مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های امام حسن مجتبی علیه السلام

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر امام حسن(ع) -(پسر فاطمه ام غصه بود بنیادم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
قاسم نعمتی
27
2 شعر امام حسن(ع) -(ای مظهر جمال جمیل خدا حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
استاد حاج غلامرضا سازگار
28
3 شعر امام حسن(ع) -(دست های کریم تو فهماند ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
علی اصغر یزدی
13
4 یاامام حسن علیه السلام -(در جمالش داشت انوار پيمبر را حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن صرامی
16
5 یا حسن مدد -(کسی در صبر چون او ممتحن نیست!) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
سید پوریا هاشمی
14
6 متن شعر مرثیه امام حسن علیه السلام -(ماجرای کوچه چشمان ترم را زخم کرد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد حسن بیات لو
21
7 متن شعر و سبک شور امام حسن ع -(به لطف و كرم ثارالله) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر حسین الفت
18
8 نذر امام حسن مجتبی علیه السلام -(سوزاند غم کوچه و مادر جگرش را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
15
9 السلام علیک یا حسن مجتبی(ع) -(زینت دست حسن ...دُرِّ کرامت شده است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
9
10 السلام علیک یا أئمۂ بقیع -(یک بغض سخت و سنگین جامانده در گلویم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
منصوره محمدی مزینان
11
11 شعر امام حسن(ع) -(گمنامیِ اورا نفهـمیدند نامے هـا) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن کاویانی
24
12 شعر امام حسن(ع) -(عاشق آن است که در بند نگارش باشد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مجتبی شکریان همدانی
20
13 شعر امام حسن(ع) -(آنکه دارد به دلش غصه‌ی بسیار ، منم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رضا قاسمی
13
14 سبک امام حسن (ع) -(ای خاک بقیع کیمیایی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسنعلی بالایی
16
15 مدح آقا امام حسن (س) -(الا نسیم سحر می وزی اگر ز بقیع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسنعلی بالایی
14
16 متن شعر امام حسن(ع) -(صلح تو جنگ نا برابر بود) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
احمد حسین پور علوی
8
17 متن شعر امام حسن(ع) -(همیشه آسمان بارانی چشم ترش بوده) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
احمد حسین پور علوی
6
18 شعر شور تركيبي امام مجتبي سلام الله و صلواته عليه -(اونيكه بيشتر از همه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
54
+2
19 شور و يا سنگين امام حسن سلام الله عليه و اربعين -(دوباره اربعين شد و گِريَم ميگيره) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
655
+8
20 متن شعر و سبک سنگین امام حسن(ع) -(آتيش گرفته جگرم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
29
21 متن شعر و سبک هروله حضرت امام حسن(ع) -(دعايي كن ، آقاجونم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
29
22 متن شعر و سبک زمینه امام حسن (ع) -(دوباره دلامون گرفته ماتم ، حسن جان٣) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
عباس میرخلف زاده
15
23 شعر امام حسن(ع) -(مانده بودم بدهم دل به علی یا به حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محسن ناصحی
42
24 شعر امام حسن(ع) -(کریم هستی و الطاف بی حدی داری) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر فرخنده
20
--1
25 شعر امام حسن مجتبی(ع) -(دعای زنده دلان صبح و شام یا حسن است) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
محمد سهرابی
82
26 شور امام حسن مجتبی علیه السلام -(هیچکی شبیهش توی افلاک نمیشه) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مظاهر کثیری نژاد
87
27 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(همنوایم با شهیدان،ذکر جانم یا حسن جان) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
80
28 نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(ای روح ایمان معنای قرآن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
45
29 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(فدای غربتِ نگاهت ای حسن ‌جانم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
37
30 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(در عزای تو نوحه می خوانم) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
36
31 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(سلام ای حجّت حق،رُکن ایمان،معنیِ تقوی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
35
32 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(به گلزار وِلا،عزای یاسَمَن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
37
33 شعر واحد امام حسن مجتبی(ع) -(اَلسّلام ای مظهر اوصافِ خالق) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
37
34 شعر واحد امام حسن مجتبی(ع) -(رویت کوکبِ آسمانها) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
39
35 شعر زمینه امام حسن مجتبی(ع) -(سلامِ ما به سوز و اشک و داغِت) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
41
36 شور احساسی امام حسن مجتبی (ع) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رامین برومند
65
37 تک بیت امام حسنی اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
رامین برومند
47
38 شعر امام حسن مجتبی(ع) -(ای روی تو وجهُ الله،یا حسنِ مجتبیٰ) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
45
39 شعر امام حسن مجتبی(ع) -(یا حسن،غرق شراره شد دل تو) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
43
40 شعر نوحه امام حسن مجتبی(ع) -(مولا حسن/تجلی خدا حسن/ امام مجتبی حسن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
56
41 نوحه ی سنتی امام حسن(ع) -(ای امام ِ همه یا حسن ِ مجتبی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
امیر عباسی
80
42 شعر رباعی امام حسن مجتبی(ع) -(در عمر دو روزه خوب‌رویی بهتر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسین ابراهیمی
52
43 شعر رباعی امام حسن مجتبی(ع) -(در وادی خیر، قصد تقصیر مکن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
علی اصغر دلیلی صالح
39
44 شعر ترکیب‌بند امام حسن مجتبی(ع) -(چه سفره‌ای، چه كرم‌خانه‌ای، چه مهمانی) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
مسعود یوسف پور
53
45 شعر غزل امام حسن مجتبی(ع) -(ای از بَهار، باغ نگاهت بَهارتر) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حاج علی انسانی
154
46 شعر غزل امام حسن مجتبی(ع) -(خزان نبیند بهار عمری که چون تو سروی به خانه دارد) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حمید سبزواری
39
47 شعر رباعی امام حسن مجتبی(ع) -(می‌جویی اگر رسم جوانمردان را) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسین ابراهیمی
41
48 شعر غزل امام حسن مجتبی(ع) -(گل‌خنده‌ای که مهر به ماه خدا کند) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
غلامرضا شکوهی
36
49 شعر رباعی امام حسن مجتبی(ع) -(هر کس که دلش به آسمان پیوسته‌ست) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
حسین ابراهیمی
44
50 شعر رباعی امام حسن مجتبی(ع) -(باید گلِ سرزمین ادراک شدن) اشعار غزلیات و مدایح اهل بیت علیهم السّلام
امام حسن مجتبی علیه السلام
علی اصغر دلیلی صالح
36
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد