مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام موسی کاظم (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 مدح امام کاظم -(شوم فدای شما و تمام صحن و سرایت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
وحید زحمتکش شهری
80
2 در مدح امام موسای کاظم (ع) -(در دو عالم در دلش هرگز نباشد درد و غم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
مرضیه عاطفی
111
3 شعر مدح امام رضا (ع) -( آقا جون من به فدایِ دلِ با صفای تو ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
هستی محرابی
457
4 مدح امام موسی کاظم (ع) -( هر عاشق سرگشته ای که غرق حیرانی ست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
علیرضا خاکساری
363
5 مدح حضرت موسی بن جعفر(ع) -( نگاهت کار خود را کرد و بی ایمان مسلمان شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
مرضیه عاطفی
353
6 موسی بن جعفر(ع) -( مانند کسی است که خداوند را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
295
7 امام موسی بن جعفر(ع)مدح -( در صبر شاخصي به شکيبائيـت سلام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
استاد سید رضا موید
333
8 امام موسی بن جعفر(ع)مناجات -( تا صحن و رواق کاظمینت با شوق ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
استاد سید هاشم وفایی
400
+1
9 قوم برتر -( هر شب گـدايِ خانه ي موسي ابن جعفريم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
سیروس بداغی
1613
+2
10 بیش از 114 تک بیتی در مدح حضرت امام موسی کاظم از شعرای اهل بیت اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
6880
+6
11 رباعی صلوات برای امام موسی کاظم از محمد مبشری -( در ماه رجب که هست ماه برکات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
3139
+3
12 رباعی مدح حضرت امام موسی الکاظم (ع) -( آن رهبری که از همه رهبران سر است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
1461
+1
13 یک رباعی در مدح حضرت امام موسی کاظم -( آنکس که مهر ، در برش از ذره کمتر است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
1377
14 رباعی در مدح حضرت امام موسی الکاظم (ع) از محمد مبشری -( ما پیروان مکتب دین پیمبریم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
1474
15 رباعی صلوات برای موسی بن جعفر -( بر موسی جعفر شه والا صلوات ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
محمد مبشری
4624
+11
16 غزل امام موسی کاظم(ع) -( دل گم شده در زلف تو پيدا شدني نيست ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
عبدالرضا مدرس زاده
1512
17 غزل امام موسی کاظم(ع) -( در سایه سار کوکب موسی بن جعفریم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
یوسف رحیمی
2334
+1
18 غزل امام موسی کاظم(ع) -( ابتدا چشمان خود را رو به چشمم باز كن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
وحیده افضلی
1628
19 غزل امام موسی کاظم(ع) -( اشکی نمانده است که بر لب تبسّم است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
علی فردوسی
1666
20 غزل امام موسی کاظم(ع) -( دستم به دامن تو که آقا تری از آن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
علی فردوسی
1770
21 غزل امام موسی کاظم(ع) -( مانند دودمان صبوری که داشتی ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
سودابه مهیجی
2051
22 شعر مدح امام موسی کاظم(ع) -( ای آفتـاب حُسن به زیبائیت سلام ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
استاد سید رضا موید
5757
+5
23 شعر مناجات با امام حسین(ع) و امام کاظم(ع) -( ما سائلیم و تو کریم عالم ، همیشه به یادت میخونیم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
امیر عباسی
2080
+2
24 شعر شهادت امام موسی کاظم(ع)(کنون که گوشه ی زندان به بند زنجیرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2731
25 شعر مدح امام موسي كاظم (ع) -( هر كه یك دفعه سر این سفره مهمان می شود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
علی اکبر لطیفیان
3271
+5
26 مدح امام کاظم(ع)(تا بال و پری بود قفس را نگشودند آن روز نگشودند قفس را که پری نیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2045
27 مدح امام موسی کاظم(ع)(مهـــــدی بــــیا گـــــوشه زندان نظر کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2057
+1
28 شعر امام کاظم(ع)(روایت است که هارون به دجله کاخی ساخت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2353
+1
29 مدح و شهادت امام موسی کاظم(ع)(چشمهایت اگر چه طوفانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2593
30 شعر شهادت امام موسی کاظم(ع)(من معتکف کوی دو چشمان تو هستم کاظم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2120
+2
31 مدح و شهادت امام موسی کاظم(ع)(چون سرو همیشه راست قامت بودی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2157
+1
32 مدح و شهادت امام موسی بن جعفر(ای حیات روح مطهّــر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2093
33 شعر مدح حضرت موسي ابن جعفر (ع) (ای ز حریـم تـو حـرم، گوشه‌ای! ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1899
34 شعر مدح حضرت موسي ابن جعفر (ع) ( ای حیات روح مطهّــر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2394
35 شعر مدح حضرت موسي ابن جعفر (ع) ( ای هــزاران مـوسیَت از طـور آورده سلام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1764
36 نوحه حضرت موسي بن جعفر(ع) (یارب از ساق پایم می‌چکد خون ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2034
37 نوحه حضرت موسي بن جعفر(ع) ( ای ز زهر جفا پاره پاره جگر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1741
+1
38 شعر مدح حضرت موسي بن جعفر(ع) ( ای شمع جمع آل پیمبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2099
39 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(می چکه خون از چشم ترم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2365
40 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
6942
+8
41 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(مــــی دهد جــــــــــان، بــــهر قــــــــرآن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
1981
42 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(زندانی بـغداد(2)حاجت روا گردید2) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2005
43 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(ای صابر آل عبا ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2952
44 شعر سینه زنی امام موسی کاظم(معصومه جان سرت سلامت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2284
45 شعر مصیبت امام موسی کاظم(ر زندانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2133
46 شعر مدح امام موسی کاظم(کنج زندان ای خدا، جان رسيده بر لبم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2420
47 شعر مصیبت امام موسی کاظم(فاطمه دختر مظلومه ي من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2377
48 شعر مدح امام موسی کاظم(روزگاري است که دور از پدرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2123
49 شعر مدح امام موسی کاظم(الا ای رحمت الله يگانه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
2565
50 شعر مدح امام موسی کاظم(بیا مادر که مظلومم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
امام موسی کاظم (ع)
رضا تاجیک
2548
+1