مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های عبدالله بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شب پنجم محرم -(كنار خيمه ها ، فكر يه فرصتم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
میلاد قبایی
6
2 زمزمه شب پنجم محرم98 (حضرت عبدالله بن الحسن ع) -(عمه عمه نمی تونم پیشت بمونم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
رضا رسولی
7
3 زمینه شب پنجم محرم 98حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -(میبینم عمو/ بی یاور و تنهاس) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
صادق اویسی
12
4 متن شعر و سبک واحدعبدالله ابن الحسن علیه السلام -(عمو حسین جان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
6
5 نوحه دهه اول محرم98 شب پنجم -(من سرم فدای تو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمد حسین ملکیان
10
6 زمینه شب پنجم محرم -(توی خیمه من مثل یک کبوتر بی بال و پرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
امیر روشن ضمیر
13
7 زمینه شب پنجم عبدالله بن حسن(ع) -(غوغاییه تو گودال) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
ابوالفضل آلوئیان
9
8 شعر شب پنجم محرم حضرت عبدالله ابن الحسن‌(ع) -(بِینِ آغوشِ عمو بود ولی مُبهَم شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
7
9 شعر شب پنجم محرم حضرت عبدالله ابن الحسن‌(ع) -(بگذار تا که شیرِ جمل را نشان دهم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
9
10 شعر شب پنجم محرم حضرت عبدالله ابن الحسن(ع) -(به روی سینه‌یِ سوزانِ عمویش اُفتاد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
9
11 شعر شب پنجم محرم حضرت عبدالله ابن الحسن(ع) -(تمامِ ماهِ محرم کران کران حسن است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسن لطفی
9
12 غزل مصیبت حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -(من آمدم عمو نگرانی برای چه؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مجتبی صمدی شهاب
9
13 متن شعر حضرت عبدالله بن حسن(ع) -(ای گل خوشبوتراز باغ بهشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
استاد سید هاشم وفایی
10
14 عبدالله ابن الحسن -(السلام السلام زاده ی مجتبی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
منصوره محمدی مزینان
14
15 تصنیف زمینه شب پنجم محرم ۹۸ -(لحظه ی اخره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
منصوره محمدی مزینان
13
16 السلام علیک یا حسن ابن علی نذر عبدالله ابن الحسن -(عمه رهام کن که برم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
منصوره محمدی مزینان
10
17 سبک شهادت عبدالله ابن الحسن -(قرارمون نبود...نه بیاری) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
منصوره محمدی مزینان
11
18 يا حضرت عبدالله الحسن عليه السلام -(عشق فرمود ندارم خبري بهتر از اين) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محسن صرامی
99
19 متن شعر رجز شب پنجم -(غنچه ی باغ حسین، یادگار حسنم.) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مظاهر کثیری نژاد
71
20 متن شعر محرم 98نوحه های سنتی حضرت عبدالله ابن الحسن (ع) -(من به فدای تو و ناله و اهت عمو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
0
21 (زمینه و زمزمه)بذار برم عمه آهم پر از دوده اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمود اسدی
34
22 متن شعر عبدالله ابن الحسن علیه السلام محرم 98 -(تو خورشید خیمه ها و) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
181
23 متن شعر حضرت علی اصغر (ع)محرم98 -(تیر نگذاشت که یک جمله به آخر برسد.*) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
رسول رشیدی راد
124
24 متن شعر تقدیم محضر مقدس و شریف و نورانی فرزند کرامت، پسر خلف سردار جنگ جمل حضرت قاسم(س) به امید گوشه چشمی -(قلب قاسم از غروب آسمان غمگین تر است.) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
رسول رشیدی راد
57
25 متن شعر حضرت عبدالله بن حسن (ع) -(بنگرید این پسر گل پسر حیدر را.) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
رسول رشیدی راد
100
26 متن شعر غزل حضرت عبدالله بن حسن (ع) -(دویده تا به خود قتله گاه یاسمنت.) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
رسول رشیدی راد
70
27 (غزل)بدن خمیر شده/سنگ ها سوی عمویم چقدر می آید اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمود اسدی
55
28 نذر امام مجتبی(ع) در شبهای محرم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
232
29 غزل مرثیه حضرت عبدلله ابن حسن علیه السلام -(طاقت ندارم لحظه ای تنها بمانی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسین ایزدی
338
30 غزل مرثیه حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام -(طاقت ندارم لحظه ای تنها بمانی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسین ایزدی
158
31 غزل مرثیه حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام -(طاقت ندارم لحظه ای تنها بمانی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسین ایزدی
106
32 غزل مرثیه حضرت عبدالله ابن حسن علیه السلام -(طاقت ندارم لحظه ای تنها بمانی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسین ایزدی
100
33 روضه ی حضرت عبدالله(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
218
34 متن شعر حضرت عبدالله بن حسن (ع)محرم 98 -(ضرب شمشیری که دستان ابوفاضل برید مانـده ام با دسـت عبـداله چه سازد ؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمدرضا سروری
487
+2
35 یا عبدالله بن حسن _زدست عمه دست او رها سد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
335
36 شب پنجم محرم، نذرِیادگارامام مجتبی(ع) حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام -(رفت بی صبرانه و ناگاه، کنج قتلگاه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرضیه عاطفی
342
+1
37 متن شعر شب پنجم محرم 98 -(شهید شد گودال) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مهدی رحیمی زمستان
495
38 غزل مرثیه حضرت عبدالله ابن حسن -(طاقت ندارم لحظه ای تنها بمانی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
حسین ایزدی
322
--1
39 زمزمه ونوحه شب پنجم (عبدا.. ابن حسن _عمه زینب بین عمویم مانده تنها بین میدان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
831
+2
40 نوحه‌ی سینه‌زنی شب پنجم محرم حضرت عبدالله(ع)سبک سنتی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
1130
+2
41 نوحه و شور سینه‌زنی شب پنجم محرم حضرت عبدالله بن الحسن(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
673
42 متن شعر حضرت عبداالله بن حسن (ع)محرم 98 -(غصة من جان عمو ، بی کسی ات نزد عدوسـت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمدرضا سروری
481
+1
43 دو دمه‌های سینه‌زنی حضرت عبدالله‌بن‌الحسن(ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
466
44 نوحه شب پنجم محرم_عمه رهایم کن روم سوی میدان اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
1104
+1
45 زمزمه وزمینه شب پنجم(عبدا.. ابن حسن) _ببین ای عمه... اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
737
46 نوحه سنگین حضرت عبدالله -(عمو بیا با هم بریم،عمه دلتنگه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
وحید زحمتکش شهری
1181
+4
47 زمزمه وشور شب پنجم(عبدا.. ابن حسن) _بوده از زمونی که یادم میاد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
اسماعیل تقوایی
442
48 متن شعر و سبک نوحه سنتی محرم 98حضرت عبداله بن الحسن (ع) -(ای عمو جان منم آخرین یارت – گر که دستم شود چون علمدارت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
روح اله گائینی
0
49 نوحه سنتی دهه اول محرم98عبدالله بن الحسن (ع) -(تاب و تب من عمو حسینه - ذکر لب من عمو حسینه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
روح اله گائینی
0
50 (نوحه)گر چه طفلم ولی دل به تو بستم عمو اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
عبدالله بن حسن (ع)
محمود اسدی
615
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد