عبدالله بن حسن (ع)

مرتب سازی براساس
 اسماعیل تقوایی

نوحه شهادت عبدا.. ابن الحسن _دست عبدا..در دست عمه دارد نظاره حال عمو جان * اسماعیل تقوایی

1681
3

نوحه شهادت عبدا.. ابن الحسن _دست عبدا..در دست عمه دارد نظاره حال عمو جان نوحه شهادت عبدا..بن حسن
دست عبدالله،دردست عمه،داردنظاره،حال عمو جان
می بیندعمو،بنشسته برخاک،روسوی خیمه،با چشم گریان

ای عمو جانم ای عمو جانم، ای عموجانم،ای عمو جانم2
______________________________
گوید ای عمه،کن رها دستم،تا کنم یاری،عمو حسینم
بشنو صدای، هل من معینش،یاری ندارد،نور دو عینم
ای عمو....
______________________________
دشمن از هر سو،حمله آورده،با تیغ ونیزه،برعمو جانم
ترسم ای عمه،من که یتیمم،در کرببلا،بی عمو مانم
ای عمو...
______________________________
آمدم عمو، تا مثل قاسم،شهد شهادت ،نوشم برایت
همچو عمویم،در رهت افتد،دستم از پیکر،گردم فدایت
ای عمو....
_____________________________
آ

 • شنبه
 • 9
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 23:16
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
فروشگاه پرچم
 اسماعیل تقوایی

زمزمه ونوحه شب پنجم (عبدا.. ابن حسن _عمه زینب بین عمویم مانده تنها بین میدان * اسماعیل تقوایی

1840
3

زمزمه ونوحه شب پنجم (عبدا.. ابن حسن _عمه زینب بین عمویم مانده تنها بین میدان زمزمه ونوحه شب پنجم(عبدا..ابن حسن)
عمه زینب، بین عمویم،مانده تنها،بین میدان2
دیده گریان،با تنی زار بر لبش نام شهیدان2
ای عمو جان،ای عمو جان، ای عمو جان، ای عمو جان2
____________________________
سایه ی او،بعد بابا،هر زمان رو،ی سرم بود
وقت سختی،پدرانه، همچو بابا، در برم بود
ای عمو جان....
___________________________
یک نفر باشد عمویم دشمنان دو رش فراوان
طاقت ماندن ندارم کن رهایم سوی میدان
ای عمو جان...
_____________________________
ای عمو جان آمدم که،چون سپر باشم برایت
تا کنم هم،چون برادر، جان نا قابل فدایت
ای عمو جان....
____________________________
بر روی صدر عمویش، جان او از، تن رها شد
آخرین

 • چهارشنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 14:00
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

زمزمه وزمینه شب پنجم(عبدا.. ابن حسن) _ببین ای عمه... * اسماعیل تقوایی

1364
2

زمزمه وزمینه شب پنجم(عبدا.. ابن حسن) _ببین ای عمه... ببین ای عمه، عموجانم،مانده بی یار ونا توان باشد
دل او بهرحرمها وکودکان آن ناگران باشد
عمو جان من شده خسته
بمیرم بر خاک بنشسته
عمو جانم ای عمو جانم..عمو جانم ای عمو جانم۲
_____________________________
چو بابا پیش خدا پر زد،بوده او در دنیا امید ما
نوازش ها کرده او ما را،بوده بر خوشبختی نوید ما
ببین عمه او شده تنها
رهایم کن تا روم آنجا
عمو جانم....
______________________________
ببین عمه دورش از هرسو، گرگ خونخواری،رو به او آید
از آنها شمشیر و تیر وسنگ،بیشمارانه،بر عمو آید
نگاهش افتاده سوی من
ندارد یاری عموی من
عمو جانم ای...
______________________________
عمو جانم آمدم میدان، بار دیگر گیرم،در آغو

 • سه شنبه
 • 12
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 20:37
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 بهمن عظیمی

نوحه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98 -(دیگر از غصه دل بی شکیب است) * بهمن عظیمی

1144
4

نوحه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98 -(دیگر از غصه دل بی شکیب است) دیگر از غصه دل بی شکیب است
عمه بنگر عمویم غریب است

غوطه ور در بین خون افتاده تنها
عمه جان دستم رها کن جان زهرا

عمه... شد خضاب از خونْ سر و روی امامم
عمه... کربلا پُر گشته از بوی امامم
عمه... می رَوَم سوی امامم

ای عموجانم ثارالله

ای عمو آخرین یاور آمد
تا سر کوی تو با سر آمد

آمدم که تا ابد باشم کنارت
آمدم بوی حسن گیرد مزارت

جانا... من به پایت هست خود را می گذارم
جانا... این دل سرمست خود را می گذارم
جانا... دست خود را می گذارم

ای عموجانم ثارالله

 • چهارشنبه
 • 30
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 14:04
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 وحید زحمتکش شهری

نوحه سنگین حضرت عبدالله -(عمو بیا با هم بریم،عمه دلتنگه) * وحید زحمتکش شهری

2510
6

نوحه سنگین حضرت عبدالله -(عمو بیا با هم بریم،عمه دلتنگه) عمو بیا با هم بریم،عمه دلتنگه
اینجا تو دستای همه،نیزه و سنگه
دشمن نانجیب داره،با تو میجنگه

بیا بریم عمو دلم ،به خدا خونه
بدونِ باغبون عمو،گل نمیمونه
غصه ی قلب عمه رو،خدا میدونه

(یا میای با هم بریم به حرم
یا میبینی روی نی تو سرم
پا برهنه از حرم اومدم
جای زهرا مادرم اومدم)

عموی مهربون من
ماه تو آسمون من
الهی که فدات بشه
رگ رگ و استخون من

غریب عالمی حسین،حبیب عالمی حسین(۲)

میشم برای تو سپر،ای همه هستم
فدای تار موی تو،ای عمو دستم
برای دیدن بابام ،بارمو بستم

خدارو شکر منم شدم،به فدای تو
شدم گلی تو گلشن،کربلای توی
منم شدم فداییِ،بچه های تو

من ستاره ی شب حسنم
حالا کربلا شده وطنم
روی پات دارم ع

 • سه شنبه
 • 12
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 15:34
 • نوشته شده توسط
 • وحید زحمت کش شهری
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه شب پنجم محرم_عمه رهایم کن روم سوی میدان * اسماعیل تقوایی

2001
1

نوحه شب پنجم محرم_عمه رهایم کن روم سوی میدان نوحه شب پنجم
عمه رهایم کن روم سوی میدان2
یاری عمو کنم همچون شهیدان2
واویلا واویلا واویلا واویلا2
___________________________
هل من معین گوید او وای از غریبی
نباشد بر ماندنم دیگر شکیبی
واویلا....
___________________________
ابن الحسن باشم و عبداللهم من
بعد از پدر مدیون ثاراللهم من
واویلا...
_____________________________
سایه ی روی سرم جانم فدایت
آمده ام تا دهم دستم برایت
حرف از غریبی مزن ای نور عینم
منهم چو قاسم فدایی حسینم
واویلا....
_______________؛__________
دستش جدا گشت وعمو را صدا کرد
مرغ روحش را عدو از تن رها کرد
عمو گرفتش او را بر روی سینه
ناله زد یا جداّ رو سوی مدینه
واویلا..

شعر :اسما

 • سه شنبه
 • 12
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 23:19
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه شهادت عبدا..ابن الحسن، -(عبداللهم من عمو ابن الکریمم ) * اسماعیل تقوایی

1508
2

نوحه شهادت عبدا..ابن الحسن، -(عبداللهم من عمو ابن الکریمم ) نوحه شهادت عبدا..ابن الحسن
عبداللهم من ای عمو ابن الکریمم
من آخرین سربازتو در این حریمم

ای روح ایمان،ای جان جانان
مولا حسین جان عمو مولا حسین جان 2
_____________________
تا که شنیدم من زمیدان آن ندایت
من آمدم تا که کنم جانم فدایت

ارزش ندارد بهر تو این جان
مولا حسین جان عمو، مولا حسین جان2
_______________________
گرگان شامی بس فراوان وتو تنها
سر را چرا تو برده ای درجیب غمها

آمد برایت یک تازه مهمان
مولا حسین جان عمو مولا حسین جان2
_____________________
دست یتیم مجتبی از تن جدا شد
با تیر کین حرمله جانش فدا شد

آمد غروب آن ماه تابان
مولا حسین جان عمو مولا حسین جان2

شعر:اسماعیل تقوایی

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 19:11
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 حسن ثابت جو

سبک 3 ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ یاد -(دیدم غم تو را، خونین جگر شدم) * حسن ثابت جو

1269
2

سبک 3 ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ یاد -(دیدم غم تو را، خونین جگر شدم) سبک ۳ ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ یاد
دیدم غم تو را، خونین جگر شدم
با این غریبی ات، یاد پدر شدم
دل در نوای تو
شد مبتلای تو
جانم فدای تو
مظلوم عمو حسین(۳)
در باغ جسم تو، در ناله ام عمو
بر روی سینه ات، چون لاله ام عمو
دردم نظاره کن
دل پر شراره کن
دردم تو چاره کن
مظلوم عمو حسین(۳)
بنگر که حاجتم، آخر روا شده
با تیر حرمله، دردم دوا شده
بر سینه ات سرم
چون غنچه پرپرم
من هم چو اصغرم
مظلوم عمو حسین(۳)
پایان به دفترِ، غمهایم آمده
یک دم ببین عمو، بابایم آمده
حالم دگر شده
جانم به سر شده
وقتِ سفر شده
مظلوم عمو حسین(۳)

