مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت حضرت رقیه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 حضرت رقيه سلام الله عليها -(دوباره غصه تو دلا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
عباس میرخلف زاده
50
2 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(كمي دلتنگم و دارم كمي با تو سخن بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
108
+1
3 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(کم آورده به پای تاول پایم سفر حتی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
52
4 یاحضرت رقیه سلام الله علیها -(دردت به جان دخترت پس پيكرت كو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
73
5 یا حضرت رقیه سلام الله علیه -(حالا كه هستي توي آغوشم دوباره) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
42
6 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(با سرت آمده اي داغ تنت را چه كنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
60
7 یاحضرت رقیه سلام الله علیها -(هرگز نميخواهم به تن جان بي رقيه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
41
8 مناجات و گریز به روضه حضرت رقیه سلام الله علیها -(آخر این درد جدایی کار دستم می دهد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
وحید محمدی
101
+3
9 دختري بابائي -(غير از پدر گفتن هنر ديگرندارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
108
+3
10 باب ساعت -(دوست دارم روزهائي كه تو بودي را زياد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
54
11 هدیه اشک -(حاجت روا شد پس رسید آخر به بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
76
+1
12 بار غم -(حالا كه خريدار شدم بار غمت را) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
98
13 غم محرم -(خسته ازعالمي روانه شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
54
14 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(درد مرا درمان به اصرار خودش كرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
90
15 بابام اومد -(زحمتت شد تا به اينجا اومدي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
94
+1
16 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(بايد دوباره روضه را از سر بخواني) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
82
17 حضرت رقیه (سلام الله علیها ) -(السلام ای دختر شاه حجاز) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مقصود ایران منش
111
18 دل شيدا -(برخورد همينكه دل شيدا به رقيه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
70
+1
19 چراغ سحر -(من در اين شهر غريبم پدرم را بدهيد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
110
+1
20 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(شد پخش به صحرا همه ي پيكرت از عمد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
73
21 یا رقیه (س) -(پدرم آمده است شاميان سايه ي بالاي سرم آمده است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
80
22 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(آسمونا اين روزا تار ميبينم،ميخورم زمين تا راه ميرم كمي) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
49
23 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(اين چه رسم ميهماني بود آخر بدگذشت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
51
24 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(درد هاي دل ما را گله ها ميفهمند) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
72
25 یا حضرت رقیه سلام الله علیها -(شرمنده ام بابا از این حال و هوایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محسن صرامی
81
26 زبانحال حضرت رقیه سلام الله علیها -(ز سرت نمانده جسمی به سرم نمانده مویی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجید لشکری
89
27 غزل حضرت رقیه علیهاالسلام -(امشب که با تو انس به ویران گرفته‌ام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
استاد حاج غلامرضا سازگار
146
+1
28 غزل مرثیه حضرت رقیه علیهاالسلام -(آمدی در جمع ما، ویرانه بوی گل گرفت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
استاد محمد جواد غفورزاده
159
29 ترکیب بند «غزال» تقدیم به حضرت رقیه سلام‌الله علیها -(پهلو گرفته است از اشک چشم سوخته دارو گرفته است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حامد تجری
104
30 حضرت رقيه -(اوج لذت های يک دختر عروسک بازی است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
قاسم قاسمی بیدهندی
247
31 یا رقیه(س) -(دَمِ اذان پدرم نانِ تازه ای آورد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسن لطفی
250
+1
32 دو دمه حضرت رقیه سلام الله -(از عمو یاد گرفتم ، پَرِشان میریزم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
حسن لطفی
175
33 دم نوحه سنتی - حضرت رقیه سلام الله علیها -(رأس شریفت یاس و من پروانه امشب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
249
34 زمینه یا شور تک - حضرت رقیه سلام الله علیها -(شرار جان و دلم شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
163
+1
35 شور - حضرت رقیه سلام الله علیها -(تو بر آسمان دل مهتابی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیر عباسی
165
+2
36 شور حضرت رقیه سلام الله علیها -(ای خورشید تابان/سر تا به پا عرفان ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
امیرحسین سلطانی
227
+2
37 زمینه شهادت حضرت رقیه (س) -(از اونجایی که تو نبودی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
ابوالفضل آلوئیان
281
38 معراج -(دلم میخواست معراجت ببینم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
168
+2
39 آه یا رقیه.. -(آنکس که زد نقاب حلالش نمیکنم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
سید پوریا هاشمی
420
40 زمینه شهادت حضرت رقیه(س) -(منم و اینهمه غصه ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
گروه شاعرانه ها سبک
418
41 زمینه حضرت رقیه س -(عمه بیا گمشده پیدا شده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
صادق اویسی
370
42 سبک زمینه شهادت حضرت رقیه (س) -(بابایی خرابه احوالم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
روح اله نوروزی
274
+1
43 سبک زمینه شهادت حضرت رقیه(س) -(رفتی نگفتی که منم، شوق سفر دارم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مظاهر کثیری نژاد
271
44 سبک مداحی شهادت حضرت رقیه(س) -(گریه شده کار این دختر بی حوصله) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
هاشم محمدی آرا
185
45 رباعی حضرت رقیه(س) -(کودک بودم، ولی زمینگیر شدم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا رسول زاده
189
46 رباعی حضرت رقیه (س) -(شب موقعِ خواب بیقرارم بابا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
رضا رسول زاده
183
47 آرام جان -(برخیزای رقیه آرام جان زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
استاد سید هاشم وفایی
287
48 ( عموی رقیه ) -(همین که بر سر نی آمدی به سوی رقیه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
مجتبی خرسندی
175
49 زمزمه شهادت حضرت رقیه(س) -(توونى نمونده - خدا جون برا من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
اصغر چرمی
212
50 (نوحه)آمدی ای پدر کنج ویرانه اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
شهادت حضرت رقیه
محمود اسدی
304