مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت ابالفضل(ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر ترکی استمداد حضرت ابوالفضل علیه السلام -(گوزلورابولفضل یولووی ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج اصغر فرشچی
29
2 متن شعر ترکی زبانحال حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(بو مشگه دگن اوخ منی مأیوس ایلدی چوخ ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم حسین شانی تبریزی
53
3 متن شعر ترکی در مدح حضرت اباالفضل(ع) -(احسن سنه ای حیرته دنیانی سالان قول ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم حاج قدرت اله نادری
25
4 متن شعر ترکی وداع حضرت ابوالفضل علیه السلام -(ای دشت بلاده سرسپاهیم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم غلامعلی باقری الهامی
39
5 متن شعر ترکی زبانحال حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ایتدیلر بو سو مشگین بهانه ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج اصغر فرشچی
31
6 متن شعر ترکی احرام عزا ( مناسب تشت گذاری ) توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(قورولوب سوتشتی سقا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
فتاح اسماعیلی
20
7 متن شعر ترکی شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(یتوب نه گوردی دوشوب سرو قامت عباس ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
30
8 متن شعر ترکی زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای تشنه لب قیزلاریمه ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
موسی آقایی اردبیلی
28
9 متن شعر ترکی زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(عباس امیر لشکر ولایت ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد رضا نصیری میانجی
17
10 متن شعر ترکی شهادت هاشم علمدار حضرت علی(ع) در جنگ_صفین گریز به شهادت حضرت ابوالفضل العباس(س) -(نقل ائدر مجلسی مرحوم بزرگ علما ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
یوسف معزی
13
11 متن شعر ترکی زبانحال حضرت لیلا در کوچ از قتلگاه -(دولاندی قتلگهی تاپدی اکبرین لیلا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم هندی تبریزی
23
12 متن شعر ترکی احرام عزا – تشت گذاری با یاد و نام حضرت اباالفضل العباس علیه السلام -(عاشقلرین ای دار و نداری آی ابالفضل! ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
32
13 متن شعر ترکی زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای آخان قان پنجه سیندن ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج محمد حسین جنتی مقام
32
14 متن شعر ترکی زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای ساقی سیمین تنیم جان ابالفضلیم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرتضی اسکندری
35
15 متن شعر ترکی شجاعت حضرت ابوالفضل علیه السلام -(واویلا، میدانه،شیر دلاور گلور ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مهدی عابدینی
60
16 متن شعر ترکی شجاعت حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(عباسم من شاهِ کربُ بلا یاوری ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
اسماعیل پریزاد کلوانق
41
17 متن شعر ترکی و فارسی شجاعت حضرت اباالفضل علیه السلام -(لرزان است میدان از ،صولتِ پورِ علی ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
صادق خلیلی خویی
36
18 متن شعر ترکی توسل به حضرت ابوالفضل العباس (ع) – امان نامه -(هر کیم ایستور چاره قیلسون درد بی درمانینه ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ستار رزاقی
43
19 متن شعر ترکی استمداد حضرت ابوالفضل (ع) -(کنار نحرده دوشدی ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد هدایتی
109
20 شعر ترکی در مدح و شجاعت حضرت اباالفضل علیه السلام -(ای ییخیلان پرچمی ، قائمه پرچملره) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
106
+1
21 شجاعت -(عشق سرگردان قالار عشق ابوالفضل اولماسا) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ابوالفضل فرهنگی
86
+1
22 شعر ترکی در مدح حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(هر داش اورک هرگز دُر احساس اولا بیلمز) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
71
23 عرض ادب به محضر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام گریز به شهادت -(عشق عالمی نوش ایتدیم صهبای ابالفضلی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مژده اردبیلی
129
+1
24 مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام - حماسی صُولَتِ اَطْلَس -(ادب و معرفت و غیرته معیار عباس) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی محمد لطفی
139
25 توسل و میلادیه حضرت ابوالفضل (ع) بیاتی لار -(اباالفضلین سال کرمین یادوا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
یوسف معزی
107
26 در مدح و شهادت حضرت ابوالفضل (ع) -(آدیوی دردیمه عبّاس آقا درمان بیلورم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
قابل منصوری نژاد
138
+1
27 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(امیر دل عباس – ابوفاضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
73
28 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(امیر دل عباس – ابوفاضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
51
29 مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای علی نین گوزل اوغلی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
99
30 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای از تو جهان گلباران) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
117
31 مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عباس نام آور - نجل علی حیدر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
79
32 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای زینت باغ جنان ابوالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
احمد پوریا
72
33 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(گلدی یاران حامی دین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
52
34 متن شعر ترکی توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(سن ، پسر شیر خدا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
220
35 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(مژده ای دل اورک صفاسی گلدی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسین علیزاده
61
36 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(گلدی عالمه پور ام البنین، صفا گلوب) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی رحیم شایان
58
37 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای منیم روح و روانیم خوش گلوبسن) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
89
38 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عباس عباس – گل گلزار حیدر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
98
39 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل (ع) زبانحال حضرت ام البنین -(یات ای گل یاسیم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج روح الله رمضانی
65
40 متن شعر میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فارسی و ترکی -(الله یاالله_الحمد لله) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
71
41 متن شعر میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فارسی و ترکی -(البشاره البشاره فُلک جان را لنگر آمد) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج حسین غفاری
62
42 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(آسمان یثرب ده آی چیخوب مَحاقیندن) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
39
43 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(آچدی بوگون گوزون سردارکربلا) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج اصغر فرشچی
50
44 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(آچ گوزون ای ماه منیریم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
61
45 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای گُل ام البنین - عباس) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
احمد پوریا
88
46 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای وجودی نازنین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
یوسف معزی
38
47 متن شعر ترکی میلاد حضرت ابالفضل علیه السلام -(گیت ای صبا ایله خبر دخت طاهایه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم صمد ملایی
57
48 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل (ع) -(ائدور دل زمزمه) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا ماه پری زنجانی
42
49 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ایُّهاالنّاس گَلون عاشق شیدایه باخون) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رحیم فیضی
56
+1
50 «میلاد پرچمدارعشق» -(چرخ شرفین عنقاسی گلوب) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
51
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد