مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت حر (ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
151 اشعار شهادت حضرت حر(ع)-(ای مظهـر عفـو خــدا حـرّ گنه‌کـار آمـده)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
8220
+27
152 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(ای تمامِ دل من به نام تو)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4091
+3
153 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(من عبد دربار توام مولا حسین حسین جان)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4533
+5
154 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(اي شهيد راه دين حر)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
3688
+2
155 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(منـم حرّ گنه کارت به خون پاک انصارت به عباس علمدارت)به همراه دانلئد سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4078
+8
156 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(حـرّ آزاده‌ام مسـت مینـای عشـق)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
3608
+2
157 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(مـن عـاشق عبـاس علمـدار حسینـم)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
6885
+13
158 اشعار شهادت حضر ت حر(ع),(یـابن‌زهرا منم حرّ گنه کار تو)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
3673
+6
159 اشعار شهادت حضرت حر(ع)-(من حر روسیاهم العفو یابن الزهرا)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
8598
+17
160 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(تو یار امام عالمینی، خوش آمدی ای حر)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
3124
+4
161 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(من حُرّم و والله تا زنده هستم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2342
+2
162 اشعار شهادت حضر حر(ع),(حرّ ریاحیِ حسینم، یار امام عالمینم)به همراه دانلود سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2686
+2
163 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(يا اباعبدالله سيدي ثارالله (4)) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
حسن ثابت جو
3229
+5
164 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(پروانه عشقم من و شمع سحرم نیست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
قاسم نعمتی
2395
+4
165 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(آزاد ترین غلام در میدان بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1830
166 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(گناهی از تمام کوه ها سنگین تر آوردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2228
+2
167 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(اگر بر آستان خوانی مرا خاک درت گردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1898
+5
168 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(ای که عفو از تو بود جرم فراوان از من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2502
+3
169 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(دید چون مردان تضرع کردنش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1650
+1
170 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(کار من هم ساده و هم سخت شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2351
+2
171 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(سد کرده ای از کینه چرا راه مرا حر؟!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1699
+1
172 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(اگر بر آستان خوانی مرا، خاک درت گردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2735
+1
173 اشعار شهادت حضرت حر(ع)-(سوارِ گمشده را از میان راه گرفتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
قاسم صرافان
4608
+3
174 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(آمدم بر درگهت با روسیاهی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2402
+2
175 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(آه، در پناه توأم رو سیاه توأم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1819
+1
176 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(یوسف فاطمه من حر گنه کار توام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2729
+3
177 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(ای ز خود خالی و از حق پر شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1774
178 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(یوسف زهرا! زشما پُر شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2000
+1
179 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(عزیز فاطمه! بر درگه عفوت سر آوردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1831
+1
180 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(آمدم بر آستانت سر نهم سامان بگیرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
استاد سید رضا موید
4067
+11
181 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(حسین ای خسرو خوبان ، شها التوبه التوبه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4579
+5
182 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(حرّم و نزد تو با روی سیاه آمده ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2121
+5
183 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(ای پناه همه بر تو پنـــــــــــــــاه آوردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2013
+5
184 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(سالها بود که من راه نمی دانستم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2429
+5
185 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(حسین فاطمه، در آن اوّل‌نگاه، چه کردی با دلم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1992
+1
186 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(من بی‌پناهم، غرق گناهم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2461
+2
187 اشعار شهادت حضرت حر(ع),(ای مظهر الهی، بر حر خود نگاهی)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1731
+1
188 اشعار شهادت حضرت حر,(يابن زهرا حسين من گنه‌كارم)به همراه سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1871
--2
189 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(درست مثل عقابی كه تير خورده پرش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1785
+1
190 اشعار شهادت حضرت حر(ع)،(تو که در چشم ما کاشانه داری) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2019
191 اشعار شهادت حضرت حر(ره)،(گفت سیر نار و دوزخ می کنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1754
+2
192 اشعار شهادت حضرت حر (ره)،(یوسف زهرا! ز شما پُر شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
3883
+11
193 اشعار شهادت حضرت حر(ره)،(آرامشم ده تا که طوفان تو باشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1863
--1
194 اشعار شهادت حضرت حر(ره)،(اگر بر آستان خوانی مرا خاک درت گردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
1860
195 اشعار شهادت حضرت حر (ره)،(کم کم دلم از این و از آن دیر می شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2320
+1
196 اشعار شهادت حضرت حر(ره)،(او ابر مردی ز شهر درد بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
2420
+1
197 حضرت حر ( نوحه چهارم ) به همراه فایل صوتی سبک-(یابن زهرا، من حر گنهکار توام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
5597
+3
198 حضرت حر ( نوحه سوم ) به همراه فایل صوتی سبک اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4545
+3
199 حضرت حر ( نوحه دوم ) به همراه فایل صوتی سبک-(ای لشکر کفار، منم حر ولایت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
4442
+5
200 حضرت حر ( نوحه اول ) به همراه فایل صوتی سبک-(بار گنه به دوشم، می‌گریم و خموشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت حر (ع)
6236
+8
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد