مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت علی اکبر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 (غزل)جسم خیرات شده/خواستم تا که زنم بوسه به اعضات علی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمود اسدی
1
2 (زمینه)یا بر غم من بنما نظاره اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمود اسدی
38
+1
3 متن شعر و نوحه سبک شهادت حضرت علی اکبر علیه السلام -(سرو خوش قامتِ لیلایِ مجنون) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
منصوره محمدی مزینان
74
4 متن شعر حضرت علی اکبر (ع) سبک زنجیر زنی محرم 98 -(شبه پیغمبر از حرم آید – سوی این لشکر اکبرم آید) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حاج محمد نعیمی
0
5 نوحه زنجیر زنی محرم 98حضرت علی اکبر ع -(ای تازه جوان من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مجید رجبی
0
6 متن شعر حضرت علی اکبر ع و سبک زنجیر زنی محرم 98 -(قامتم خمید از داغ ماتم تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مجید رجبی
0
7 (غزل)لحظه جمعت/ای اذان گوی حرم،شبه پیمبر چکنم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمود اسدی
29
8 نوحه حضرت علی اکبر(ع) محرم 98 -(می رَوی از حرم حاصل من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
بهمن عظیمی
80
9 زمینه حضرت علی اکبر(ع) محرم98-(بجون خریدم غم چشاتو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
بهمن عظیمی
41
10 زمينه شب هشتم حضرت على اكبر عليه السلام محرم 98 -(دريا به صحرا اومده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
آرمان صائمی
51
11 متن شعر شب هشتم محرم 98 حضرت علی اکبر(ع) -(آفرین بر هرکه گوشش بر دهان رهبری ست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
علیرضا خاکساری
75
+2
12 زمزمه حضرت علی اکبر(ع) -(صدام گرفت از بس تو رو صدا کردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن کردی
93
+1
13 زمزمه حضرت علی اکبر(ع) -(صدام گرفت از بس تو رو صدا کردم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن کردی
89
14 زمينه شهادت حضرت علي اكبر سلام الله عليه محرم 98 -(اونكه داره اذون ميگه ، دمِ در حرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
عباس میرخلف زاده
120
+1
15 زمزمه شهادت خضرت على اكبر عليه السلام محرم 98 -(پاشو آروم قدم بزن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
اصغر چرمی
89
16 متن شعر شب هشتم محرم -(میبینی _ مثل برگ خزونم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
امیر حسین الفت
70
17 حضرت علی اکبر (ع) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن کردی
121
18 شعر حضرت علی اکبر(ع) -(صفا بخشِ دلم تو بودی ای علی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
82
19 رود اکبرم -(ای رود رودم اکبرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا سروری
81
20 تکه عبا -(قد و بالای رشیدت چه‌شده اکبر من؟ که در این تکه عبا جا بشوی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا سروری
124
21 سبک زمینه شهادت حضرت علی اکبر (ع) -(مرد میدون پسرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
مهدی صادقی
130
+2
22 شعر حضرت علی اکبر(ع) -(ای لاله ی پرپر ماهِ زیبای من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
امیر عباسی
110
+1
23 سبک حضرت علی اکبر(س) -(تو رگهاش خونِ علیِ صفدر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسنعلی بالایی
87
24 فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام شبیه ترین فرد به اخلاق نبوی/۱ -(درباره شخصيت علی اكبر علیه‌السلام گفته شد كه ...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
74
25 فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام شبیه ترین فرد به اخلاق نبوی/۲ -(در روایتی دیگر چنین نقل شده است که حضرت علی اکبر(ع) پس از...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
41
26 فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام بصیرت دینی -(هنگامی که کاروان امام حسین(ع) به منزلگاهی به نام...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
36
27 فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام عزت نفس -(مردی از شامیان، علی اکبر، فرزند حسین(ع) را که مادرش آمنه،) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
33
28 فضائل حضرت علی اکبر علیه السلام شجاعت وصف ناپذیر -(بـه قدری از آن لشـکر کُشت که از کثرت کشته به فریاد آمدند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
32
29 بهار هستی -(ای بهار هستی‌ام دیده بگشا اكبرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محمدرضا سروری
446
+4
30 یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(چشمش از غربت بابای خودش تر شده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
315
+3
31 یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(سخت است وداع پدری با پسر خویش) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
303
32 دشت گل یاسمن -(در هلهله سوز سخنش گم شده بود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
191
33 غزل حضرت علی اکبر(ع) -(از دیده تا رفتی و ناپِیدا شُدی تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
رضا رسول زاده
212
34 یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(هر كه نشد فداي تو اهل هنر نمي شود) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
236
35 پروانه عشق -(شاعر كمي چشم ترش را جمع مي كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
137
36 یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(قطعه قطعه شده انگار غزل از اول) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
150
+1
37 یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(چشم برداشت پدر از پسرش با سختي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
188
38 یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(هر داغ شود سرد. ولی داغ پسر نه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
293
+1
39 یا حضرت علی اکبر علیه السلام -(پدرم لحظه ي راهي شدنم ريخت به هم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
محسن صرامی
199
40 غزالی تقدیم به حضرت علی اکبر علیه السّلام -(بین عبا مانده جسمی که حتما آه زیر دست و پا مانده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حامد تجری
262
41 یک بند تقدیم به حضرت علی‌اکبر علیه‌السّلام -(در آن وادی که می‌خوانند اهل آسمان از تو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حامد تجری
184
42 حضرت علی اکبر ع -(چرا ماهی شدی در بحرِ خونت!) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
هستی محرابی
420
43 زمزمه و واحد شهادت حضرت على اكبر عليه السلام -(شده آسمون حرم بى تو تيره ببين كه رقيه بهونه مى گيره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
اصغر چرمی
596
44 مقتل حضرت علی اکبر -(علی اکبر پدر را صدا زد:خداحافظ يا ابا عبدالله...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
665
45 مقتل حضرت علی اکبر -(امام حسین زبان علی اکبر را به دهان گرفت و...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
420
46 مقتل حضرت علی اکبر -(حسین(ع)گریست:علی اکبرقدری دیگر بجنگ به زودی به جدت...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
332
47 مقتل حضرت علی اکبر -(علی اکبر چون می دید امام زمانش در محاصره ...) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
282
48 مقتل حضرت علی اکبر -(اولین کسی که به میدان رفت ابوالحسن علی اکبر بود.) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
277
49 سبک 6 شهادت علی اکبر ع ـ ذکر / واحد ـ پریشان -(چرا بابا پريشوني تو هنوز تازه جوونی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
665
50 سبک 5 ـ ذکر / شور ـ علی -(علي علي الدنيا بعدكَ العفا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
حضرت علی اکبر (ع)
حسن ثابت جو
455
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد