مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک/نوحه -( قاسمم و داده ام به عاشقی آبرو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
امیر عباسی
956
202 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( عمو جانم حسین ، اجازه بده تا برم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
ابوالفضل آلوئیان
1367
+1
203 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( با اجازه عموجون ، غوغا می کنم تو میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
ایمان مقدم
917
+1
204 اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-واحد -( از نفس افتاد ، ماه انجمن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
میثم مومنی نژاد
948
+1
205 دانلودمتن وسبک قاسم ابن الحسن -( خدایاشاخ شمشادبه زیرپاها افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حاج محمدرضا طاهری
813
+1
206 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( منکه یتیم امام غریبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1002
+2
207 دانلودمتن وسبک نوحه قاسم ابن الحسن اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
920
208 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن بهمراه سبک-زمینه -( گل یاس کرببلا تویی پسر مجتبی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
795
--2
209 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همرا هسبک-زمینه -( من گرچه یک عمر بابا ندارم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
1156
+1
210 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-واحد -( منکه برات می میرم یه کم ازت دلگیرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
870
+1
211 دانلود اشعار قاسم بن الحسن به همراه سبک-زمینه -( پا تو نکش روی زمین قاسم گلِ برادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید هاشم ساعی
1008
+2
212 دانلود اشعار قاسم بن الحسن به همراه سبک-زمینه -( داره میره سمت عدو ، این پسر شیرِ حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید هاشم ساعی
843
+1
213 زمینه حضرت قاسم (ع) -( ﺷﺐ ﺷﺸﻢ اﺯ ﺷﺒﺎﻱ ﻋﺰا ﺭﺳﻴﺪﻩ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یاسین زندی
38
214 نوحه حضرت قاسم (ع) -( غرق غم، شده وجودم کن عنایتی که من رَوم به میدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
8
215 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن به همراه سبک-زمینه -( شبیه پهلوونا تو میدون نبرده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
902
+2
216 دانلودمتن وسبک نوحه قاسم ابن الحسن باصدای محمدمبشری -( قاسمم ای عمو رخصت میدان بده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1140
+1
217 دانلود اشعار قاسم ابن الحسن(ع)به همرا سبک با صدای حاج محمد رضا طاهری_زمینه -( خدایا شاخ شمشاد به زیر پاها افتاد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1041
+3
218 دانلود اشعار قاسم بن حسن(ع)به همراه سبک با صدای حاج محمد رضا طاهری-نوحه -( در ره دين و قران مي روم سوي ميدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1409
+4
219 دانلودمتن وسبک واحدقاسم ابن الحسن باصدای میرداماد -( داری هوای پرزدن باشوروشوقی بی بدل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1059
+1
220 دانلودمتن وسبک بسیارزیباودلنشین نوحه باصدای میرداماد -( یاورخون خدایم تشنه ی تیربلایم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1458
+3
221 دانلودمتن وسبک بسیارزیبازمینه قاسم ابن حسن باصدای دلنشین میرداماد -( شاخ شمشادحرم امانت برادرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1200
+1
222 دانلودمتن وسبک نوحه قاسم ابن حسن باصدای میرداماد -( ای همسفربادصبازلف سیاهت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1305
+6
223 دانلود اشعار قاسم بن حسن(ع)به همراه سبک با صدای محمد حسین حدادیان-شور -( داره میره میدون پسرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1770
+5
224 دانلو اشعار قاسم بن الحسن(ع) به همراه سبک با صدای محمد حسین حدادیان-زمینه -( میدونی چقدر دوست داشتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1456
225 نوحه سینه زنی و زنجیرزنی قاسم ابن الحسن -( با لب پر خون چه رجزهایی خوانده ام من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید محسن حسینی
5559
--2
226 واحد8-مداحی حضرت قاسم ابن الحسن باصدای میثم مطیعی -( به هرجاوهرلحظه دارد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
4013
+14
227 واحد-اشعار قاسم بن حسن به همراه سبک با صدای حاج مهدی سلحشور -( بده اذن میدون به من عمو جون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2419
+5
228 واحد 12-زمینه-با صدای حاج مهدی سلحشور -( قد کشیده پیش عمو تا به اینجا رسیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1045
229 ,واحد10 رمینه-مداحی قاسم ابن الحسن باصدای حاج محمدرضاطاهری اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1055
+2
230 واحد6 زمینه - حاج محمد رضاطاهری -( در ره دین وقران می روم سوی میدان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1299
+1
231 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک نوحه با نوای کربلایی حسن حسین خانی -( از زین افتاد صدا زد بیا ای عموی خوبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2706
+7
232 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک زمینه با نوای حاج روح الله بهمنی -( الله اکبر پاشو اذان گوی حرمم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2014
+3
233 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک واحد با نوای حاج روح الله بهمنی -( گفت و قاسم به فغان ای ای تشنه لبان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
4174
+16
234 متن مداحی شهادت حضرت قاسم بن حسن به سبک زمینه با نوای حاج روح الله بهمنی -( امانت تو بودی به دستم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
2811
--1
235 متن مداحی شب ششم محرم با سبک با نوای حاج محمد رضا طاهری -( از خون به دستِ خويش حنا مي كِشم بيا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
1520
+2
236 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن با سبک زمینه از سید مجید بنی فاطمه -( رجز خون تو میدن میتازم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
1609
+5
237 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( بر لبت غیر ثنا گفتن معبود نبود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا قربانی
1037
+1
238 شعر شهادت حضرت قاسم بن الحسن (ع) -( اشکهای حسن از چشم ترت میریزد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید پوریا هاشمی
1299
+1
239 رباعی حضرت قاسم (ع) -( چون باد میان معرکه تاخته بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مسعود صفری فرد
1551
240 احلی من عسل -( نخل بی سر در نیستان غزل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مریم پارساخو
1533
+1
241 قاسم بن الحسن(ع) -( چیزی دگر از جسم صدچاکش نمانده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
1048
+1
242 دوبیت: مرثیه حضرت قاسم (ع) از زبان امام حسین علیه السلام: -( با کینه از چه بر تن تو پا گذاشتند ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
1026
+1
243 قاسم بن الحسن -( با یک دل غمین که بسی داغ دیده بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید دکامین
967
244 سیزده ساله ترین پیر -( بین میدان قاسم است یا ماه تابان آمده؟! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد جواد شیرازی
1943
+7
245 نوحه واحد قاسم بن الحسن (ع) -( می تابه قرص ماه حسن میون میدون ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حمید فرجی
43
246 زمینه حضرت قاسم (ع) -( ﺷﺐ ﺷﺸﻢ اﺯ ﺷﺒﺎﻱ ﻋﺰا ﺭﺳﻴﺪﻩ ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یاسین زندی
31
247 زمزمه حضرت قاسم (ع) -( عمو حسین، دنیا خراب شد رو سرم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
عبدالله باقری
37
248 نوحه واحد حضرت قاسم -( غرق غم، شده وجودم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
84
249 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن(ع) از وحید روشنی با سبک -( در سرم شور و غوغا در دلم یاد بابا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید روشنی
3033
+4
250 اشعار شهادت حضرت قاسم بن حسن (ع) از وحید روشنی با سبک -( بر سرم مهرت دائم می رود میدان قاسم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید روشنی
2215
+4