مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت زهرا سلام الله علیها

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(یاور حیدر ، حضرت زهرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
3
2 متن زمینه، واحد و شور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(عصمت حیّ اَعلا،ای بانوی بی همتا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
11
3 متن شور حضرت زهرا سلام الله علیها -(تو جانِ پیمبری،نور و قدر و کوثری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
12
4 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(پس از نبی به تو جفا شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
6
5 متن شور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(فدایت اِی گل یاس شهیده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
20
6 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(سلام و درود خدا بر تو،که آرامش قلب طاهایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
19
7 زمینه یا شور ساده و کاربری حضرت فاطمه زهرا(س) -(یا حضرت زهرا صدیقهٔ کبریٰ...) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
14
8 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(ذکر لبِ شهدا،حُسنِ تو نورِ هُدیٰ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
14
9 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(به دلهای ما ماتم فاطمه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
11
10 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(نامِ تو بر لبِ سینه زنان همه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
9
11 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(بهار عنایت،وجودم فدایت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
11
12 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(الا نور دلها،گل یاس طاها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
8
13 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(مادر تویی حقیقت هدایت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
14
14 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(دوباره قلب عالَم به اندوه و واهمه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
14
15 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(جای این غصه ها تا ابد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
12
16 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(ای خورشید شرف و بانوی مِهر و وفا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
8
17 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(یا بَضعَةَ خَیرِ الوَریٰ اُمُّ النُّجَبا یا زهرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
17
18 نوحه سینه زنی مدح و منقبت حضرت صدیقه طاهره -(بَهجتِ قلب و روح پیمبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
16
19 بقیع و گریز به مصائب حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها -(خواهم غمخوار و شفیع،درگهِ قربِ رفیع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
20
20 نوحه سنتی بقیع و گریز به مصائب حضرت صدیقه سلام الله علیها -(با دمِ یا فاطمه با دو چشم تر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
18
21 نوحه سنتی بقیع و گریز به مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها -(من بقیعم یک زمینِ پر ستاره) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
17
22 نذر سرور زنان دو عالم حضرت فاطمه ی زهراسلام الله علیها -(با لحن عاشقانه و زیبا خطاب کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
مرضیه عاطفی
54
+1
23 واحد،شور با ذکر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(راه و مسیر فاطمه برای عالمین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
29
24 واحد تند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(ذکر عاشقان همه یا زهرا یا فاطمه...) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
27
25 حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(فاطمه الا ای بر عرش خدا قائمه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
34
26 حضرت زهرا سلام الله علیها -(شکر خدا که ما اهل تولاییم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
34
27 شور حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(ای جان جهان یا فاطمه یا فاطمه جان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
34
28 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -( صحیفه ی نور و هدایتی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
30
29 شور تک حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(صدیقه ی کبری تویی،آرامش دلها تویی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
75
30 شعر مدح و نوحه حضرت زهرا سلام الله علیها -(ای آرامش ِدلها،نورِ دیده ی طاها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امیر عباسی
66
31 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(سلام فاطمه، ای جلوۀ شکیبایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
استاد سید رضا موید
54
32 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(دلم مشتاق پرواز است تا این مشت پر مانده‌ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
جعفر رسول زاده
26
33 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(تا سر به روی تربت زهرا گذاشتیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
استاد محمد جواد غفورزاده
42
34 شعر قصیده‌واره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(چکیدۀ گل رخسار مصطفی زهراست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
سعید بیابانکی
23
35 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام -(نهان ز من ز چه رو، رویِ نیلفام کنی؟) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
حاج علی انسانی
48
36 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(کیست این حنجرۀ زخمیِ تنها مانده؟) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
سید حسین موحدبلخی
19
37 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(دیوار و در، دیوار و در، دیوار و در، دیوار...) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
پانته آ صفایی
23
38 شعر غزل حضرت فاطمه سلام الله علیها -(بلبل چو یاد می‌کند از آشیانه‌اش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
محمد علی مجاهدی
37
39 قصیده‌واره شعر خضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(ابری‌ست کوچه کوچه، دل من ـ خدا کند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
حسن بیاتانی
30
40 مربع ترکیب شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(چند روزی‌ست فقط ابر بهاری شب و روز) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
سید محمد غفاری
17
41 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(ازل برای ابد ملک لایزالش بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
امید مهدی نژاد
21
42 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(علی که آینۀ روشن خدای تو بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
حاج علی انسانی
29
43 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(دستی به پهلو دارد و دستی به دیوار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
سید محمد جواد شرافت
35
44 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(ای باخبر ز درد و غم بی‌شمار من!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
استاد سید رضا موید
34
45 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(گل، بی‌تو رخصت چمن آرا شدن نداشت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
جواد هاشمی
15
46 شعر قصیده‌واره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(این آستان كه هست فلك سایه‌افكنش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
خسرو احتشامی
21
47 شعر قصیده‌واره حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(هرکس هر آنچه دیده اگر هرکجا، تویی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
مرتضی امیری اسفندقه
24
48 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(گل، بی‌تو رخصت چمن آرا شدن نداشت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
جواد هاشمی
31
49 شعر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(...صبح شور آفرین میلادت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
استاد محمد جواد غفورزاده
18
50 شعر غزل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها -(دنیاست چو قطره‌ای و دریا، زهرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
حضرت زهرا سلام الله علیها
حبیب الله چایچیان
29
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد