مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های حضرت زینب(س)

مرتب سازی براساس
# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 متن شعر حضرت زینب(س) -(دختر بو ترابیدی زینب فخر اهل کتابیدی زینب ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
علیرضا امانی مجد
21
2 متن شعر شهادت حضرت زینب سلام الله علیها -(گل حسین دوت شامیده شام غریبان زینبه اشکریزان اول اخا بو اشکریزان زینبه ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
علیرضا حضرتی (ناعمی)
11
3 متن شعر زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها اوخشامالار -( غریب چکر داد آغلار غملی آغلارشادآغلار ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج نادر بابایی
20
4 متن شعر شهادت حضرت زینب(س) -(زینبون ئولور اللری قالوب سینه سینده نالاندی یا حسین ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
12
5 متن شعر زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در حال احتضار -(گل حسین دمشقده جان وئرور غمیله رفاقت ائدن باجون ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم انور اردبیلی
25
6 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(تجلّی گاه رحمت دن ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
محمد علی مصیبی
328
7 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(گلشن عصمت گول آچدی عالمی ایتدی بهار ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج اصغر فرشچی
99
+1
8 متن شعر ترکی و فارسی مدح و میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(دختر شیر خدا جان سادات آمده ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج داود بیدق داری
405
--1
9 متن شعر ترکی میلادیه حضرت ز ینب سلام الله علیها -(شادلیق ائدون عزیزان ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج علی پور علی
122
10 متن شعر ترکی مدح و میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(الله اکبر – الله اکبر گلدی جهانه – سِبط پیمبر ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
احمد پوریا
144
11 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(آچدی بیر گل گلستاندا فاطمه ریحانه سی) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج اصغر فرشچی
98
12 متن شعر ترکی و فارسی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(ای عاشقان مژده آمد شب شادی ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
ابوالفضل عباسی معروفان
241
13 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(مژده ویرون احراره گلوب عالمه زینب – گلوب عالمه زینب ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
ودود آذرین خلخال
48
14 متن شعر میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها فارسی ترکی -(عطر گلها پیچیده در محفل از بوی زینب ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج داود بیدق داری
61
15 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(السلام ای دخت علی ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج علی پور علی
53
16 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(شکر اولا خالق مهربانه ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج اصغر فرشچی
57
17 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(بلبل صفای بی مثاله گولدی ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
سعید حضرتی (هاتف)
65
18 متن شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(ای گویده رخشان کوکبیم ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
محمدرضا محمدی (ناعم)
92
19 متن شعر ترکی ورود به مدینه زبانحال حضرت زینب علیها سلام بر سر قبر مادر -(قوی دیوم نلرمن مدینه دن ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج اصغر فرشچی
252
20 متن شعر ترکی «زبانحال زینب (س) با شامیان کوچ ازخرابه شام» -(شامیان ؛ زینب گئدور امّا قالوب ریحانه سی ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
محمد علی مصیبی
68
21 متن شعر ترکی اثرات عشق زبانحال حضرت زینب (س) به باد صبا در خرابه شام -(او شرح عشقی که گل گلستاندا خاره یازار ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
سعدی زمان سیدرضا حسینی
63
22 شعر زبانحال حضرت زینب (س) در سر مزار حضرت رقیه (س) -(رقیّه چارم اولسا کربلایه گئتمرم سنسیز) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم حافظی تبریزی
53
23 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زبنب (س) با حضرت رقیه (س) -(ای رقیّه گوزلیم آغلیوب آغلاتما منی ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج غلامرضا عینی فرد زنجانی
99
--1
24 متن شعر ترکی «زبانحال زینب کبری(س) در فراق رقیه خاتون » -(عمّه سینه همدم ، ایستکلی رقیّم ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
محمد علی مصیبی
70
25 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زینب کبری با حضرت رقیه (س) در خرابه شام -(قویما توپراقا جمالون ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
میرزا حسین کریمی مراغه ای
44
26 زبانحال حضرت زینب (س) در شام -(به شام رفتم و اندوه بیکران دیدم ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
آیت الله صافی گلپایگانی
44
27 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زینب (س) با رأس خونین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در بالای نیزه -(بی تو جانا غم عالم بدلم میریزد ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج افشین بابک
100
28 متن شعر ترکی یازینب (س) -(دخترِ ام ابیها زینب) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حسنعلی بالایی
221
29 گریز به اسارت بی بی زینب (س) -(بیزه حقدن حسین ابن علی تک یادگار اولماز) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حسنعلی بالایی
94
30 فریاد رسای علیامخدره زینب کبری(س) درمجلس ابن زیاد -(منم سرمست جام عشق و طاعت یابن مرجانه) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
محمد علی مصیبی
82
31 شعر حضرت زینب سلام الله علیها((شفا را در شهادت جستجو کن ...)) -(به نام زینب کبری سخن آغاز کن ای دل) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
یوسفعلی میر شکاک
79
32 زبانحال حضرت زینب (س) در کوفه -(ای آسمان عشقین رخشنده ماهی قارداش) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم سلیمان امینی تبریزی
90
33 زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه -(بوشهرکوفه ده اوج ملاله باخ یارالی) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
محمدرضا بیگلی
87
34 متن شعر ترکی گریز به اسارت بی بی زینب (س) -(بیزه حقدن حسین ابن علی تک یادگار اولماز) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حسنعلی بالایی
105
35 متن شعر ترکی کوچ از کربلا -(گیدور حسین شامه کاروان ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
یوسف معزی
238
36 متن شعرترکی طفلان حضرت زینب (ع) زیانحال حضرت زینب (س) به امام حسین (ع) -(زینبین وار ایکی قربانی حسینجان یولوا ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
ابوالفضل عباسی معروفان
117
37 یازینب (س) -(دخترِ ام ابیها زینب) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حسنعلی بالایی
115
38 متن شعرترکی زبانحال حضرت زینب (س) -(گل زینبوین حالی پریشاندی حسینیم ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
146
39 متن شعر ترکی کوچ از قتلگاه زبانحال حضرت زینب کبری سلام الله علیها -(ای مرغ سعادت که بر این بام نشستی ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج افشین بابک
751
+2
40 میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(خوش گلوبسن ای جهانین افتخاری یازینب ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مژده اردبیلی
99
41 شعر ترکی میلادیه حضرت زینب سلام الله علیها -(صدق و صفا زینب لطف و عطا زینب ) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج افشین بابک
139
42 خاطرات قهرمان کربلا زبان حال حضرت زینب کبری سلام الله علیها -(یاحسین! جان اوسته یم جانان یادیمدان چیخمیوب) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
سیدبشیر حسینی میانجی
169
43 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در حال احتضار -(زینبم جان وئرورم منتظرم گل قارداش گل قارداش) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
ولی الله کلامی زنجانی
302
44 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زینب (س) -(ای آیت حق ناطق قرآن آنام اوغلی) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج حسن صحرائی سیابانی
297
45 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها در لحظات احتضار -(حسین گوزوندن ایراق حال احتضاریدیم) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
حاج علی زلفی تبریزی
161
46 در انتظار برادر -(گل حسین قربانون اولّام زینبون جان اوسته دی) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
ولی الله کلامی زنجانی
956
47 شهادت حضرت زینب سلام الله علیها -(قائم مقامیدی خانم زهرایه زینب) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم انور اردبیلی
194
+1
48 متن شعر ترکی شهادت حضرت زینب(س) -(سیلن یوخدی بو غربتده) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم حاج عبداله رضایی غمکش
155
49 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زینب (س) -(حسینیم آز قالوری تار اولا جهان گؤزومه) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
جعفر صادقی مراغه ای
117
50 متن شعر ترکی زبانحال حضرت زینب (س) -(زینبون یانوبدی دلدن) اشعار ترکی
حضرت زینب(س)
مرحوم میر محمود آقا شوری تبریزی
233
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد