مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت فاطمه زهرا(س)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(اهل کوفه اهل دین دینینده غفلت ایلمز) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم انور اردبیلی
319
+1
2 متن شعر ترکی توسل به چهارده معصوم(ع) -(روز محشرده خلق اولار حیران ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد حسین کتابچی
204
--1
3 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها از زبان حضرت امیرالمومنین علیه السلام -(منصورۀ حق یکتادی فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مژده اردبیلی
546
+2
4 متن شعر ترکی سلام بر حضرت زهرا سلام الله علیها -(سلام فاطمه ای مادر امامت و عشق) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
کربلایی فخرالدین اسکندری
245
5 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(گوهر تابان رحمت شافع یوم جزا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد علی مصیبی
156
6 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(ای وفا گنجینه سی نو گل طاها) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
ابوالفضل عباسی معروفان
187
7 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها فارسی و ترکی -(ای گل باغ ازلی- نور چشمان علی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
احمد پوریا
184
8 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) بحر طویل - دکلمه -(چولقیوب عالمی بیر نور منوّر) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی نوروزی (نوین)
171
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(ایلوب جهانی روشن نور جمال زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد افکاری سردرودی
118
10 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(البشارت اهل جهان) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
119
11 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) فارسی ترکی -(یاران بشارت ، مام امامت) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج روح الله رمضانی
97
12 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(عالم امکانه بیر مولود بی همتا گلیر ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی شهودی
100
13 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) -(ای بضعۀ پیغمبر یافاطمةالزهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی پور آقا
72
14 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(کیمدی زهرا مدحی سیغماز عالمین قاموسینه ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا ماه پری زنجانی
194
+1
15 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) فارسی و ترکی -(ای عاشقانِ خسته دل) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرتضی اسکندری
115
+1
16 متن شعر ترکی مدح صدیقه طاهره (س) -(بزم عرفاندی بورا عشق و تولّا سوزی وار) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
سید تقی سیفی اردبیلی
221
17 شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(ای بیان خلق و خلق و منطقی منشور نور) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد عابد
143
18 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(آسمان عصمته ناموس اکبر فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
107
19 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(کیمدی زهرانورذات کبریانون مظهری) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج روح الله رمضانی
100
20 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت زهرا (س) -(کوکب صبح ازل برج عشقه چاتدی ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
محمد علی مصیبی
88
21 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت زهرا (س) -(گشته تابان به سما ماه بی قرینه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج افشین بابک
87
22 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت زهرا (س) -(مژده شیعه آمده فاطمه به دنیا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج داود بیدق داری
79
23 متن شعر ترکی در شأن حضرت زهرا (س) -(وصفه گلمز عالمده شان و جلال زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی زلفی تبریزی
122
24 متن شعر میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها فارسی ترکی -(تویی مه انورم) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج فرهاد فکری اردبیلی
154
25 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها ترکی و فارسی -(مژده محبان قادر سبحان خالق انس و جان) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی مظفری
73
26 متن شعر مدح و میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها ترکی و فارسی -(شیعه بشارت باغ رسالت وه چه شکوفا شد) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
علی مظفری
80
27 متن شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(سن عالمه محورسن یافاطمة الزهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
178
28 شعر ترکی مدح حضرت زهرا سلام الله علیها -(قلمله وصف اولا بیلمز کمالی زهرانین) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم آذر زنجانی
91
29 شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(شب میلاد زهراده فلک ملک سرور اولدی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
ولی الله کلامی زنجانی
112
30 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) -(مژده ایا اهل جهان) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
88
31 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) گریز به قتلگاه -(بو گئجه وجده گرکدور هامی دنیا گلسون) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم خالق فکری
92
32 مدح حضرت صدیقه ی کبری فاطمه ی زهرا سلام الله علیها گریز به قتلگاه -(کیمدی زهرا عشق پاکی قلبی میزان ایلیر) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
احمد پوریا
115
33 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(ای نور عشق خدا زهرا زهرا) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی پور علی
107
34 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(کون ومکاندا فاطمه دور خیرةالنساء) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم محمد امیدی
93
35 میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(بوته گل آچوب یاران واردی لطف شایانی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
75
36 میلادیه حضرت زهرا (س) فارسی ترکی -(زهرا قدم قویوبدی بو جهانه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرتضی اسکندری
94
37 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(گلدی دنیایه زکیه بیت حق دردانه سی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
114
+1
38 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(عرش اعظمدن ملائک فرشه گلدی دسته دسته) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی زلفی تبریزی
121
39 میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها ترکی و فارسی -(زهرا اولدی آنادان - مبارکدی) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رحیم فیضی
98
+1
40 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(عالم خلقت گوزلی گوزلیم فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مژده اردبیلی
166
41 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(فخر آدم فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج علی پور علی
114
42 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت زهرا (س) لالایی حضرت خدیجه (س) -(لطف ایدوبدی معبود ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
80
43 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(السلام، ای هر ایکی دنیایه زینت فاطمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
مرحوم علمدار ماهر باکوئی
257
+1
44 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) به سبک : تصنیف مرغ سحر (ماهور) -(فاطمه گلدی جهانه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج داود بیدق داری
208
45 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) به سبک : ایران ای سرای امید ... -(دنیایه دولوب زمزمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
130
46 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) به سبک : ایران ای سرای امید ... -(دنیایه دولوب زمزمه) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
رضا محمدی
114
47 متن شعر ترکی بمناسبت روز مادر و ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها -(قاباقجا حمد ائدورم اُول خدانین عشقینده ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
سیدبشیر حسینی میانجی
292
+1
48 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها فارسی ترکی -(لطف ائتدی حق داور/دنیایه گلوب کوثر) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج داود بیدق داری
123
49 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا (س) لالایی حضرت خدیجه (س) -(الله ایدوب عنایت ) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
حاج اصغر فرشچی
133
50 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زهرا سلام الله علیها -(لطف حقدن آچیلوب باب رحمت) اشعار ترکی
حضرت فاطمه زهرا(س)
ابوالفضل عباسی معروفان
119
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد