مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت ابالفضل(ع)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعرترکی یا ابوالفضل (ع) -(شیرِ خدا بالاسی یا ابوالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسنعلی بالایی
87
2 متن شعر ترکی مقامات حضرت اباالفضل (ع) -(طبعیم دیله گل قمری خوشخوانه برابر ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج نادر بابایی
268
3 متن شعر ترکی ابوالفضل پرچمی -(ای دیلیم لال اولما سسله عشقیلن دم صاحبین ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
207
4 متن شعر ترکی ابوالفضل پرچمی -(کیم دیورپرچم عباس علی اسمیه جاق ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
211
+1
5 ابوالفضل پرچمی -(ویر خبر درد اهلینه سالسین نوا عالملره ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
262
6 رباعی در شهادت حضرت عباس (ع) از زبان امام حسین (ع) -(کشتند تو را قوم عدو هلهله کردند) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسنعلی بالایی
152
7 سر مبارک حضرت ابوالفضل العباس(ع) در کوفه -(گورنده کوفه ده عباس باشین زینب کبری) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
218
8 متن شعر ترکی گریز به روضه ی حضرت عباس(س) -(اللها شکر اولا کی حیدریم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسنعلی بالایی
574
+1
9 متن شعر ترکی و فارسی سبک حضرت عباس (ع) -(یارِ وفادارِ من به خیمه های من سقایی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسنعلی بالایی
223
10 سبک سینه زنی جوشی حضرت امام حسین(س) در بالین آقا ابوالفضل(س) لحضه ی شهادت سئوال جواب -(آی آتام حیدرین یادگاری) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسنعلی بالایی
247
11 متن شعر ترکی سبک حضرت عباس (س) -(قوملارین اوسته یاتما یاررلی سرداریم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسنعلی بالایی
283
12 متن شعر ترکی استمداد حضرت ابوالفضل علیه السلام -(گوزلورابولفضل یولووی ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج اصغر فرشچی
458
+2
13 متن شعر ترکی زبانحال حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(بو مشگه دگن اوخ منی مأیوس ایلدی چوخ ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم حسین شانی تبریزی
638
--1
14 متن شعر ترکی در مدح حضرت اباالفضل(ع) -(احسن سنه ای حیرته دنیانی سالان قول ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم حاج قدرت اله نادری
370
15 متن شعر ترکی وداع حضرت ابوالفضل علیه السلام -(ای دشت بلاده سرسپاهیم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم غلامعلی باقری الهامی
294
16 متن شعر ترکی زبانحال حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ایتدیلر بو سو مشگین بهانه ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج اصغر فرشچی
270
17 متن شعر ترکی احرام عزا ( مناسب تشت گذاری ) توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(قورولوب سوتشتی سقا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
فتاح اسماعیلی
220
18 متن شعر ترکی شهادت حضرت ابوالفضل العباس(ع) -(یتوب نه گوردی دوشوب سرو قامت عباس ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
میرزا عبدالوهاب حقیر خویی
329
19 متن شعر ترکی زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای تشنه لب قیزلاریمه ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
موسی آقایی اردبیلی
372
+2
20 متن شعر ترکی زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(عباس امیر لشکر ولایت ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد رضا نصیری میانجی
603
+2
21 متن شعر ترکی شهادت هاشم علمدار حضرت علی(ع) در جنگ_صفین گریز به شهادت حضرت ابوالفضل العباس(س) -(نقل ائدر مجلسی مرحوم بزرگ علما ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
یوسف معزی
217
22 متن شعر ترکی زبانحال حضرت لیلا در کوچ از قتلگاه -(دولاندی قتلگهی تاپدی اکبرین لیلا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم هندی تبریزی
224
23 متن شعر ترکی احرام عزا – تشت گذاری با یاد و نام حضرت اباالفضل العباس علیه السلام -(عاشقلرین ای دار و نداری آی ابالفضل! ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
سیدبشیر حسینی میانجی
306
24 متن شعر ترکی زبانحال امام (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای آخان قان پنجه سیندن ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج محمد حسین جنتی مقام
534
25 متن شعر ترکی زبانحال امام حسین (ع) در بالین حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(ای ساقی سیمین تنیم جان ابالفضلیم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرتضی اسکندری
904
+1
26 متن شعر ترکی شجاعت حضرت ابوالفضل علیه السلام -(واویلا، میدانه،شیر دلاور گلور ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مهدی عابدینی
1720
--1
27 متن شعر ترکی شجاعت حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(عباسم من شاهِ کربُ بلا یاوری ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
اسماعیل پریزاد کلوانق
308
28 متن شعر ترکی و فارسی شجاعت حضرت اباالفضل علیه السلام -(لرزان است میدان از ،صولتِ پورِ علی ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
صادق خلیلی خویی
389
29 متن شعر ترکی توسل به حضرت ابوالفضل العباس (ع) – امان نامه -(هر کیم ایستور چاره قیلسون درد بی درمانینه ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ستار رزاقی
395
30 متن شعر ترکی استمداد حضرت ابوالفضل (ع) -(کنار نحرده دوشدی ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد هدایتی
770
31 شعر ترکی در مدح و شجاعت حضرت اباالفضل علیه السلام -(ای ییخیلان پرچمی ، قائمه پرچملره) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
316
+1
32 شجاعت -(عشق سرگردان قالار عشق ابوالفضل اولماسا) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ابوالفضل فرهنگی
256
+1
33 شعر ترکی در مدح حضرت ابوالفضل العباس (ع) -(هر داش اورک هرگز دُر احساس اولا بیلمز) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
1281
+3
34 عرض ادب به محضر حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام گریز به شهادت -(عشق عالمی نوش ایتدیم صهبای ابالفضلی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
مژده اردبیلی
288
+1
35 توسل و میلادیه حضرت ابوالفضل (ع) بیاتی لار -(اباالفضلین سال کرمین یادوا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
یوسف معزی
328
36 در مدح و شهادت حضرت ابوالفضل (ع) -(آدیوی دردیمه عبّاس آقا درمان بیلورم) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
قابل منصوری نژاد
339
+1
37 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(امیر دل عباس – ابوفاضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
205
38 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(امیر دل عباس – ابوفاضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
148
39 مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای علی نین گوزل اوغلی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
346
40 میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای از تو جهان گلباران) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
281
41 مدح حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عباس نام آور - نجل علی حیدر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
237
42 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای زینت باغ جنان ابوالفضل) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
احمد پوریا
209
+1
43 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(گلدی یاران حامی دین) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
رضا محمدی
143
44 متن شعر ترکی توسل به حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(سن ، پسر شیر خدا ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
محمد علی مصیبی
1621
45 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(مژده ای دل اورک صفاسی گلدی) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حسین علیزاده
191
46 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(گلدی عالمه پور ام البنین، صفا گلوب) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
کربلایی رحیم شایان
170
47 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(ای منیم روح و روانیم خوش گلوبسن) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ابوالفضل عباسی معروفان
360
48 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام -(عباس عباس – گل گلزار حیدر) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
649
+3
49 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ابوالفضل (ع) زبانحال حضرت ام البنین -(یات ای گل یاسیم ) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
حاج روح الله رمضانی
213
50 متن شعر میلادیه حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام فارسی و ترکی -(الله یاالله_الحمد لله) اشعار ترکی
حضرت ابالفضل(ع)
ولی الله کلامی زنجانی
209
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد