مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت زهرا (س)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 #مرثيه_حضرت_زهرا_س حصار درد -(امید جان خسته ام، از بر من سفر مکن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
31
2 حضرت زهرا سلام ا.. علیها -(كوته تراز گُل است اگر زندگانی ات گل ها به گريه آمده اند ازجوانی ات) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
25
3 عصمت مقدس -( گرگوهری به نام تولاّ نداشتم رهتوشه بهرروز مبادا نداشتم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
26
4 چشمه ی زمزم -(ای خوشا آن کس که دم از آل پیغمبر زند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
39
5 حضرت زهرا سلام ا.. علیها -( كوته تراز گُل است اگر زندگانی ات گل ها به گريه آمده اند ازجوانی ات) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
استاد سید هاشم وفایی
22
6 ازدواج آسمانی حضرت علی ع و حضرت زهرا س -(زهرا و علی دو یار عاشق هستند، لبخند لب گل شقایق هستند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
75
7 پیوند آسمانی حضرت علی ع و حضرت زهرا س -(تبریک که روز شادمانیست امروز) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
84
+1
8 مدح حضرت فاطمه -(هر دم زند مرغ دلم پر در هوای فاطمه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
وحید زحمتکش شهری
79
9 مدح حضرت زهرا -(تو آمدی که شفاعت کنی به روز جزا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
وحید زحمتکش شهری
73
10 شعری در مدح حضرت زهرا (س) از مهدی مردانی -(یک دختر آفرید و عجب محشر آفرید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مهدی مردانی
65
11 حضرت زهرا(س)مناجات -(ای بر دل و جان خسته ی ما آگاه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سید روح اله موید
115
+1
12 حضرت زهرا(س)مدح -(شعرم به مدح حضرت زهرا رسیده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مرتضی امیری اسفندقه
89
13 حضرت زهرا(س)مدح و مرثیه -(یک عمر هست دست خداوند یاورش) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد حسین رحیمیان
63
14 حضرت زهرا(س)مدح -(حرام گشته به آتش، جدا شده است ز نار) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
65
15 حضرت زهرا(س)مدح -(نشان دادی به این عالم اصالت را ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
سید امیر حسین خوشرو
83
16 حضرت زهرا(س)بعد از فراق پدر -(با ما چه کرده داغ پیمبر نداشتن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
72
17 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(عشق آمد پشت در اما چرا آتش گرفت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
77
18 حضرت زهرا(س)هجوم به بیت ولایت -(آتشی در خانۀ اهل کسا انداختند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مهدی مقیمی
62
19 حضرت زهرا(س)کوچه بنی هاشم -(یاس مان را تبر آزرده خدایا چه کنم؟) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد جواد شیرازی
53
20 حضرت زهرا(س)مدح -(روی عدم ندید وجودی که داشتی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد جواد زمانی
51
21 میلاد حضرت زهرا (س) -(رخساره ی تو شهرِ تماشاست مرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
85
22 میلاد حضرت زهرا س -(در هر دو جهان تاجِ سرِ عالمیان است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
112
23 میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها -(امشب پرستوی دلم پَر می کشد پَر) -(امشب پرستوی دلم پر می کشد پر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
122
24 گرامیداشت روز زن -(ای نابترین بیت غزل خوانیِ من) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
100
+2
25 میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها -(زهرا که وجودش سبب خلق جهان است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
142
26 میلاد حضرت زهرا س -(کوثری از نور محمد رسید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
99
+1
27 میلاد حضرت زهرا س -(نام زهرا چون چراغی می درخشد در زمین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
103
28 میلاد حضرت زهرا س -(این پیام آسمانی گفته ی پیغمبر است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
98
29 میلاد حصرت زهرا س و روز مادر -(گلی زیباتر از مادر ندیدم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
149
30 میلاد حضرت زهرا س -(چشم جهان غرق تماشا نمود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
79
31 میلاد حضرت زهرا س ( گرامیداشت روز زن و مقام مادر -(این بدان از برکت دامان پاک مادر است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
86
32 میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها -(آمدی خوش آمدی میوه ی جانِ نبی، آمدی زیبا کنی فصلِ خزانِ نبی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
218
33 اشعار مناجات حضرت زهرا(س) -(راه دادی و مرا دادی خجالت مثل قبل ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد سعید طالبی
339
+2
34 شعر مدح حضرت زهرا(س) -(هر کسی با نیت خالص به هیئت می رود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد سعید طالبی
303
35 مدح و مرثیه حضرت زهرا(س) -(یک ذره از لطافت تو صد بهار شد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
رضا قاسمی
205
36 شعر مدح حضرت زهرا(س) -(ز دلها تا قیامت مِهرِ زهرا در نمی آید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محمد حسین ذاکری
374
+1
37 شعر مدح حضرت زهرا(س) -(کعبه اش بود و ز شب تا به سحر ماتش بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
جعفر ابوالفتحی
161
38 شعر مناجات حضرت زهرا(س) -(آفـریدند مرا سـینه برایت بزنم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
حسین ایمانی
168
39 شعر مدح حضرت زهرا(س) -(ای که تاجِ شرفی روی سر مادرها ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
رضا قاسمی
166
40 مدح حضرت زهرا (س) -( وصیتم بهت اینه که وقتِ غسل و کفنم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
هستی محرابی
371
41 مدح حضرت زهرا (س) -( هر بهاری با گل رویش شکوفا میشود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
علیرضا خاکساری
557
42 حضرت زهرا سلام ٱلله علیها از کلام حضرت پیامبر(ص) -( ای تجلّی خانهٔ آیات اعظم دخترم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
مرضیه عاطفی
353
43 حضرت زهرا (س) -( سالـــی که بهارش قدم فاطمه باشد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
472
44 حضرت زهرا (س) -( زهرا ، از هر چه گفته آمد سر بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
501
45 مدح حضرت زهرا(س) -( ببین این کودکِ زیبا چه با اکراه میخندد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن کاویانی
596
+2
46 مدح حضرت زهرا(س) -( همه چیز و همه کس در همه جا مال من است ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
حیدر توکلی
1230
+3
47 مدح حضرت زهرا(س) -( پس همه هستند خلق ماجرایِ پنج تن ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
علی اکبر لطیفیان
666
48 مدح حضرت زهرا(س) -( فاطمه دیدن خودش کمال علی بود ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
علی اکبر لطیفیان
512
+1
49 مدح حضرت زهرا(س) -( قحطیِ عشق آمده باران بیاورید ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
محسن عرب خالقی
530
50 مدح حضرت زهرا(س) -( فــــاطمیّـــه از محـــرم بیشتـــر جلــــوه كنـــم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت (ع)
حضرت زهرا (س)
جواد حیدری
829