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 19:56
 • نوشته شده توسط
 • حسن فطرس
ادامه مطلب
 حسن ثابت جو

سبک 4 ـ ذکر / شور ـ عمو -(زخمیِ و بی جان عمو ذبیح العطشان عمو) * حسن ثابت جو

1209

سبک 4 ـ ذکر / شور ـ عمو -(زخمیِ و بی جان عمو ذبیح العطشان عمو) سبک 4 ـ ذکر / شور ـ عمو
زخمیِ و بی جان عمو ـ ذبیح العطشان عمو
قتیل العریان عمو ـ عمو حسین جان عمو(2)
***
اي خدا عموم داره اشك دو چشماش مي باره
آروم آروم سرش و به روي خاكا مي زاره
اي خدا من و مي خوان تا از عموم جدا كنند
دشمنا دارند مي آن تا عمو رو فدا كنند
***
توي رگ هاي تنم غيرت بابام حسنه
سينه ي پاك عمو محلِ احرامِ منه
قربونِ محاسنِ غرقِ به خونِ تو عمو
پدرم قسم مي خورد فقط به جونِ تو عمو
***
اي شكسته پيشوني چشات چه افلاكي شده
بميرم برات عمو موهات چرا خاكي شده
خون مي ريزه از سينه ات روي تنِ خسته ي من
بيا تا پر بزنيم عموی پر بسته ي من
اومدم تا كنجِ آغوشِ تو من مهموني شم
مثلِ بابا حسنم تو بغلت ق

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 20:26
 • نوشته شده توسط
 • حسن فطرس
ادامه مطلب
 بهمن عظیمی

زمینه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98-(میون گودال تموم دنیام...) * بهمن عظیمی

820
1

زمینه حضرت عبدالله بن الحسن(ع) محرم98-(میون گودال تموم دنیام...) میون گودال تموم دنیام...
ببین غریبه شبیه بابام
خدا می دونه تو این زمونه
کسی رو غیر از عمو نمی خوام

یا بُنیّ یا عزیزالزّهرا
این صدای مادرش زهراست
من میرم که جون بدم تو گودال
تا نگن غریبه و تنهاست

من میرم تو هوای غمش پر بگیرم
مثل قاسم تو آغوش گرمش بمیرم

ای عمو ۳ جان

زمین که خوردی تا رفتی از حال
انگار بابام و دیدم تو گودال
با سر دویدم به سمت مقتل
تا واسه ی تو بِدم پر و بال

پاشو از رو خاک گرم صحرا
جان من نکش تو از دل آه
زخمای تنت عمیقه خیلی
واسه تو بمیره عبدالله

از کنارت به آغوش بابا پریدم...
شادم از اینکه به آرزوهام رسیدم

ای عمو ۳ جان

 • چهارشنبه
 • 30
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 13:37
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 حسن ثابت جو

سبک 1 ـ ثلاث سنتی ـ کبوتر -(کبوتر غریبم خسته و بی شکیبم) * حسن ثابت جو

1599

سبک 1 ـ ثلاث سنتی ـ کبوتر -(کبوتر غریبم خسته و بی شکیبم) سبک ۱ ـ ثلاث سنتی ـ کبوتر
کبوتر غریبم
خسته و بی شکیبم
بال و پر شکسته
از تو شده نصیبم
ای کبوترم ـ عمو شود فدایت
ای کبوترم ـ قربون ناله هایت
ای کبوترم ـ چه سازم از برایت ـ ای کبوترم(۲)
ای یتیم مجتبی(۴)
به پیش من رسیدی
در خون خود تپیدی
به عمر کوچک خود
چه غصه ها که دیدی
با نگاه خود ـ نوگلِ آسمانی
زهر رفتنت ـ بر دلِ من چشانی
از من این سلام ـ بر پدرت رسانی ـ ای کبوترم(۲)
ای یتیم مجتبی(۴)
نسلِ برادر من
جسم تو در بر من
خون تو کرده گلگون
دامن و پیکر من
ای امید من ـ به آسمان این شب
رفتی و مرا ـ آمده جان بر این لب
می رسد به گوش ـ ناله ی عمه زینب ـ ای کبوترم(۲)
ای یتیم مجتبی(۴)

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 18:28
 • نوشته شده توسط
 • حسن فطرس
ادامه مطلب
 مرتضی محمودپور

نوحه‌ی سینه‌زنی شب پنجم محرم حضرت عبدالله(ع)سبک سنتی * مرتضی محمودپور

3883
5

نوحه‌ی سینه‌زنی شب پنجم محرم حضرت عبدالله(ع)سبک سنتی ◾نوحه‌ی سینه‌زنی
◾سبک سنتی
◾حضرت عبدالله بن حسن(ع)

◾بنداول
عبداللهم مست می ولایم
من کودک رشید کربلایم
زاده‌ی مجتبی
میکند جان فدا
گوید عموی من غریب است
در قتلگه شیب‌الخضیب است
واغربتا عموعمو جان(۲)

◾بنددوم
عاشقت از روز ازل ای عمو
دارد به کف جام عسل ای عمو
دل شد آگاه تو
مرگ در راه تو
شیرین تر از عسل برایم
من کشته‌ی کرببلایم
واغربتاعموعمو جان(۲)

 • چهارشنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 11:45
 • نوشته شده توسط
 • حاج مرتضی محمودپور
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه شهادت عبدا..بن الحسن -(خواهم روم من روسوی میدان ) * اسماعیل تقوایی

1777

نوحه شهادت عبدا..بن الحسن -(خواهم روم من روسوی میدان ) نوحه شهادت عبدا...بن الحسن
(خواهم روم من روسوی میدان
تا جان دهم در راه عمو جان)2
عمه عمویم بین میدان مانده تنها
با چشم گریان دیده دارد بر حرمها

عبداللهم عبداللهم ابن الکریمم 2
_____________________
دور عمویم سگها فراوان
ترسم عمویم ناگه دهد جان

در موج غم افتاده ویاری ندارد
باید روم، دلدار،دلداری ندارد
عبداللهم......
_____________________
از دست عمه دستش رها شد
عازم بسوی خون خدا شد

بر او هدف میدان وآغوش عمو شد
شیر حسن آماده ی جنگ عدو شد
عبداللهم.....
____________________
در راه مولا دستش جدا شد
بر سینه ی او جانش فدا شد

یک یا عمو گفت وزاین دنیا رها شد
با تیر کین حرمله سوی خدا شد
عبداللهم.....

 • سه شنبه
 • 20
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 21:46
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 امیرحسین سلطانی

زمینه یا شور شب پنجم محرم الحرام ۹۸ حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام و روضه گودال قتلگاه -(تو گودال،اونیکه افتاده عمومه) * امیرحسین سلطانی

997
2

زمینه یا شور شب پنجم محرم الحرام ۹۸ حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام و روضه گودال قتلگاه -(تو گودال،اونیکه افتاده عمومه) بند اول

تو گودال،اونیکه افتاده عمومه
طاقتم،دیگه به سر رسیده عمه
باشمشیر،عده ای میزنن عمورو
ناله هاش،امونم و بریده عمه

میبینم که جنجاله دور و برش
میبینم که زخمی شده پیکرش
بمیرم واسه بمیرم واسه مادرش

دستمو عمه جون رها کن که باید رها شه
جای سر عمو باید هر دو دستم جــدا شه

جانم عمـو جانم عمـو

بند دوم

مجهز،شده برای تو یه لشکر
نداری،حتی سپر برات بمیرم
به قصد،پیکرت اومده یه شمشیر
دستمو،مقابلش سپر میگیرم

نگاهت عمو واسه من قوته
تو آغوش تو جون دادن راحته
صدام میزنه بابام این خودش آیته

کبوتری شکسته بالم عمو کن حلالـــــم
رسیده لحظه ی وصالم عمو کن حلالم

جانم عمـو جانم عمـو

۱۳۹۸/۴/۱۳

 • شنبه
 • 15
 • تیر
 • 1398
 • ساعت
 • 10:25
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 محمد حسین رحیمیان

شهادت حضرت ابا عبدالله ابن الحسن -(چیزی نمانده از بدن او حیا کنید ) * محمد حسین رحیمیان

1044

شهادت حضرت ابا عبدالله ابن الحسن -(چیزی نمانده از بدن او حیا کنید ) چیزی نمانده از بدن او حیا کنید

دست مرا به جای سر او جدا کنید

خواهر تمام دار و ندارش برادر است

تا جان نداده عمه ، عمو را رها کنید

من مثل مجتبی و عمو مثل فاطمه

گودال هم مدینه شده ، کوچه وا کنید

ارزش نداشت آن قَدَر این چند روز عمر

تا که به زور، نیزه در این جسم جا کنید

ای پیرمردهای کوفه ، مبادا که بعد من

بی حرمتی به پیکر او با عصا کنید

باید که این جهاد علی اصغری شود

پس زود ِ زود حرمله را هم صدا کنید

تا عمه را غریب تر از این ندیده ام

جان مرا ازین قفس تن رها کنی

خیلی برای عمه دلم شور می زند

ای وای اگر که حمله به ناموس ما کنید...

 • شنبه
 • 9
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 13:13
 • نوشته شده توسط
 • محدثه محمدی
ادامه مطلب

زمینه گودالی حضرت عبدالله بن الحسن -(خودم دیدم ، با این چشمام) * خادم زینب

617

زمینه گودالی حضرت عبدالله بن الحسن -(خودم دیدم ، با این چشمام) خودم دیدم ، با این چشمام
هرچی که گذشت بتو ته گودال
خودم دیدم ، با این چشمام
میرفتی زیر مشت و لگد از حال

خودم دیدم ، زمین خوردی
زیر لب اسم مادرو میاوردی
خودم دیدم ، ته گودال
عمو غصه ی خیمه هارو میخوردی

زیر آفتاب میسوزه تن تو سایبونم من
خیالت جمع تا جون دارم پیشت میمونم

نمیذارم یک مو از سرت کم شه
اگه دستام واسه ی تو قلم شه

أباعبدالله حسین یاثارالله

3

عمو پاشو ، دلا سنگه
کسی برای تو دل نمیسوزونه
اگه عالم باتو بد شن
خیالت جمع عبدالله میمونه

مثل بابام حسن هستی
رو زانوی تو بزرگ شدم مولا
مگه میشه ، برم خیمه
تو رو تنها بذارم عمو تو صحرا

گره خورده دست من عمو به سینه ی داغت
بذار من هم لاله ای بش

 • جمعه
 • 29
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 17:41
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
معجزه ای برای رفع مشکلات حنجره
 محمدرضا سروری

چه مردی شده -(سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله) * محمدرضا سروری

1947
6

چه مردی شده -(سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله) چه مردی شده
سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
پیشمرگی شده بر جان و تنِ ثارالله طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
******
از درِ خیمه روان شد چو عمو در خون دید
دورِ او حلقة شمشیرِ دو صد ملعون دید
نیمه جان مانده عمو روی زمین بی یاور
زخم او از عددِ اختر و مَه افزون دید

سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله
طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
******
حالِ عمو جگرِ این گُلِ نورسته گداخت
دیده بر هرطرفی کرد ، کسی را نشِناخت
گفت باید بروَم ، عمه رها کن دستم
مثل مردانِ بلا ، شعرِ رجزنامه بساخت

سپرِ دست عمو شد ، بدنِ عبدالله
طفل ده ساله چه مردی شده ماشالله
******
گفت جان و سرِ من جمله به

 • یکشنبه
 • 18
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 12:18
 • نوشته شده توسط
 • سجاد
ادامه مطلب
 محسن طالبی پور

#واحد حضرت #عبدالله ابن الحسن علیه السلام -(واویلتاه قتلگاه غوغاس) * محسن طالبی پور

1689
-1

#واحد حضرت #عبدالله ابن الحسن علیه السلام -(واویلتاه قتلگاه غوغاس) #واحد حضرت #عبدالله ابن الحسن علیه السلام

واویلتاه قتلگاه غوغاس
خیلی عمو بی کس و تنهاس
باید منم نیزه بردارم
حالا سر پیکرش دعواس
دارم می بینم بارون تیر و نیزه می باره رو سر عمو حسینم
چی کار کنم من که لشکر شمر افتاده جون پیکر عمو حسینم
عمه رهام کن تا برم
میاد صدای دلبرم
صدای زهرا مادرم
جونم فدای تو عمو

روی تنت پر شده خاشاک
افتادی اینجا چرا صد چاک
من انتقامت رو می گیرم
خون خدا ای شه افلاک
پیش نگاهت می جنگم حالا یا خون قاتلهای تو بریزه یا من
دستم فدای لبهای تشنت از این به بعد جسارت سه شعبه با من
رو جسم تو فدا شدم
آیینه ی سقا شدم
بی دست کربلا شدم
جونم فدای تو عم

 • چهارشنبه
 • 21
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 13:05
 • نوشته شده توسط
 • سجاد
ادامه مطلب
 اسماعیل تقوایی

نوحه وشور شهادت عبدا.. ابن الحسن -(عمه رهایم کن باید برم میدان ) * اسماعیل تقوایی

1669
1

نوحه وشور شهادت عبدا.. ابن الحسن -(عمه رهایم کن باید برم میدان ) نوحه وشور شهادت عبدا..ابن الحسن

عمه رهایم کن باید برم میدان
آید بگوش من فریاد آن جانان

از کودکی، بعد پدر، عمو برایم سایه ی، سر بوده
مانند بابا بوده و، بر ما یتیمان یارویاور، بوده

جانم عمو،جانم عمو، جانم عمو،جانم عمو،یا مولا2
_____________________
عمه عموی من ازروی اسب افتاد
رفته توان او ای داد وای بیداد

تنهای تنها مانده و،دیگر ندارد یاوری، واویلا
باید برم تا که بشم،من آخرین سرباز عشق، زهرا
جانم عمو...
____________؛___________
سوی عمو رفت و آغوش او جا شد
با زاده زهرا او گرم نجوا شد

مثل عمو عباس خود، بهر حسین فاطمه،دستش داد
یک یا عمو گفت وسرش بر دوش آقای غریبش، افتاد
جانم عمو جانم عمو....
_

 • جمعه
 • 23
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 02:08
 • نوشته شده توسط
 • اسماعیل تقوائی
ادامه مطلب
 مهدی صادقی

سبک زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع) -(بده دوبالم تا بپرم) * مهدی صادقی

934
1

سبک زمینه شهادت حضرت عبدالله بن حسن (ع) -(بده دوبالم تا بپرم) بده دوبالم تا بپرم همیشه سایت روی سرم

میخوام مث قاسم بشم و بشم شهید راه حرم

فدای تومنم پسر حسنم

ای عمو جان حسین ۲

******

یتیمم و عشق حسنم محاله از تو دل بکنم

عموبده رخصت که بیام فدات کنم این جون وتنم

ای عشق عالمین ای عمو جان حسین

ای عموجان حسین ۲

******

می خوام بشم مثل پسرت می خوام بگردم دور سرت

مث عمو عباس علی ببین شده دستام سپرت

بین این همهمه اومده فاطمه

ای عموجان حسین ۲

 • سه شنبه
 • 8
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 10:14
 • نوشته شده توسط
 • صادقی
ادامه مطلب
 امیر روشن ضمیر

متن شعر زمینه شب 5 محرم -(تو خیمه از غصه من بی قرارم) * امیر روشن ضمیر

886

متن شعر زمینه شب 5 محرم -(تو خیمه از غصه من بی قرارم) تو خیمه از غصه من بی قرارم
دارم برای تو از غم می بارم
مثل پدر هستی واسم همیشه
غیر از تو من هیچ کسی رو ندارم

آه که تنها شدی بین لشگر
آه عمو جون داری میشی پرپر

عمّه دیگه من میرم توی میدون
ای وای که از مرکب افتاد عموجون
بی حال و زخمی شده توی گودال
در بین لشگر اسیره پر از خون

آه بمیرم که خیلی غریبی
آه بمیرم که خَدّالتَریبی

این نیزه ها که رو سینه ات نشسته
ای وای که راه نفس هات و بسته
دستم به روی تن تو سپر شد
من مثل زهرام بادست شکسته

آه ببین مادر تو رسیده
آه چرا قامت اون خمیده

 • پنج شنبه
 • 7
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 16:11
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 سید پوریا هاشمی

شهادت حضرت عبداله ابن الحسن -(هوای پرزدن دارم‌عمو‌جان ) * سید پوریا هاشمی

971
1

شهادت حضرت عبداله ابن الحسن -(هوای پرزدن دارم‌عمو‌جان ) هوای پرزدن دارم‌عمو‌جان

زره نه پیرهن دارم عمو جان

برادر زاده ات راهم بغل کن

نیابت از حسن دارم عمو جان

گرفته بین این غوغا صدایم

تو مثل مجتبی هستی برایم

نبینم عمه هارا در اسارت

فدای دست زینب دستهایم

خودم دیدم روی تل زینب افتاد

دم وا غربتایش بر لب افتاد

دویدم من دویدم من دویدم

عموی بی کسم از مرکب افتاد

خودم دیدم یکی نیزه فرو کرد

یکی هم در کنارت های و هو کرد

غرورم‌ زیر پا افتاد وقتی

تورا با پای نحسش زیر‌و رو کرد

 • شنبه
 • 9
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 13:06
 • نوشته شده توسط
 • محدثه محمدی
ادامه مطلب
 رضا رسولی

زمزمه عبدالله ابن الحسن(ع) -( محاله از عموم - بخوام جدا بشم) * رضا رسولی

745

زمزمه عبدالله ابن الحسن(ع) -( محاله از عموم - بخوام جدا بشم) ۱
محاله از عموم - بخوام جدا بشم
عمه بذار برم - همینه خواهشم
عمو عمو عمو
عمو حسین / دووم بیار دارم میام
عمو حسین / آغوشت و واکن برام
ببین بابام منتظره
با گریه میکنه صدام
(عمو حسین . عمو حسین)

۲
از وقتی یادمه - بوده کنار من
خیلی دوسش دارم - مثل بابام حسن
عمو عمو عمو
عمه ببین / دورو برش بلوا شده
عمه ببین / چه جور برو بیا شده
با صورت افتاده زمین
سر عموم دعوا شده
(عمو حسین . عمو حسین)

 • دوشنبه
 • 20
 • مرداد
 • 1399
 • ساعت
 • 10:00
 • نوشته شده توسط
 • محدثه محمدی
ادامه مطلب

زمزمه ی محرم -(پیش چشم تو غرق خون شوم. ای عمو عمو. ای عمو عمو) * هستی محرابی

407

زمزمه ی محرم -(پیش چشم تو غرق خون شوم. ای عمو عمو. ای عمو عمو) ‍ #شب_پنجم_عبدالله_ابن_الحسن_ع
#زمزمه_محرم

◾بند اول

عبدِ تو منم شاهِ من تویی
ای در آسمان ماهِ من تویی
من یتیمم و آهِ من تویی
ای عمو عمو ای عمو عمو (۲)

◾بنددوم

عشقِ تو اسیرِ جنون شدم
در بهارِ تو لاله‌گون شدم
پیشِ چشمِ تو غرقِ خون شدم
ای عمو عمو ای عمو عمو (۲)

◾بندسوم

در رَهت شده‌ دستِ من جدا
من براهِ تو جان کنم فدا
زیرِ بیرقِ شاهِ کربلا
ای عمو عمو ای عمو عمو (۲)

#هستی_محرابی

 • سه شنبه
 • 21
 • مرداد
 • 1399
 • ساعت
 • 23:51
 • نوشته شده توسط
 • 09113526529
ادامه مطلب
 بهمن عظیمی

زمینه شب پنجم -( شاید بشه زخمی از تو کم اینجا ) * بهمن عظیمی

1602

زمینه شب پنجم -( شاید بشه زخمی از تو کم اینجا ) با اشک و آه ، رسیدم از راه
برا جون دادن ، اومد عبدالله

من بچه شیر نر مجتباتم
تا آخرین قطره ی خون باهاتم
تاج سرم هستی و خاک پاتم

وای عمو نباید از قافله جا بمونم
وای عمو نذار تو این دشت بلا بمونم
وای عمو بذار میون قتلگا بمونم

وای عمو عمو جان

آه واویلا ، مدد یا زهرا
نفس هات دیگه ، نمیاد بالا

خورشید عالم به روی زمینه
عالم بمیره که تنهاترینه
ای وای داره روی سینه می شینه

وای عمو چرا کسی به فکر مادرت نیست
وای عمو چرا به جز نیزه دور و برت نیست
وای عمو کسی به فکر اشک خواهرت نیست

وای عمو عمو جان

رفتی از حال ، میون جنجال
چه غوغاییه ، ته این گودال

غرق به خونی تو دریای گودال
خنجر به دسته یکی پای گ

 • شنبه
 • 29
 • مهر
 • 1396
 • ساعت
 • 12:01
 • نوشته شده توسط
 • ایدافیض
ادامه مطلب

دانلود متن و سبک نوحه واحد شب پنجم محرم - حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام -( این لحظه های واپسین - دلواپسی هامو ببین ) * وحید ولوی

2123

دانلود متن و سبک نوحه واحد شب پنجم محرم - حضرت عبدالله بن حسن علیه السلام -( این لحظه های واپسین - دلواپسی هامو ببین ) «واحد»
این لحظه های واپسین - دلواپسی هامو ببین
عمه بذار برم به میدون
چشمای من بارونیه - عمو رو خاکا، خونیه
عمه بذار برم به میدون
(تو قتلگاه غوغا شد ای وای - عمو حسین تنها شد ای وای)2
(نفس نمونده دیگه - براش که نیمه جونه
سخته برام ببینم - عمو غریب بمونه)2
(عمو حسین مظلوم)4
***
من یادگار مجتبام - من نوجوان کربلام
من ارغوان فاطمیّ ام
تا راضی از من شه بابام - جونم فدای تو امام
عبداللَّهَم من حیدریّ ام
(چه سخته که عمو تو گودال - بشه جلو چشام لگد مال)2
(خیلی دلم می سوزه - عمو فدات بشم من
نامردا بین گودال - تو رو احاطه کردن)2
(عمو حسین مظلوم)4
***
دستم بریده شه اگه - بازم برای تو کمه
باید رو سینه ت ج

 • شنبه
 • 6
 • آبان
 • 1396
 • ساعت
 • 06:35
 • نوشته شده توسط
 • علی کفشگر فرزقی
ادامه مطلب
 امیر عباسی

حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -(غرقِ در سوز و آهِ تو ام) * امیر عباسی

882
2

حضرت عبدالله بن الحسن(ع) -(غرقِ در سوز و آهِ تو ام) غرقِ در سوز و آهِ تو ام
من قربانیِ راهِ تو ام
زائرِ قتلگاهِ تو ام
ای عمو ای عمو
میخورَم شمشیر از،دشمن بی حیا
دست من میشود،از تَنِ من جدا
یا اباعبدالله...
در آغوش تو ای دلربا
شد قربانیِ راهِ خدا
پسرِ امامِ مجتبی
ای عمو ای عمو
خونِ من جاری شد،روی خاک صحرا
میروم دیدارِ مادرِ تو زهرا
یا اباعبدالله...
*با این سبک خوانده شود*

 • سه شنبه
 • 13
 • شهریور
 • 1397
 • ساعت
 • 20:28
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 امیرحسین سلطانی

واحد سنگین شب پنجم محرم الحرام ۹۸ حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام و روضه ی قتلگاه -(هجوم آورده،عمه یه لشکر) * امیرحسین سلطانی

2248
5

واحد سنگین شب پنجم محرم الحرام ۹۸ حضرت عبدالله بن الحسن علیه السلام و روضه ی قتلگاه -(هجوم آورده،عمه یه لشکر) بند اول

هجوم آورده،عمه یه لشکر
یکی با نیزه میزنه،یکی با شمشیر
عمو تو شیبِ،گوداله عمه
از بس جراحت داره که،شده زمینگیر

خونم داره بجوش میاد
آخه عمو کمک میخواد
ترسم اینه که شمر بیاد
عمو غریبه۲

میاد صدای ناله هاش
بذار برم بشم فداش
دستمو من بدم براش
عمو غریبه۲

به نیزه تکیه داده و
نگاهشه به خیمه ها
اگه نرم یا دیر برم
میشه سر از تنش جدا

ای وای عمو،ای وای عمو

بند دوم

ای بی مروت،نزن عمومو
برو کنار که خواهرش،داره میبینه
بلندشو نامرد،از روی سینش
کنار گودال مادرش،داره میبینه

داره میبینه دخترش
توون نداره پیکرش
ضربه نزن به حنجرش
عمو غریبه۲

ای بی حیا از مادرش
حیا کن و نَبُر سرش
خنجر نذار رو حنجرش
عمو

 • شنبه
 • 5
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 12:28
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 آرمان صائمی

زمينه شب پنجم حضرت عبدالله بن حسن عليه السلام محرم 98 -(تو دل خطر اومدم به دفاع از تو) * آرمان صائمی

650
2

زمينه شب پنجم حضرت عبدالله بن حسن عليه السلام محرم 98 -(تو دل خطر اومدم به دفاع از تو) تو دل خطر اومدم به دفاع از تو
بى خوود و سپر اومدم به دفاع از تو
-
پر از دلهرس اومدنم
منم مثل تو بى كفنم
صدام ميزنه بابا حسنم
-
خودم به جات ميجنگم
انتقام تو مى گيرم
اگر كه زورم نرسيد
تهش برات مى ميرم
-
بند دوم
حالا كه تو،توو قتله گاه غرق خون هستى
مى زنى پيشم دست و پا نيمه جون هستى
-
سرم رو ميدم تا ببرم
عموجون تورو تا به حرم
فداى سرت جونم و سرم
-
پاشو بريم جون من
چش به راهتن تو خيمه
خدا ميدونه عموجون
داره مى ميره عمه
-
بند سوم
اومده بالاى سرت مادرت زهرا
بگو يا على و پاشو بريم از اينجا
-
خودم مى برم پيكرتو
خودم مى بوسم حنجرتو
مى بندم خودم زخم سرتو
-
نفس ندارى ديگه
غرق خون تو اين گودالى
مى مردم و

 • سه شنبه
 • 22
 • مرداد
 • 1398
 • ساعت
 • 12:16
 • نوشته شده توسط
 • ابوالفضل عابدی پور
ادامه مطلب
 محمود اسدی

(نوحه)خودم هل من معینت راشنیدم * محمود اسدی

691
1

(نوحه)خودم هل من معینت راشنیدم خودم هل من معینت راشنیدم
زخیمه تابه میدان می دویدم
عموجانم عموجانم عموجان

عموبادیدنت جان می سپارم
زکف دادم دگرصبروقرارم
محال است اینکه تنهایت گذارم
عموجانم عموجانم عموجان

یکی سنگ جفازدبرروی تو
یکی میزد سنان برپهلوی تو
یکی پنجه زندبرگیسوی تو
عموجانم عموجانم عموجان

سرورویت زخون رنگ است عمو جان
زبس دوروبرت سنگ است عموجان
بمیرم مقتلت تنگ است عموجان
عموجانم عموجانم عموجان

عموبنگر که عبداله فداشد
درآغوشت دو دست من دوتاشد
زتیرحرمله راسم جدا شد
عموجانم عموجانم عموجان
*******
شائق
اللهم عجل لولیک الفرج

 • چهارشنبه
 • 6
 • شهریور
 • 1398
 • ساعت
 • 17:49
 • نوشته شده توسط
 • محمود اسدی
ادامه مطلب
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد