مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام علی النقی

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 سبک زمینه شهادت امام هادی(ع) -(شوره محشره تو سامرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمد قاسمی
2
2 شهادت امام هادى عليه السلام -(امام دهم آن علىّ النّقى ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
سیدبشیر حسینی میانجی
3
3 شهادت امام هادی (ع) -(در غم جانسوز هادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
حاج روح الله رمضانی
5
4 در مدح و شهادت حضرت امام علی النّقی الهادی علیه السلام -(من گدای آستانبوس امام هادیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
ولی الله کلامی زنجانی
3
5 شهادت امام هادی علیه السلام -(سامرا غرق عزا و ماتم است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
جواد کلهر
6
6 متن شعر شهادت حضرت امام هادی علیه السلام -(خدا زهر جنایت به جانم چو اثر کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیر عباسی
5
7 در رثای حضرت امام هادی (ع) -(ندانم چه گونه کنم آه و زار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمد حسین کتابچی
6
8 شهادت حضرت امام هادی علیه السلام -(خراب شده غریبونه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
یوسف رحیمی
9
9 شهادت امام هادی (ع) -(ای نور حق امام دهم مالک الرّقاب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
علی اکبر مروج
7
10 متن روضۀ امام هادی ع -(نیمۀ شب امام رابردند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
مهدی مقیمی
18
11 متن شعر شهادت امام هادی ع -(زهر ، با جانِ تو آمیخت ، توانت را کاست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
مهدی مقیمی
14
12 متن شعر سبک زمینه شهادت امام هادی علیه السلام -(افتاده بین حجره،هادی عزیز زهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیرحسین سلطانی
14
13 متن شعر شهادت امام هادی علیه السلام -(عمر تو مثل علی با بی کسی سر می شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمد حسین رحیمیان
6
14 متن شعر شهادت امام هادی علیه السلام -(بازهم عشقت مرا یاد خدا انداخته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
استاد سید هاشم وفایی
12
15 زمینه یا واحد برای شهادت امام هادی ع -(مثل همیشه باز تویی راه نجاتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیر حسین الفت
9
16 متن شعر شهادت حضرت هادی علیه سلام -(غمی محاصره کرده است روح انسان را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیر عظیمی
8
17 متن شعر و زمینه شهادت امام هادی علیه السلام -(از ظلم خسته یابن الزهرا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
وحید محمدی
10
18 متن شعر و شور سینه زنی امام هادی ع -(دلتنگم باز برای حرمت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
اسماعیل شبرنگ
6
19 شال عزا -(دلم گرفته که مرغ هوایتان باشم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
اسماعیل شبرنگ
6
20 امام هادی علیه السلام -(بغض دل خویش را هویدا کردند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
قاسم نعمتی
4
21 متن شعر و زمینه امام هادی(ع) -(به شهر غربت،زغصه جان دادي ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
قاسم نعمتی
6
22 سبک زمینه نوحه امام هادی علیه السلام -(در این شهر بی وفایی ، غریب و بی آشنایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
قاسم نعمتی
8
23 شور هروله حضرت امام هادي علیه السّلام -(یا حضرت هادي شده از داغ تو عالم عَزادار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
عباس میرخلف زاده
5
24 متن شعر و نوحه مسجدی امام هادی علیه السلام -(هادیِ راه بشر،دل به عشقت مفتخر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیر عباسی
8
25 متن شعر و نوحه امام هادی علیه السلام -(سلامِ ما به تو ای قبلهٔ جان همه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیر عباسی
6
26 متن شعر و نوحه امام هادی علیه السلام -(شعله زد توو دلا،داغِ اِبنُ الرضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیر عباسی
6
27 متن شعرشهادت حضرت امام علی النقی الهادی علیه السلام -(هزار شُکر که بُردیم نامِ هادی را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
حسن لطفی
4
28 سبک زمینه شهادت امام_هادی ع -(تنم میسوزه از سَم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
طاها تحقیقی
11
29 (نوحه)بانگ واويلتا می رسد از سما اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود اسدی
6
30 بداهه شهادت امام هادی علیه السلام -(دنیا برای روح بلند تو خانه نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
عالیه رجبی
7
31 (زمزمه )به دیدن پدر تا که رسد پسر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود اسدی
12
32 (غزل)دشمن اگر چه زهر به من داد از جفا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود اسدی
37
33 دو دمه‌ی شهادت امام هادی(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
مرتضی محمودپور
49
34 (نوحه )هادی دین از زهر کین شده بیتاب اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود اسدی
67
35 نوحه‌ی سینه زنی امام هادی(ع) شب شهادت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
مرتضی محمودپور
82
36 در سوگ امام علی النقی (ع)_فضای سامرا راغم گرفته اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
اسماعیل تقوایی
100
+1
37 (غزل)اگر ز زهر جفا سوخت نازنین بدنت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
محمود اسدی
72
38 شعر شهادت امام هادی (ع) -(دلتنگم و غصه های دیگر دارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
اسماعیل شبرنگ
72
39 شهادت امام هادی -( آتش زهر اثر تا به دل و جانش کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
عبدالحسین میرزایی
99
40 شهادت امام هادی -(سوختم از اثر زهر و خدایا کردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
عبدالحسین میرزایی
50
41 شهادت امام هادی -( طایری دلخسته دور از آشیانم یاحسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
عبدالحسین میرزایی
59
42 شهادت امام هادی -( کس نیست در این شهر مرا یار خدایا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
عبدالحسین میرزایی
51
43 شهادت امام هادی -(دوستان بر من تنها زوفا گریه کنید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
عبدالحسین میرزایی
55
44 در عزای امام هادی (ع)_فضای سامرا تاریک وتار است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
اسماعیل تقوایی
81
+1
45 سبک شور شهادت امام هادی علیه السلام و توسل به امام حسین علیه السلام -(قلبم،شده اسیر تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیرحسین سلطانی
147
+2
46 زمینه شهادت حضرت امام هادی علیه السلام -(یا هادی النقی مدد ، ورد و دعای من شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
حسین رحمانی
119
+1
47 زمینه شهادت امام هادی علیه السلام -(دلخون و مضطرم ، دارم از دنیا میرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
حسین رحمانی
85
48 نوحه شهادت حضرت هادی (ع)_سامرا غرق عزا شد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
اسماعیل تقوایی
150
+1
49 عزای سید محمد ابن امام هادی علیه السلام نوحه سنتی مدح و مصیبت -(ای فرزند امام برادر امام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
میثم مومنی نژاد
62
50 سبک واحد سنگین شهادت امام هادی علیه السلام و توسل به امام زمان (عج) -(شد سامرا کرببلا،شد کشته هادی از جفا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام علی النقی
امیرحسین سلطانی
107
+1