مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های قاسم بن حسن (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 حضرت قاسم (ع) -(روح بر جانم بده ره به جانانم بده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا یعقوبیان
0
2 حضرت قاسم (ع) -(در محضر شاه شهیدان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا یعقوبیان
0
3 نوحه سنتی حضرت قاسم علیه السلام -(منم قاسم یتیم مجتبایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا یعقوبیان
0
4 نوحه سینه زنی و زنجیر زنی حضرت قاسم با سبک -(من یتیم مجتبایم نوجوان کربلایم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
رضا یعقوبیان
1
5 حضرت قاسم ابن الحسن(ع) -(من که در کنج خرابات نشستم هرشب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن قاسمی
68
6 دانلود متن وسبک نوحه شهادت حضرت قاسم (ع) -( عمو، تو رو به جونِ پدرم (2) ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
هستی محرابی
820
+1
7 دانلود متن و سبک نوحه شهادت حضرت قاسم(ع) -( ای نور عصمت ای با شهامت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
490
8 دانلود متن و سبک نوحه شهادت حضرت قاسم (ع) -( مجنون و شیدای توام ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
391
+1
9 زبان حال حضرت قاسم از زبان سیدالشهدا (ع) -( وقتی دلم دارد هوای مجتبی را ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
آرش براری
513
10 دانلود متن و سبک زمزمه شهادت حضرت قاسم (ع) -( ببین که من آتیش گرفتم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن طالبی پور
541
11 قاسم ابن الحسن (ع) -( گیرم زره نیافتی عمه , کفن که هست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حمیدرضا محسنات
343
12 دانلود متن و سبک نوحه واحد شب ششم محرم- حضرت قاسم علیه السلام -( به میدان زده با رجزهایش - فدای قدم های زیبایش ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید ولوی
529
+3
13 دانلود متن و سبک زمینه شب ششم محرم - حضرت قاسم -( میجنگم با رجز رو لبم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
وحید ولوی
410
14 قاسم بن الحسن علیه السلام -( هرشب و روز انجمن قاسم ! ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا خاکساری
361
15 شور شب ششم -( می ریزه از تموم تنت خون عزیز من ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
بهمن عظیمی
468
16 قاسم بن الحسن (ع) -( کسی که آمده در خانه اش پشیمان نیست ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا خاکساری
277
17 حضرت قاسم (ع) -( تنت از بسكه به دور و برِ من پاشيده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
آرمان صائمی
313
18 دودمه محرم حضرت قاسم (ع) -( داغ من بهر تو از داغ على سنگين تَر است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
پیمان طالبی
370
19 مرثیه قاسم بن الحسن (ع) -( عشق یعنی چشم و گوش و دست و پا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین رئوفی
439
20 متن نوحه شهادت حضرت قاسم(ع) -( منم قاسم کربلایت یا حسین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
380
21 متن شعر توسل حضرت قاسم -( ذکر نامت عسل به کامم ریخت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
275
+1
22 حضرت قاسم علیه السلام -( پای درس ولی فهیم شده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد جواد شیرازی
325
23 متن شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( دل بیقرار تو گویا که در بند است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
539
24 متن نوحه حضرت قاسم -( قهرمان جمل را من شدم نوردیده ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
620
25 متن دودمه حضرت قاسم (ع) -( قاسمم دارم عسل در کف جوانان رشید ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
392
26 دانلود متن شور حضرت قاسم(ع) -( عمو جونم عمو جونم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مرتضی محمودپور
398
27 نوحه حضرت قاسم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( تو خواستی کمی ز کار عشق سر در آوری ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
447
+1
28 نوحه حضرت قاسم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( قاسم آمد به میدان در دستش تیغ عجل ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
403
29 زمینه - حضرنت قاسم علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( هل من مبارز یا ایها الناس ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
469
30 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( مانده ست خون مادر ما روی دیوار ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
287
+1
31 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( آب که نیست کمی پُشتِ سَرَم اشک بریز ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسین ایمانی
249
32 شعر روضه حضرت قاسم(ع) -( دست های علم به دستش هم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
256
33 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( در حجله پیشِ پایِ تو پا می‌کِشم بیا ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علیرضا شریف
252
34 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( می آمد و رخساره برافروخته از عشق ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن ناصحی
272
35 شعر شهادت حضرت قاسم(ع) -( بیشتر از بچه های خود مرا بوسیده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
213
36 زمینه شور حضرت قاسم بن الحسن(ع) -( توروجان عمه قـاسمم چیزی بگو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
علی اصغر رفیعی
286
37 دودمه قاسم بن الحسن (ع) -( میکُشی آخر مرا قاسم تو با زخم گـــلو ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
325
38 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( جانِ من جانِ من ای جانِ حسن ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
317
+2
39 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( دائماً از خودش سئوالی داشت: ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مصطفی هاشمی نسب
274
40 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( مثل عباس عمویش بخدا صف شکن است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محمد حسن بیات لو
337
+1
41 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( ای نبوی در جمال، ای علوی در قتال ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مهدی مقیمی
309
42 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( آن چیز که می سوخت در او بال و پرش بود ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
محسن ناصحی
299
43 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( اینکه «احلی من العسل » گفتی ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
سید حسن رستگار
263
+1
44 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( دمِ رفتن به نظر می رسد احلی شده ای ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مهدی مقیمی
314
45 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( نگاهش مثل بابايش رحيم است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
یوسف رحیمی
402
46 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( نجمه افتاده زمین؛خواهرم افتاده زمین ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
313
47 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( پسرشیر به تاراج سپاه آمده است ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
قاسم نعمتی
306
+1
48 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( بیش از قبل من امروز شبیه حسنم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
حسن لطفی
280
--1
49 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( دست‌خطی حسنی داشت که ثابت می‌کرد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
ایوب پرندآور
250
+1
50 حضرت قاسم بن الحسن(ع)شهادت -( بازویت آنقدر که ضربت داشت ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
قاسم بن حسن (ع)
مجید تال
322