مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسن مجتبی علیه السلام

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 زمینه شور احساسی امام حسن(ع) -( یا حسن تویی آقای مهربونی که خیلی کریمه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید ناصر اسماعیل نسب
7
2 شعر:امام حسن -(آنقدر لطف به ما مردم دوران کردی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
دانیال تقوی
12
3 تک بیتی امام حسن -(مادرش را چون نشد یاری کند در کوچه ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
دانیال تقوی
35
4 درد و دل با امام حسن مجتبی(ع) -(اونقده دلم میخواد امام حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
علی اکبر غلامپور
115
5 رباعی در مدح امام مجتبی -(هر کار که مجتبی بخواهد شدنیست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
علی اصغر خواجه زاده
58
6 شعر مدح آقا جانم کریم اهل بیت -(آقای ما که مظهر جودِ خدایی است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مهدی عسگری
82
7 متن شعر امام حسن مجتبی (ع) -(رمضان تازه از امروز رمضان خواهد شد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا ترابی گیلده
66
+1
8 متن شعر امام حسن مجتبی (ع) -(آنقدر به سائلان خود میبخشید) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
60
9 متن شعر امام حسن مجتبی (ع) -(حسن امیر من است و خوشم که نعم الامیری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مجید احدزاده
37
10 متن شعر امام حسن(ع) -(کریم آل مصطفی جانم حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس گروسی
60
11 بسم رب الحسن -(شكسته مى شود امشب سبوى چشمانم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید آرمان حسینی
57
12 شعر امام حسن علیه السلام کریم اهل بیت -(عسل دارم عسل دارم یه عشق بی مثل دارم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عالیه رجبی
65
13 متن شعر امام حسن (ع) -(رسیده نور تو از آسمان به خانه ی مولا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
میم نوری صخره
47
14 شعر مدح امام حسن مجتبی علیه السلام -(دارد دلشان حال و هوایی ..حسنیون) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
45
15 مدح حضرت امام حسن مجتبی -(تا که بر روی لبم «حسن جان»دارم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
32
16 متن شعر در مدح حضرت امام حسن مجتبی -(با تو دنیایم پُر از احساس و عرفان می شود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
40
17 متن شعر امام حسن (ع) -(باز امشب این دل من شد پریشان حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا ترابی گیلده
56
+1
18 متن شعر در مدح امام حسن(ع) -(نازترین ذکر و عبارت حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
33
19 متن شعر در مدح امام حسن(ع) -(برای اهل کرم مقتدا فرستادند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
30
20 متن شعر امام حسن مجتبی ع -(ای عشق که نامت همه جا ورد زبان است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
اسماعیل پور جهانی
31
21 شعر امام حسن مجتبی ع -(به مور هم نرسید این کریم ، آزارش ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
ناصر دودانگه
36
22 شعر امام حسن مجتبی ع -(می نویسم امشب از روی کریم اهل بیت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
ناصر شهریاری
24
23 شعرامام حسن مجتبی ع -(نا امیدی نبود نزد گدایان حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسن کردی
35
+1
24 امام حسن مجتبی ع -(بهار فیض شد و گل دمید در گلشن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سیدعلیرضا شمس قمی
37
25 شعر امام حسن مجتبی ع -(اونقده دلم میخواد امام حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
علی اکبر غلامپور
33
26 امام حسن مجتبی ع -(بوی عشقم که به گیسوی نسیم آمده ام) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مجتبی تاجیک
36
27 متن شعر امام حسن (ع) -(بیا با نام او شیرین دهن کن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
اکبر عابدی
31
28 شعر امام حسن مجتبی ع -(در نیمه‌ی ماه رمضان، جان به تن آمد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
استاد محسن صافی گلپایگانی
33
29 شعر امام حسن مجتبی ع -(اول برایت ساختم یک مشهد فرضی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مهدی رحیمی زمستان
35
30 متن شعر امام حسن (ع) -(بر شعر زلال شاه بیتی تو حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
ولی الله کلامی زنجانی
39
31 متن شعر امام حسن(ع) -(تا كه لبهاي غزل از تو تكلم دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مهدی قاسمی
39
32 متن شعر امام حسن مجتی(ع) -(بگذار پا به پای دلم دربه‌در شوم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
احمد بابایی
35
33 متن شعر امام حسن (ع) -(اگر ربنا ربنا کرده ام..) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
38
34 یاکریم -(قبل از حسین شیعه بگو ابتدا حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد داوری
86
35 مدح امام حسن علیه السلام -(چون شیر ز هیبتش جنم می ریزد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
63
36 متن شعر سبک امام حسن (ع) -(ای خاک بقیع کیمیایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسنعلی بالایی
96
37 مدح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ایّهاالنّاس گداییِ حسن پا شدن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
91
38 متن شعر در مدح امام حسن مجتبی علیه السلام -(ای قبله ی قبله ی کرم ها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
81
+1
39 متن شعر امام حسن مجتبی علیه السلام -(وقتی کرم نمود شهنشاه شد گدا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
59
40 متن شعر امام حسن مجتبی علیه السلام -(تو اولین نفر از اهل بیت هستی که) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
42
41 متن شعر امام حسن مجتبی علیه السلام -(ما که جایش به دشمنانت هم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حبیب زاده
60
42 متن شعر مدح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(وارثِ غیرت تو هستی یا معزّالمومنین) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
42
43 متن شعر مدح امام حسن مجتبی علیه السلام -(دستِ تو باشد برای عاشقانت..سرپناه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
44
44 متن شعر مدح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(ڪارِ ما چیست ؟گدایی درت آقاجان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
45
45 متن شعر مدح حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام -(سائلی دربدرم دربدرِ خوانِ حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن راحت حق
54
46 شعر زبانحال امام حسن مجتبی علیه السلام با مادر پهلو شکسته اش -(ای مادر جَوونم درد و بلات به جونم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
35
47 شعری تقدیم به ساحت مقدس امام مجتبی علیه السلام -(سلام ای دلربا یاحسن مجتبی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
51
48 شعری تقدیم به ساحت مقدس امام مجتبی علیه السلام -(ای فدای لطف بی پایان تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
40
49 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(لاله و یاسمن ای عزیز زهرا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
42
50 شعر تقدیم به ساحت مقدس امام حسن مجتبی(ع) -(امیدوار عطای توام حسن جانم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
30
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد