مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام جعفر صادق

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 نوحۀ شهادت امام صادق علیه السلام -(یا رب آمد به پایان ، عمر قرآن ناطق) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر عباسی
69
+1
2 شعر مرثیه امام صادق(ع) -(امام صادق ما را حرامیان بردند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
عماد بهرامی
124
3 شعر مرثیه امام صادق(ع) -(زخمی که هست بر جگر من جدید نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود مربوبی
187
--1
4 شعر مرثیه امام صادق(ع) -(ششم امامِ غریبی که جود کارش بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
رضا باقریان
126
5 متن نوحه امام صادق(ع) -(سلامِ ما بر تو،که نور دلهایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر عباسی
124
6 نوحه سنتی شهادت امام صادق(ع) -(مرثیه میخوانم با دیدگان تر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر عباسی
122
7 شور شهادت امام صادق علیه السلام -(بخدا خوشبخته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
هاشم محمدی آرا
125
8 زمزمه یا زمینه یا شور شهادت امام صادق علیه السلام -(دوباره فریاد و دوباره چشم تر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین رئوفی
117
9 زمینه یا شور شهادت امام صادق علیه السلام -(دنیا ، چرا بر دل اهل وفا تو جفا کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین رئوفی
127
10 شهادت امام صادق علیه السلام -(همچو آیات ، قال صادق بر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین رئوفی
161
11 عرض تسلیت بمناسبت شهادت امام صادق علیه السلام زمزمه یا زمینه یا شور ائمه بقیع علیهم السلام -(چشامون ، برا گریه باز عطش ناکه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین رئوفی
124
12 شور شهادت امام صادق علیه السلام -(حسودا رسیدن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین رحمانی
123
13 زمینه شهادت امام صادق علیه السلام -(یه عمره که دلم با غم می سازه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین رحمانی
145
14 زمینه شهادت امام صادق علیه السلام -(آتیش گرفته دل توی سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسین رحمانی
129
15 زمینه شهادت امام صادق. 1398/4/3 -(تو سهمت از دنیا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر حسین الفت
97
16 نوحه یا واحد شهادت امام صادق ع -(بر مزاری - که مهدی کند روضه خوانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر حسین الفت
155
17 زمینه یا نوحه شهادت امام صادق ع -(ما غرق سوز و گدازیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر حسین الفت
106
18 زمینه و یا نوحه شهادت امام صادق ع -(نه سنگ مزاری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر حسین الفت
117
19 نوحه شهادت امام صادق( ع) -(یابن یاسین یابن طاها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر حسین الفت
143
20 زمینه شهادت امام صادق ع -(سلام من به اون اقا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر حسین الفت
115
21 زمینه شهادت امام صادق ع -(شده امروز دلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر حسین الفت
121
22 زمینه شهادت امام صادق علیه السلام -(با این محاسن سفیدت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
وحید محمدی
115
23 شعر شهادت امام صادق علیه السلام -(باز از دعای مادر نام آشنای ما) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
وحید محمدی
103
24 شعر شهادت امام صادق علیه السلام -(قامت آسمان خم است امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
وحید محمدی
97
25 شعر شهادت امام صادق علیه السلام -(اولین حادثه این بار نبود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
وحید محمدی
108
26 زمینه شهادت امام صادق علیه السلام: -(آن امامی که فقط در فکر دین بوده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
مجتبی خرسندی
131
27 سبک 8 ـ ذکر / واحد سنگین ـ عزا -(در دلِ آسمان مَلَک به حال زارست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسن ثابت جو
94
28 سبک 7 ـ ذکر / شور ـ مظلوم -(بنیانگذارِ مذهب مسمومِ زهر کین ست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسن ثابت جو
88
29 سبک 6 ـ ذکر / واحد سنگین ـ لاله -(با لبانِ خشک و خونی یادِ یاس و لاله كردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسن ثابت جو
97
30 سبک 5 ـ ذکر / ثلاث سنتی ـ پسر -(ذكرِ مادر به لبم زهرِ عدو در کامم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسن ثابت جو
118
31 سبک 4 ـ ذکر / شور واحد ـ ملجاء -(یا کاشف الحقایق یا ملجاء الخلایق) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
حسن ثابت جو
100
32 شهادت امام صادق علیه السلام -(السلام ای دل و دلدار اباعبدالله) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمد حسین ملکیان
142
33 شهادت امام صادق علیه السلام -(هیاهویی به پا گشت و ، میان شهر طوفان شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمد حسین ملکیان
114
34 نوحه شهادت امام صادق(ع) -(یاد بقیع ، هر روز و شب ، دل بی قرار ، دل بی قرار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمد حسین ملکیان
109
35 به مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام -(آتشی باز فراهم شده و بر در خورد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمد حسین ملکیان
135
36 شهادت امام جعفر صادق علیه السلامض -(باز هم گشته شعله ور آتش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمد حسین ملکیان
96
37 سبک واحد تند شهادت حضرت امام صادق علیه السلام -(السلام علی/ششمین مقتدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیرحسین سلطانی
146
38 نوحه سنتی شهادت رئیس مذهب تشیع امام جعفر صادق علیه السلام -(رئیس مذهب شیعه فدا شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیرحسین سلطانی
95
39 زمینه شهادت امام صادق(س) -(عرض تسلیت دارم به محضر موسی بن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمد قاسمی
110
40 نوحه امام صادق علیه السلام -(ای نور خالق سرمد،از عالمی تو سَرآمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر عباسی
118
41 نوحه امام صادق علیه السلام -(آسمان و زمین گشته گریان در عزایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر عباسی
109
42 نوحه سنتی شهادت امام صادق علیه السلام -(ای کشته راه خدا قرآن ناطق) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر عباسی
99
43 نوحه امام صادق علیه السلام -(سلام ما سلام ما به قلب پاک و عاشقت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
امیر عباسی
104
+1
44 (زمینه و زمزمه)دشمن به جان و تن من شرر زد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
115
45 (زمینه)با تو سربسته گویم ای مادر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
محمود اسدی
105
46 امام صادق علیه السلام -(خاکی تمومه حرمت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
عالیه رجبی
121
47 نوحه امام صادق (ع ) -(ماتم صادق از ره رسیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
علی محلاتی
110
48 :زمینه تک زیبای شهادت امام صادق( ع) -(سجاده و منبر شده گریانِ صادق) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
علی محلاتی
110
49 نوحه سنتی امام صادق ع (با گوشواره پنج‌ضرب) -(آه و واویلا دوباره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
علی محلاتی
131
50 شعر شب شهادت امام صادق علیه السلام -(پای درس چشم هایت جان دو زانو می زند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام جعفر صادق
مهدی رحیمی زمستان
104
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد