عبدالله بن حسن (ع)

مرتب سازی براساس
 اسماعیل تقوایی

نوحه شهادت عبدا.. ابن الحسن _دست عبدا..در دست عمه دارد نظاره حال عمو جان * اسماعیل تقوایی

1130
2

نوحه شهادت عبدا.. ابن الحسن _دست عبدا..در دست عمه دارد نظاره حال عمو جان نوحه شهادت عبدا..بن حسن
دست عبدالله،دردست عمه،داردنظاره،حال عمو جان
می بیندعمو،بنشسته برخاک،روسوی خیمه،با چشم گریان

ای عمو جانم ای عمو جانم، ای عموجانم،ای عمو جانم2
______________________________
گوید ای عمه،کن رها دستم،تا کنم یاری،عمو حسینم
بشنو صدای، هل من معینش،یاری ندارد،نور دو عینم
ای عمو....
______________________________
دشمن از هر سو،حمله آورده،با تیغ ونیزه،برعمو جانم
ترسم ای عمه،من که یتیمم،در کرببلا،بی عمو مانم
ای عمو...
______________________________
آمدم عمو، تا مثل قاسم،شهد شهادت ،نوشم برایت
همچو عمویم،در رهت افتد،دستم از پیکر،گردم فدایت
ای عمو....
_____________________________
آ

 • شنبه
 • 9
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 23:16
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
نوحه های سنتی و زنجیر زنی محرم
 اسماعیل تقوایی

زمزمه ونوحه شب پنجم (عبدا.. ابن حسن _عمه زینب بین عمویم مانده تنها بین میدان * اسماعیل تقوایی

1301
2

زمزمه ونوحه شب پنجم (عبدا.. ابن حسن _عمه زینب بین عمویم مانده تنها بین میدان زمزمه ونوحه شب پنجم(عبدا..ابن حسن)
عمه زینب، بین عمویم،مانده تنها،بین میدان2
دیده گریان،با تنی زار بر لبش نام شهیدان2
ای عمو جان،ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو جان2
____________________________
سایه ی او،بعد بابا،هر زمان رو،ی سرم بود
وقت سختی،پدرانه، همچو بابا، در برم بود
ای عمو جان....
___________________________
یک نفر باشد عمویم دشمنان دو رش فراوان
طاقت ماندن ندارم کن رهایم سوی میدان
ای عمو جان...
_____________________________
ای عمو جان آمدم که،چون سپر باشم برایت
تا کنم هم،چون برادر، جان نا قابل فدایت
ای عمو جان....
____________________________
بر روی صدر عمویش، جان او از، تن رها شد
آخرین

 • چهارشنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 14:00
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 وحید زحمتکش شهری

نوحه سنگین حضرت عبدالله -(عمو بیا با هم بریم،عمه دلتنگه) * وحید زحمتکش شهری

2089
6

نوحه سنگین حضرت عبدالله -(عمو بیا با هم بریم،عمه دلتنگه) عمو بیا با هم بریم،عمه دلتنگه
اینجا تو دستای همه،نیزه و سنگه
دشمن نانجیب داره،با تو میجنگه

بیا بریم عمو دلم ،به خدا خونه
بدونِ باغبون عمو،گل نمیمونه
غصه ی قلب عمه رو،خدا میدونه

(یا میای با هم بریم به حرم
یا میبینی روی نی تو سرم
پا برهنه از حرم اومدم
جای زهرا مادرم اومدم)

عموی مهربون من
ماه تو آسمون من
الهی که فدات بشه
رگ رگ و استخون من

غریب عالمی حسین،حبیب عالمی حسین(۲)

میشم برای تو سپر،ای همه هستم
فدای تار موی تو،ای عمو دستم
برای دیدن بابام ،بارمو بستم

خدارو شکر منم شدم،به فدای تو
شدم گلی تو گلشن،کربلای توی
منم شدم فداییِ،بچه های تو

من ستاره ی شب حسنم
حالا کربلا شده وطنم
روی پات دارم ع

 • سه شنبه
 • 12
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 15:34
 • نوشته شده توسط
 • وحید زحمت کش شهری
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

زمزمه وزمینه شب پنجم(عبدا.. ابن حسن) _ببین ای عمه... * اسماعیل تقوایی

1027

زمزمه وزمینه شب پنجم(عبدا.. ابن حسن) _ببین ای عمه... ببین ای عمه، عموجانم،مانده بی یار ونا توان باشد
دل او بهرحرمها وکودکان آن ناگران باشد
عمو جان من شده خسته
بمیرم بر خاک بنشسته
عمو جانم ای عمو جانم..عمو جانم ای عمو جانم۲
_____________________________
چو بابا پیش خدا پر زد،بوده او در دنیا امید ما
نوازش ها کرده او ما را،بوده بر خوشبختی نوید ما
ببین عمه او شده تنها
رهایم کن تا روم آنجا
عمو جانم....
______________________________
ببین عمه دورش از هرسو، گرگ خونخواری،رو به او آید
از آنها شمشیر و تیر وسنگ،بیشمارانه،بر عمو آید
نگاهش افتاده سوی من
ندارد یاری عموی من
عمو جانم ای...
______________________________
عمو جانم آمدم میدان، بار دیگر گیرم،در آغو

 • سه شنبه
 • 12
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 20:37
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه شب پنجم محرم_عمه رهایم کن روم سوی میدان * اسماعیل تقوایی

1623
1

نوحه شب پنجم محرم_عمه رهایم کن روم سوی میدان نوحه شب پنجم
عمه رهایم کن روم سوی میدان2
یاری عمو کنم همچون شهیدان2
واویلا واویلا واویلا واویلا2
___________________________
هل من معین گوید او وای از غریبی
نباشد بر ماندنم دیگر شکیبی
واویلا....
___________________________
ابن الحسن باشم و عبداللهم من
بعد از پدر مدیون ثاراللهم من
واویلا...
_____________________________
سایه ی روی سرم جانم فدایت
آمده ام تا دهم دستم برایت
حرف از غریبی مزن ای نور عینم
منهم چو قاسم فدایی حسینم
واویلا....
_______________؛__________
دستش جدا گشت وعمو را صدا کرد
مرغ روحش را عدو از تن رها کرد
عمو گرفتش او را بر روی سینه
ناله زد یا جداّ رو سوی مدینه
واویلا..

شعر :اسما

 • سه شنبه
 • 12
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 23:19
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 بهمن عظیمی

نوحه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98 -(دیگر از غصه دل بی شکیب است) * بهمن عظیمی

804
1

نوحه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98 -(دیگر از غصه دل بی شکیب است) دیگر از غصه دل بی شکیب است
عمه بنگر عمویم غریب است

غوطه ور در بین خون افتاده تنها
عمه جان دستم رها کن جان زهرا

عمه... شد خضاب از خونْ سر و روی امامم
عمه... کربلا پُر گشته از بوی امامم
عمه... می رَوَم سوی امامم

ای عموجانم ثارالله

ای عمو آخرین یاور آمد
تا سر کوی تو با سر آمد

آمدم که تا ابد باشم کنارت
آمدم بوی حسن گیرد مزارت

جانا... من به پایت هست خود را می گذارم
جانا... این دل سرمست خود را می گذارم
جانا... دست خود را می گذارم

ای عموجانم ثارالله

 • چهارشنبه
 • 30
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 14:04
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه شهادت عبدا..ابن الحسن، -(عبداللهم من عمو ابن الکریمم ) * اسماعیل تقوایی

1211
2

نوحه شهادت عبدا..ابن الحسن، -(عبداللهم من عمو ابن الکریمم ) نوحه شهادت عبدا..ابن الحسن
عبداللهم من ای عمو ابن الکریمم
من آخرین سربازتو در این حریمم

ای روح ایمان،ای جان جانان
مولا حسین جان عمو مولا حسین جان 2
_____________________
تا که شنیدم من زمیدان آن ندایت
من آمدم تا که کنم جانم فدایت

ارزش ندارد بهر تو این جان
مولا حسین جان عمو، مولا حسین جان2
_______________________
گرگان شامی بس فراوان وتو تنها
سر را چرا تو برده ای درجیب غمها

آمد برایت یک تازه مهمان
مولا حسین جان عمو مولا حسین جان2
_____________________
دست یتیم مجتبی از تن جدا شد
با تیر کین حرمله جانش فدا شد

آمد غروب آن ماه تابان
مولا حسین جان عمو مولا حسین جان2

شعر:اسماعیل تقوایی

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 19:11
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 مرتضی محمودپور

نوحه‌ی سینه‌زنی شب پنجم محرم حضرت عبدالله(ع)سبک سنتی * مرتضی محمودپور

1945
2

نوحه‌ی سینه‌زنی شب پنجم محرم حضرت عبدالله(ع)سبک سنتی ◾نوحه‌ی سینه‌زنی
◾سبک سنتی
◾حضرت عبدالله بن حسن(ع)

◾بنداول
عبداللهم مست می ولایم
من کودک رشید کربلایم
زاده‌ی مجتبی
میکند جان فدا
گوید عموی من غریب است
در قتلگه شیب‌الخضیب است
واغربتا عموعمو جان(۲)

◾بنددوم
عاشقت از روز ازل ای عمو
دارد به کف جام عسل ای عمو
دل شد آگاه تو
مرگ در راه تو
شیرین تر از عسل برایم
من کشته‌ی کرببلایم
واغربتاعموعمو جان(۲)

 • چهارشنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 11:45
 • نوشته شده توسط
 • حاج مرتضی محمودپور
ادامه مطلب
خرید انشگتر عقیق و اصل
 حسن ثابت جو

سبک 4 ـ ذکر / شور ـ عمو -(زخمیِ و بی جان عمو ذبیح العطشان عمو) * حسن ثابت جو

977

سبک 4 ـ ذکر / شور ـ عمو -(زخمیِ و بی جان عمو ذبیح العطشان عمو) سبک 4 ـ ذکر / شور ـ عمو
زخمیِ و بی جان عمو ـ ذبیح العطشان عمو
قتیل العریان عمو ـ عمو حسین جان عمو(2)
***
اي خدا عموم داره اشك دو چشماش مي باره
آروم آروم سرش و به روي خاكا مي زاره
اي خدا من و مي خوان تا از عموم جدا كنند
دشمنا دارند مي آن تا عمو رو فدا كنند
***
توي رگ هاي تنم غيرت بابام حسنه
سينه ي پاك عمو محلِ احرامِ منه
قربونِ محاسنِ غرقِ به خونِ تو عمو
پدرم قسم مي خورد فقط به جونِ تو عمو
***
اي شكسته پيشوني چشات چه افلاكي شده
بميرم برات عمو موهات چرا خاكي شده
خون مي ريزه از سينه ات روي تنِ خسته ي من
بيا تا پر بزنيم عموی پر بسته ي من
اومدم تا كنجِ آغوشِ تو من مهموني شم
مثلِ بابا حسنم تو بغلت ق

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 20:26
 • نوشته شده توسط
 • حسن فطرس
ادامه مطلب
 بهمن عظیمی

زمینه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98-(میون گودال تموم دنیام...) * بهمن عظیمی

611
1

زمینه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98-(میون گودال تموم دنیام...) میون گودال تموم دنیام...
ببین غریبه شبیه بابام
خدا می دونه تو این زمونه
کسی رو غیر از عمو نمی خوام

یا بُنیّ یا عزیزالزّهرا
این صدای مادرش زهراست
من میرم که جون بدم تو گودال
تا نگن غریبه و تنهاست

من میرم تو هوای غمش پر بگیرم
مثل قاسم تو آغوش گرمش بمیرم

ای عمو ۳ جان

زمین که خوردی تا رفتی از حال
انگار بابام و دیدم تو گودال
با سر دویدم به سمت مقتل
تا واسه ی تو بِدم پر و بال

پاشو از رو خاک گرم صحرا
جان من نکش تو از دل آه
زخمای تنت عمیقه خیلی
واسه تو بمیره عبدالله

از کنارت به آغوش بابا پریدم...
شادم از اینکه به آرزوهام رسیدم

ای عمو ۳ جان

 • چهارشنبه
 • 30
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 13:37
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه شهادت عبدا..بن الحسن -(خواهم روم من روسوی میدان ) * اسماعیل تقوایی

1544

نوحه شهادت عبدا..بن الحسن -(خواهم روم من روسوی میدان ) نوحه شهادت عبدا...بن الحسن
(خواهم روم من روسوی میدان
تا جان دهم در راه عمو جان)2
عمه عمویم بین میدان مانده تنها
با چشم گریان دیده دارد بر حرمها

عبداللهم عبداللهم ابن الکریمم 2
_____________________
دور عمویم سگها فراوان
ترسم عمویم ناگه دهد جان

در موج غم افتاده ویاری ندارد
باید روم، دلدار،دلداری ندارد
عبداللهم......
_____________________
از دست عمه دستش رها شد
عازم بسوی خون خدا شد

بر او هدف میدان وآغوش عمو شد
شیر حسن آماده ی جنگ عدو شد
عبداللهم.....
____________________
در راه مولا دستش جدا شد
بر سینه ی او جانش فدا شد

یک یا عمو گفت وزاین دنیا رها شد
با تیر کین حرمله سوی خدا شد
عبداللهم.....

 • سه شنبه
 • 20
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 21:46
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 حسن ثابت جو

سبک 1 ـ ثلاث سنتی ـ کبوتر -(کبوتر غریبم خسته و بی شکیبم) * حسن ثابت جو

1103

سبک 1 ـ ثلاث سنتی ـ کبوتر -(کبوتر غریبم خسته و بی شکیبم) سبک ۱ ـ ثلاث سنتی ـ کبوتر
کبوتر غریبم
خسته و بی شکیبم
بال و پر شکسته
از تو شده نصیبم
ای کبوترم ـ عمو شود فدایت
ای کبوترم ـ قربون ناله هایت
ای کبوترم ـ چه سازم از برایت ـ ای کبوترم(۲)
ای یتیم مجتبی(۴)
به پیش من رسیدی
در خون خود تپیدی
به عمر کوچک خود
چه غصه ها که دیدی
با نگاه خود ـ نوگلِ آسمانی
زهر رفتنت ـ بر دلِ من چشانی
از من این سلام ـ بر پدرت رسانی ـ ای کبوترم(۲)
ای یتیم مجتبی(۴)
نسلِ برادر من
جسم تو در بر من
خون تو کرده گلگون
دامن و پیکر من
ای امید من ـ به آسمان این شب
رفتی و مرا ـ آمده جان بر این لب
می رسد به گوش ـ ناله ی عمه زینب ـ ای کبوترم(۲)
ای یتیم مجتبی(۴)

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 18:28
 • نوشته شده توسط
 • حسن فطرس
ادامه مطلب
 حسن ثابت جو

سبک 3 ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ یاد -(دیدم غم تو را، خونین جگر شدم) * حسن ثابت جو

1014
2

سبک 3 ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ یاد -(دیدم غم تو را، خونین جگر شدم) سبک ۳ ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ یاد
دیدم غم تو را، خونین جگر شدم
با این غریبی ات، یاد پدر شدم
دل در نوای تو
شد مبتلای تو
جانم فدای تو
مظلوم عمو حسین(۳)
در باغ جسم تو، در ناله ام عمو
بر روی سینه ات، چون لاله ام عمو
دردم نظاره کن
دل پر شراره کن
دردم تو چاره کن
مظلوم عمو حسین(۳)
بنگر که حاجتم، آخر روا شده
با تیر حرمله، دردم دوا شده
بر سینه ات سرم
چون غنچه پرپرم
من هم چو اصغرم
مظلوم عمو حسین(۳)
پایان به دفترِ، غمهایم آمده
یک دم ببین عمو، بابایم آمده
حالم دگر شده
جانم به سر شده
وقتِ سفر شده
مظلوم عمو حسین(۳)

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 19:56
 • نوشته شده توسط
 • حسن فطرس
ادامه مطلب
 امیرحسین سلطانی

زمینه یا شور شب پنجم محرم الحرام ۹۸ حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام و روضه گودال قتلگاه -(تو گودال،اونیکه افتاده عمومه) * امیرحسین سلطانی

680
2

زمینه یا شور شب پنجم محرم الحرام ۹۸ حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام و روضه گودال قتلگاه -(تو گودال،اونیکه افتاده عمومه) بند اول

تو گودال،اونیکه افتاده عمومه
طاقتم،دیگه به سر رسیده عمه
باشمشیر،عده ای میزنن عمورو
ناله هاش،امونم و بریده عمه

میبینم که جنجاله دور و برش
میبینم که زخمی شده پیکرش
بمیرم واسه بمیرم واسه مادرش

دستمو عمه جون رها کن که باید رها شه
جای سر عمو باید هر دو دستم جــدا شه

جانم عمـو جانم عمـو

بند دوم

مجهز،شده برای تو یه لشکر
نداری،حتی سپر برات بمیرم
به قصد،پیکرت اومده یه شمشیر
دستمو،مقابلش سپر میگیرم

نگاهت عمو واسه من قوته
تو آغوش تو جون دادن راحته
صدام میزنه بابام این خودش آیته

کبوتری شکسته بالم عمو کن حلالـــــم
رسیده لحظه ی وصالم عمو کن حلالم

جانم عمـو جانم عمـو

۱۳۹۸/۴/۱۳

 • شنبه
 • 15
 • تیر
 • 1398
 • ساعت
 • 10:25
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 امیر روشن ضمیر

متن شعر زمینه شب 5 محرم -(تو خیمه از غصه من بی قرارم) * امیر روشن ضمیر

637

متن شعر زمینه شب 5 محرم -(تو خیمه از غصه من بی قرارم) تو خیمه از غصه من بی قرارم
دارم برای تو از غم می بارم
مثل پدر هستی واسم همیشه
غیر از تو من هیچ کسی رو ندارم

آه که تنها شدی بین لشگر
آه عمو جون داری میشی پرپر

عمّه دیگه من میرم توی میدون
ای وای که از مرکب افتاد عموجون
بی حال و زخمی شده توی گودال
در بین لشگر اسیره پر از خون

آه بمیرم که خیلی غریبی
آه بمیرم که خَدّالتَریبی

این نیزه ها که رو سینه ات نشسته
ای وای که راه نفس هات و بسته
دستم به روی تن تو سپر شد
من مثل زهرام بادست شکسته

آه ببین مادر تو رسیده
آه چرا قامت اون خمیده

 • پنج شنبه
 • 7
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 16:11
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
خرید انواع پرچم های مذهبی در جنس های مختلف
 سید پوریا هاشمی

شهادت حضرت عبداله ابن الحسن -(هوای پرزدن دارم‌عمو‌جان ) * سید پوریا هاشمی

687
1

شهادت حضرت عبداله ابن الحسن -(هوای پرزدن دارم‌عمو‌جان ) هوای پرزدن دارم‌عمو‌جان

زره نه پیرهن دارم عمو جان

برادر زاده ات راهم بغل کن

نیابت از حسن دارم عمو جان

گرفته بین این غوغا صدایم

تو مثل مجتبی هستی برایم

نبینم عمه هارا در اسارت

فدای دست زینب دستهایم

خودم دیدم روی تل زینب افتاد

دم وا غربتایش بر لب افتاد

دویدم من دویدم من دویدم

عموی بی کسم از مرکب افتاد

خودم دیدم یکی نیزه فرو کرد

یکی هم در کنارت های و هو کرد

غرورم‌ زیر پا افتاد وقتی

تورا با پای نحسش زیر‌و رو کرد

 • شنبه
 • 9
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 13:06
 • نوشته شده توسط
 • محدثه محمدی
ادامه مطلب
 محمد حسین رحیمیان

شهادت حضرت ابا عبدالله ابن الحسن -(چیزی نمانده از بدن او حیا کنید ) * محمد حسین رحیمیان

754

شهادت حضرت ابا عبدالله ابن الحسن -(چیزی نمانده از بدن او حیا کنید ) چیزی نمانده از بدن او حیا کنید

دست مرا به جای سر او جدا کنید

خواهر تمام دار و ندارش برادر است

تا جان نداده عمه ، عمو را رها کنید

من مثل مجتبی و عمو مثل فاطمه

گودال هم مدینه شده ، کوچه وا کنید

ارزش نداشت آن قَدَر این چند روز عمر

تا که به زور، نیزه در این جسم جا کنید

ای پیرمردهای کوفه ، مبادا که بعد من

بی حرمتی به پیکر او با عصا کنید

باید که این جهاد علی اصغری شود

پس زود ِ زود حرمله را هم صدا کنید

تا عمه را غریب تر از این ندیده ام

جان مرا ازین قفس تن رها کنی

خیلی برای عمه دلم شور می زند

ای وای اگر که حمله به ناموس ما کنید...

 • شنبه
 • 9
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 13:13
 • نوشته شده توسط
 • محدثه محمدی
ادامه مطلب

زمینه گودالی حضرت عبدالله بن الحسن -(خودم دیدم ، با این چشمام) * خادم زینب

367

زمینه گودالی حضرت عبدالله بن الحسن -(خودم دیدم ، با این چشمام) خودم دیدم ، با این چشمام
هرچی که گذشت بتو ته گودال
خودم دیدم ، با این چشمام
میرفتی زیر مشت و لگد از حال

خودم دیدم ، زمین خوردی
زیر لب اسم مادرو میاوردی
خودم دیدم ، ته گودال
عمو غصه ی خیمه هارو میخوردی

زیر آفتاب میسوزه تن تو سایبونم من
خیالت جمع تا جون دارم پیشت میمونم

نمیذارم یک مو از سرت کم شه
اگه دستام واسه ی تو قلم شه

أباعبدالله حسین یاثارالله

3

عمو پاشو ، دلا سنگه
کسی برای تو دل نمیسوزونه
اگه عالم باتو بد شن
خیالت جمع عبدالله میمونه

مثل بابام حسن هستی
رو زانوی تو بزرگ شدم مولا
مگه میشه ، برم خیمه
تو رو تنها بذارم عمو تو صحرا

گره خورده دست من عمو به سینه ی داغت
بذار من هم لاله ای بش

 • جمعه
 • 29
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 17:41
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 امیر عباسی

حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -(غرقِ در سوز و آهِ تو ام) * امیر عباسی

687
2

حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -(غرقِ در سوز و آهِ تو ام) غرقِ در سوز و آهِ تو ام
من قربانیِ راهِ تو ام
زائرِ قتلگاهِ تو ام
ای عمو ای عمو
میخورَم شمشیر از،دشمن بی حیا
دست من میشود،از تَنِ من جدا
یا اباعبدالله...
در آغوش تو ای دلربا
شد قربانیِ راهِ خدا
پسرِ امامِ مجتبی
ای عمو ای عمو
خونِ من جاری شد،روی خاک صحرا
میروم دیدارِ مادرِ تو زهرا
یا اباعبدالله...
*با این سبک خوانده شود*

 • سه شنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 20:28
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 محمدرضا سروری

چه مردی شده -(سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله) * محمدرضا سروری

1618
3

چه مردی شده -(سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله) چه مردی شده
سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
پیشمرگی شده بر جان و تنِ ثارالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
******
از درِ خیمه روان شد چو عمو در خون دید
دورِ او حلقة شمشیرِ دو صد ملعون دید
نیمه جان مانده عمو روی زمین بی یاور
زخم او از عددِ اختر و مَه افزون دید

سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله
طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
******
حالِ عمو جگرِ این گُلِ نورسته گداخت
دیده بر هرطرفی کرد ، کسی را نشِناخت
گفت باید بروَم ، عمه رها کن دستم
مثل مردانِ بلا ، شعرِ رجزنامه بساخت

سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله
طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
******
گفت جان و سرِ من جمله به

 • یکشنبه
 • 18
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 12:18
 • نوشته شده توسط
 • سجاد
ادامه مطلب
 محسن طالبی پور

#واحد حضرت #عبدالله ابن الحسن علیه السلام -(واویلتاه قتلگاه غوغاس) * محسن طالبی پور

1485
-1

#واحد حضرت #عبدالله ابن الحسن علیه السلام -(واویلتاه قتلگاه غوغاس) #واحد حضرت #عبدالله ابن الحسن علیه السلام

واویلتاه قتلگاه غوغاس
خیلی عمو بی کس و تنهاس
باید منم نیزه بردارم
حالا سر پیکرش دعواس
دارم می بینم بارون تیر و نیزه می باره رو سر عمو حسینم
چی کار کنم من که لشکر شمر افتاده جون پیکر عمو حسینم
عمه رهام کن تا برم
میاد صدای دلبرم
صدای زهرا مادرم
جونم فدای تو عمو

روی تنت پر شده خاشاک
افتادی اینجا چرا صد چاک
من انتقامت رو می گیرم
خون خدا ای شه افلاک
پیش نگاهت می جنگم حالا یا خون قاتلهای تو بریزه یا من
دستم فدای لبهای تشنت از این به بعد جسارت سه شعبه با من
رو جسم تو فدا شدم
آیینه ی سقا شدم
بی دست کربلا شدم
جونم فدای تو عم

 • چهارشنبه
 • 21
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 13:05
 • نوشته شده توسط
 • سجاد
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه وشور شهادت عبدا.. ابن الحسن -(عمه رهایم کن باید برم میدان ) * اسماعیل تقوایی

1407
1

نوحه وشور شهادت عبدا.. ابن الحسن -(عمه رهایم کن باید برم میدان ) نوحه وشور شهادت عبدا..ابن الحسن

عمه رهایم کن باید برم میدان
آید بگوش من فریاد آن جانان

از کودکی، بعد پدر، عمو برایم سایه ی، سر بوده
مانند بابا بوده و، بر ما یتیمان یارویاور، بوده

جانم عمو،جانم عمو، جانم عمو،جانم عمو،یا مولا2
_____________________
عمه عموی من ازروی اسب افتاد
رفته توان او ای داد وای بیداد

تنهای تنها مانده و،دیگر ندارد یاوری، واویلا
باید برم تا که بشم،من آخرین سرباز عشق، زهرا
جانم عمو...
____________؛___________
سوی عمو رفت و آغوش او جا شد
با زاده زهرا او گرم نجوا شد

مثل عمو عباس خود، بهر حسین فاطمه،دستش داد
یک یا عمو گفت وسرش بر دوش آقای غریبش، افتاد
جانم عمو جانم عمو....
_

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 02:08
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
معجزه ای برای رفع مشکلات حنجره
 مهدی صادقی

سبک زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع) -(بده دوبالم تا بپرم) * مهدی صادقی

490
1

سبک زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع) -(بده دوبالم تا بپرم) بده دوبالم تا بپرم همیشه سایت روی سرم

میخوام مث قاسم بشم و بشم شهید راه حرم

فدای تومنم پسر حسنم

ای عمو جان حسین ۲

******

یتیمم و عشق حسنم محاله از تو دل بکنم

عموبده رخصت که بیام فدات کنم این جون وتنم

ای عشق عالمین ای عمو جان حسین

ای عموجان حسین ۲

******

می خوام بشم مثل پسرت می خوام بگردم دور سرت

مث عمو عباس علی ببین شده دستام سپرت

بین این همهمه اومده فاطمه

ای عموجان حسین ۲

 • سه شنبه
 • 8
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 10:14
 • نوشته شده توسط
 • صادقی
ادامه مطلب
 آرمان صائمی

زمينه شب پنجم حضرت عبدالله بن حسن عليه السلام محرم 98 -(تو دل خطر اومدم به دفاع از تو) * آرمان صائمی

476
2

زمينه شب پنجم حضرت عبدالله بن حسن عليه السلام محرم 98 -(تو دل خطر اومدم به دفاع از تو) تو دل خطر اومدم به دفاع از تو
بى خوود و سپر اومدم به دفاع از تو
-
پر از دلهرس اومدنم
منم مثل تو بى كفنم
صدام ميزنه بابا حسنم
-
خودم به جات ميجنگم
انتقام تو مى گيرم
اگر كه زورم نرسيد
تهش برات مى ميرم
-
بند دوم
حالا كه تو،توو قتله گاه غرق خون هستى
مى زنى پيشم دست و پا نيمه جون هستى
-
سرم رو ميدم تا ببرم
عموجون تورو تا به حرم
فداى سرت جونم و سرم
-
پاشو بريم جون من
چش به راهتن تو خيمه
خدا ميدونه عموجون
داره مى ميره عمه
-
بند سوم
اومده بالاى سرت مادرت زهرا
بگو يا على و پاشو بريم از اينجا
-
خودم مى برم پيكرتو
خودم مى بوسم حنجرتو
مى بندم خودم زخم سرتو
-
نفس ندارى ديگه
غرق خون تو اين گودالى
مى مردم و

 • سه شنبه
 • 22
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 12:16
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 محمود اسدی

(نوحه)خودم هل من معینت راشنیدم * محمود اسدی

501
1

(نوحه)خودم هل من معینت راشنیدم خودم هل من معینت راشنیدم
زخیمه تابه میدان می دویدم
عموجانم عموجانم عموجان

عموبادیدنت جان می سپارم
زکف دادم دگرصبروقرارم
محال است اینکه تنهایت گذارم
عموجانم عموجانم عموجان

یکی سنگ جفازدبرروی تو
یکی میزد سنان برپهلوی تو
یکی پنجه زندبرگیسوی تو
عموجانم عموجانم عموجان

سرورویت زخون رنگ است عمو جان
زبس دوروبرت سنگ است عموجان
بمیرم مقتلت تنگ است عموجان
عموجانم عموجانم عموجان

عموبنگر که عبداله فداشد
درآغوشت دو دست من دوتاشد
زتیرحرمله راسم جدا شد
عموجانم عموجانم عموجان
*******
شائق
اللهم عجل لولیک الفرج

 • چهارشنبه
 • 6
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 17:49
 • نوشته شده توسط
 • محمود اسدی
ادامه مطلب
 حسن لطفی

شهادت حضرت عبدالله ابن الحسن -(کاش میشُد خودش از دور تماشا نکند ) * حسن لطفی

644
1

شهادت حضرت عبدالله ابن الحسن -(کاش میشُد خودش از دور تماشا نکند ) کاش میشُد خودش از دور تماشا نکند

اینقدر در بغلِ عمه تقلا نکند

کاش میشُد که بگیرند دو چشمانش را

نزند بر سرِ خود آه خدایا نکند

دلش آرام نمی‌شُد اگر از دیدن او

وا علی وا حَسنا وای حُسینا نکند

دلش آرام نمی‌شد اگر آنجا نرود

تا عمو را وسطِ قائله پیدا نکند

کاش میشُد که نبیند که کسی آنجا نیست

که سرِ غارتِ این سوخته دعوا نکند

کاش میشُد که نبیند ولی افسوس که دید

هیچ کَس با تَنِ این تشنه مدارا نکند

دید در پیشِ لبش آب زمین میریزند

دید می‌خورد زمین ناله‌ی زهرا نکند

چه کند گر نرسد وای اگر دیر شود

چه کند عمه اگر مُشتِ دگر وا نکند

به گمانم که حسن آمد و با زینب گفت :

بگذار او برود تا که تماشا

 • شنبه
 • 9
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 12:20
 • نوشته شده توسط
 • محدثه محمدی
ادامه مطلب
 مرتضی محمودپور

دو دمه‌های سینه‌زنی حضرت عبدالله‌بن‌الحسن(ع) * مرتضی محمودپور

726

دو دمه‌های سینه‌زنی حضرت عبدالله‌بن‌الحسن(ع) ◾دودمه‌های حضرت عبدالله(ع)

◾بنداول
از حرم من آمدم از بهر یاریت عمو
هرچه میخواهی بگو(۲)

◾بنددوم
من فدای دیده‌ی از اشک جاریت عمو
هرچه میخواهی بگو(۲)

◾بندسوم
از حرم من آمدم جای حسن جانت عمو
جان به قربانت عمو(۲)

◾بندچهارم
جان ناقابل فدای لعل عطشانت عمو
جان به قربانت عمو(۲)

 • چهارشنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 02:30
 • نوشته شده توسط
 • حاج مرتضی محمودپور
ادامه مطلب
 محمدرضا سروری

متن شعر حضرت عبداالله بن حسن (ع)محرم 98 -(غصة من جان عمو ، بی کسی ات نزد عدوسـت) * محمدرضا سروری

2136
2

متن شعر حضرت عبداالله بن حسن (ع)محرم 98 -(غصة من جان عمو ، بی کسی ات نزد عدوسـت) ای عمو یابن زهرا

(ای عمو ای عمو یابن الزهرا)
کِی توانم ببینم به صحرا
پیکر غرق خون شما را

پیش این لشکرِ سنگ خارا
کِی توانم نمایم مُدارا
ای عمو ای عمو یابن الزهرا
******
غصة من جان عمو ، بی کسی ات نزد عدوست
یار تو هستم به خدا ، جان بدهم در ره دوست
( ای دریا دریابم بی تابِ بی تابم )

تکیه گاهم ز عهد قدیمی
با تو هرگز ندیدم یتیمی
مثل فرزند و بابی صمیمی
ای عمو جان

لحظة آخرین یارتم من
مثل سقّا علمدارتم من
مرد تنهای پیکارتم من
ای عمو جان

(ای عمو ای عمو یابن الزهرا)
******
دیدة من به قتلگاه ، بر تن بی جان عموست
هر چه که دارم فقط ، لطفِ دل و دیدة اوست
( ای دریا دریابم بی تابِ بی تابم )

دیدم افتاده

 • چهارشنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 10:07
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب

سبک شهادت عبدالله ابن الحسن -(قرارمون نبود...نه بیاری) * منصوره محمدی مزینان

302

سبک شهادت عبدالله ابن الحسن -(قرارمون نبود...نه بیاری) بند( ۱ )
قرارمون نبود...نه بیاری
قرارمون نبود ...که نزاری
بزار بِرم تو گودِ قتلِگاه
برای یاری(۳)

اگه برم ...قول میدم بهت؛
مواظبم ،که خاطرت جم شه
قول میدم بهت؛
نمی زارم یه تار موش کم شه
قول میدهم بهت؛
که هیبت حسن ، مجسّم شه

دلم گرفته عمه جون... برم؟
شدم ز غُصه ،نیمه جون.... برم؟
جونِ بابام ... بده امون برم
بزار، مث یه پهلوون برم

غریب...غریب...غریب ...ابی عبداله

بند ( ۲ )

رسیده وقت قول و قرارم
سرم رو پایِ قولم میزارم
نشد دیگه بدون تو عمو
دووم بیارم( ۳ )

شکر خدا ،تیر حرمله؛
نخورده اول به سرت...عمو
تیر حرمله؛
گلوم و دوخت به پیکرت...عمو
تیر حرمله؛
منو کشید، زیرِ پرِت... عمو

یه دشمن بد و پلید

 • جمعه
 • 22
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 17:39
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب

محرم شور مقتلی -(حالا که هیشکی ، دورت نمونده) * خادم زینب

385

محرم شور مقتلی -(حالا که هیشکی ، دورت نمونده) حالا که هیشکی ، دورت نمونده
کار تورو دشمن به این گودی رسونده
حالا که پاشید ، از هم سپاهت
من میشم اولین شهید قتله گاهت

نفس نفس میزنی چرا
تو افتادی زیر دست و پا
محاصره شدی ای عمو
چرا تو چنگ آدم بدا

حسین وای

2

یکی رو دیدم ، اومد تو گودال
اون میدوید و من زدم تا مقتلت زدم بال
اون میدویدو ، من میدویدم
خوبه که قبل از اون کناره تو رسیدم

دستو سپر کردم عمو
شدم با دشمن روبرو
خنجرشو آورده بود
میخواست بذاره گلو

3

دیدم به سینت ، محکم لگد زد
موهاتو تو دستش گرفت ، حرفای بد زد
یکی با نیزه ، یک عده با پا
خیلی بدم میاد از این چکمه سیاها

منو زدن رو بروی تو
تو رو زدن روبروی من
میخوام شکایت کنم عمو
از اینا

 • جمعه
 • 29
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 17:40
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد