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
محسن طالبی پور
3700
+2
120 شعر نوحه حربن یزید ریاحی -( قلبم ز غم آکنده آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
امیر عباسی
7393
+6
121 شعر نوحه حرّ بن یزید ریاحی(علیه الرحمة) -( آمد به دربار حُرّ خطاکار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
امیر عباسی
2889
+5
122 شعر نوحه حر بن یزید ریاحی علیه السلام -( آمد به دربار تو – عبد خطاکار تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
امیر عباسی
5240
+3
123 شور سینه زنی برای حضرت حر(ع) -( آمده ام که نهم سر به خاک پایت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
3873
--4
124 ذکر دودمه برای حضرت حر (ع) -( من آمدم به سویت ـ اما به سر به زیری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
14
125 نوحه حضرت حر (ع) -( آمدم سوی تو با روسیاهی نبود غیر تو مرا پناهی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
2739
+7
126 نوحه برای حضرت حر (ع) -( عبد روسیاهم آقا سائل نگاهم آقا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
2932
127 شعر حضرت حر(ع) -( خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2219
+3
128 شعر از زبان حر خطاب به امام حسین(ع) -( ای رهبــر احـرار! مــن حـر شمـایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2729
+3
129 شعر حضرت حر(ع) -( «حر »نماد عزت و آزادگی ست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1744
+1
130 نوحه برای حضرت حر (ع) -( عبد گنهکار توأم ببین گرفتار توأم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
4737
+6
131 زبانحال حضرت حر (ع) -( يابن الزهرا من آمدم اما پشيمان من آمدم با چشم گريان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
عابدین کاظمی
19
132 شعر سینه زنی شهادت حر -( جان حُر بـــــــــاشد بقربان وفایــت یا حسین جان فدایت یا حسین (2) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2076
+11
133 شعر حضرت حر(ع) -( از کوچه‌های خاطره‌هایش عبور کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1713
+1
134 شعر حضرت حر(ع) -( تردید، در تلاطم اندیشه، انتخاب ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
پروانه نجاتی
1518
135 شعر حضرت حر(ع) -( ای ز همه خلق گنه کارتر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1948
+1
136 شعر حضرت حر(ع) -( حسین آمد و آزاد از یزیدت کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
مرتضی امیری اسفندقه
1668
137 شعر حضرت حر(ع) -( دید دارم از خجالت سر، به زیر ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حاج علی انسانی
2536
+2
138 شعر حضرت حر(ع) -( عاقبت جان تو در چشمه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مهتاب افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
مرتضی امیری اسفندقه
2022
+1
139 شعر حضرت حر(ع) -( من آن حرم که حريّت عطا کرده است مولايم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1933
+4
140 شعر وصف حضرت حر(قسمت این بود دلت از همه جا پر باشد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1487
+2
141 شعر وصف حضرت حر(می ریزد اشک خجلتم به صحرا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1857
+1
142 شعری در وصف حضرت حر(ای علی و فاطمه را نور عین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1639
+3
143 شعر اصحاب امام حسین(نگاهم از سرشک غصه تر شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1585
144 شعری در وصف حضرت حر(خدایا قطره بودم متصل کردی به دریایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1927
+2
145 شعر حضرت حر(گفت سیر نار و دوزخ می کنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1469
146 شعر حضرت حر(دید چون مردان تضرع کردنش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1463
147 مرثیه حضرت حر(دید دارم از خجالت سر، به زیر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2048
+1
148 شعر زبان حال حر خطاب به امام حسین( ای رهبــر احـرار! مــن حـر شمـایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2446
+2
149 شعر وصف حضرت حر(من آن حرم که حریّت عطا کرده است مولایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1229
150 شعر سینه زنی شهادت حضرت حر(جان حُر بـــــــــاشد بقربان وفایــت یا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1572
+2
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد