مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسن مجتبی علیه السلام

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 امام حسن مجتبی علیه السلام -(اگر ز ره برسد صد هزار همچو جمل) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
6
2 متن شعر امام حسن مجتبی علیه السلام -(میزنم جار ایها الاعالم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
38
3 متن شعر امام حسن مجتبی علیه السلام -(هر کس به تو دلباخته دائم گفته) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
17
4 متن شعر امام حسن(ع) کریم اهل بیت علیهم السلام -(گرچه در دنیا فراوان می شود پیدا کریم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مجتبی خرسندی
40
--1
5 متن شعر امام حسن (ع) -(شعر ورود به محرم -( هنگامۀ غم آمده فابک علی الحسین )) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حسین رحیمیان
26
6 متن شعر امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای وارث زخم فدک به عشق ما سنگ محک) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصور عرب
60
7 متن شعر زمینه امام حسن(ع) -(نه صحن و گنبد؛ نه حتی بارگاهی داره...) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مهدی ندرخانی
32
+1
8 متن شعر زمينه امام حسن مجتبي(ع) -(اگه دلا مقيم كربلاس همه صدقه ي سر شماس) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حمید جواد زاده
35
9 متن شعر امام حسن مجتبی (ع)/ بقیع -(چندشبیه دلم گرفته نه واسه کربلانه مشهد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد جواد حیدری
44
10 متن شعر شور امام حسن مجتبی(ع) -(بقیعه مزاری که رفیعه،که تربت شفیعه.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد جواد حیدری
44
+1
11 متن شعرزمینه امام حسن(ع) -(باد... روی تربت خاکی میاد میکنه غمامون و زیاد ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد رضا طالبی
35
12 متن شعر امام حسن (ع) -(خواب دیدم این دلم دوباره حزینه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن مقدم
33
13 متن شعر امام حسن(ع) -(امیر دل منی نداری آقا صحن وحرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن مقدم
25
14 متن شعر زمینه شهادت امام حسن علیه السلام -(ای عشق حیدر سبط پیمبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
ابوالفضل آلوئیان
34
15 متن شعر زمینه شهادت امام حسن علیه السلام -(ای عشق حیدر سبط پیمبر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
ابوالفضل آلوئیان
35
16 متن شعر شور امام حسن(ع) -(امام و الکرم ایشالا همیشه سایت بمونه روی سرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر حسین الفت
41
17 دوبندشورآقاامام حسن مجتبی -(جای دمشق اینبار سمتِ عشق عازم شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر حسین مقدم
40
18 متن شعر یاامام حسن علیه السلام -(ميشناسيم همه جود و عطا را به حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
52
19 متن شعر و سبک شور احساسی امام حسن علیه السلام -(مهمون خونتم /آقام امام حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
روح الله پیدایی
413
+1
20 متن شعر و سبک زمینه امام حسن (ع) -(تویِ سپاهِ تو سربازم ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
49
21 متن شعر امام حسن مجتبی(ع) -(با عشق و سکوت و حُسن ظن حک شده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مرضیه عاطفی
98
22 متن شعر تقدیم محضر مقدس و شریف و نورانی کریم آل الله امام حسن مجتبی(ع) به امید نیمه نگاهی -(دل اگر عبد مسلمان حسن بوده و بس.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رسول رشیدی راد
52
23 متن شعر تقدیم محضر مقدس و شریف و نورانی کریم آل الله امام حسن مجتبی(ع) -(عقل دارد سر سودا حسنی بودن را.) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رسول رشیدی راد
50
24 متن شعر غزل امام حسن (ع) -(مَرا سَری است که اُفتاده زیرِ پای حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا رسول زاده
79
25 متن شعر امام حسن(ع) -(اطراف تو جای یار؛ شور و شر بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مرضیه عاطفی
76
26 غزل مدح امام حسن مجتبی علیه السلام -(وقتی زمین به طرز نگاهت دچار شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حمیدرضا عباسی
56
27 امام حسن -(عاقبت روزی برایت یک حرم بر پا کنیم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
وحید زحمتکش شهری
254
+2
28 غزل امام حسن مجتبی علیه السلام -(مردِ غریبِ شهر که نیلی است پیکرت ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا رسول زاده
82
29 شعر امام حسن(ع) -(پسر فاطمه ام غصه بود بنیادم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
قاسم نعمتی
141
+2
30 شعر امام حسن(ع) -(ای مظهر جمال جمیل خدا حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
استاد حاج غلامرضا سازگار
255
31 شعر امام حسن(ع) -(دست های کریم تو فهماند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
علی اصغر یزدی
93
32 یاامام حسن علیه السلام -(در جمالش داشت انوار پيمبر را حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
90
33 یا حسن مدد -(کسی در صبر چون او ممتحن نیست!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
86
34 متن شعر مرثیه امام حسن علیه السلام -(ماجرای کوچه چشمان ترم را زخم کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حسن بیات لو
198
35 متن شعر و سبک شور امام حسن ع -(به لطف و كرم ثارالله) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر حسین الفت
98
36 نذر امام حسن مجتبی علیه السلام -(سوزاند غم کوچه و مادر جگرش را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
87
+1
37 السلام علیک یا حسن مجتبی(ع) -(زینت دست حسن ...دُرِّ کرامت شده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
101
38 السلام علیک یا أئمۂ بقیع -(یک بغض سخت و سنگین جامانده در گلویم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
73
39 شعر امام حسن(ع) -(گمنامیِ اورا نفهـمیدند نامے هـا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن کاویانی
94
40 شعر امام حسن(ع) -(عاشق آن است که در بند نگارش باشد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مجتبی شکریان همدانی
215
41 شعر امام حسن(ع) -(آنکه دارد به دلش غصه‌ی بسیار ، منم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا قاسمی
144
42 سبک امام حسن (ع) -(ای خاک بقیع کیمیایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسنعلی بالایی
87
43 مدح آقا امام حسن (س) -(الا نسیم سحر می وزی اگر ز بقیع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسنعلی بالایی
75
44 متن شعر امام حسن(ع) -(صلح تو جنگ نا برابر بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
احمد حسین پور علوی
66
45 متن شعر امام حسن(ع) -(همیشه آسمان بارانی چشم ترش بوده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
احمد حسین پور علوی
67
46 شعر شور تركيبي امام مجتبي سلام الله و صلواته عليه -(اونيكه بيشتر از همه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
342
+3
47 شور و يا سنگين امام حسن سلام الله عليه و اربعين -(دوباره اربعين شد و گِريَم ميگيره) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
3866
+19
48 متن شعر و سبک سنگین امام حسن(ع) -(آتيش گرفته جگرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
120
49 متن شعر و سبک هروله حضرت امام حسن(ع) -(دعايي كن ، آقاجونم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
114
50 متن شعر و سبک زمینه امام حسن (ع) -(دوباره دلامون گرفته ماتم ، حسن جان٣) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
96
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد