مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های کاروان اسرا

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 زمینه یا شور ایام اسارت مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها(اول ماه صفر-شام بلا) -(پشت دروازه ساعات رسیده عمه سادات) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
27
2 (نوحه)یا اخا،زینبت ز غصه از پا فتاد اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمود اسدی
70
3 دوبیتی‌های بازار کوفه و شام اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مرتضی محمودپور
106
4 شور ایام اسارت -(روی نیزه ها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
125
5 سبک زمینه یا شور ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها -(مه زینب به نوک نیزه) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
119
6 سبک واحد سنگین ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها -(نیزه نشین ای ماه من سالار من برادر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
130
7 دوبند سبک شور روضه ای ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها -(رسیده کاروان به شام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
70
8 سبک واحد سنگین ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها -(مسیر کوفه تا به شام،مسیر غربته) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
81
9 غزل اسارت -(آمد دوباره رو به روی من سرت حسین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حسین صیامی
148
10 متن شعر اسارت -(اینجا بریدنِ سر مظلوم عزت است) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
سید حسین میر عمادی
83
11 متن غزل اسارت -(به روی نی سر تو می برد هوش از سر زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مرحوم محمد حسن فرحبخشیان - ژولیده نیشابوری
121
12 متن غزل زبانحال حضرت زینب -(تو رفتی و ز فراقت نصیب من غم شد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمد حبیب زاده
71
13 خورشیدِ ولایت -(خورشیدِ ولایت زِ سرِ نیزه دمیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حسنعلی بالایی
186
+1
14 مصیبت داغ اسارت -(یوسف سر نی بر سر بازار کتک خورد ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حسین رئوفی
161
+1
15 مرثیه کوفه تا شام -(می روی نیزه نشینم کمی آهسته برو) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حسن کردی
212
16 یا زینب کبری(س)_منزل به منزل می روم با غصه هایم اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
383
+2
17 (غزل)کنج زندان/رفتی و خنده به اطفال گرفتار زدند اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمود اسدی
162
18 (نوحه)بر لب من رسانده دشمنت جان حسین اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمود اسدی
148
19 سبک شور روضه ای ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه -(غریب کربلا،ماهِ رو نیزه ها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
236
20 نوحه جا ماندن دختری امام حسین(ع) از کاروان اسرا -(بین راهِ کوفه تا شام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیر عباسی
285
21 شعر نوحه اسارت اهل بیت(ع) -(کوفه و شام و جِسارت،زینب و داغ اسارت) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیر عباسی
312
22 سبک واحد سنگین روضه ای ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه -( چه میدرخشی روی نیزه،هلال زینب نور دیده) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
198
23 سبک زمینه یا شور ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت رباب سلام الله علیها -(میفته سرت میمیرم برات) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
154
24 سبک زمینه یا شور اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها در کوفه -(باورم نبود یه روز ازت جداشم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
179
25 شعر نوحه اسارت اهل بیت(ع) -(اهل بیت عصمت و،سختیِ اسارت و) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیر عباسی
165
26 شعر نوحه اسارت اهل بیت(ع) -(در راهِ کوفه تا ‌شام،عِترتِ خَیرُ الَاِنام) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیر عباسی
178
+1
27 سبک زمینه یا شور ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها -(درد اسارت،رو چاره ای نیست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
177
28 دوبند سبک زمینه ایام اسارت آل الله زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها -(تو رفتی و من از فراقت شدم پیر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
142
29 سبک زمینه یا شور ایام اسارت آل الله زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها با حضرت عباس علیه السلام -(ماهه روی نی) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
138
30 سبک واحد سنگین اسارت آل الله زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها -(به روی دوشم پرچم تو عزیز برادر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
127
31 هلال -(دلم آتشفشان نارودوداست) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
استاد سید هاشم وفایی
87
32 منزل به منزل -(ببین ای همدم وای محرم دل) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
استاد سید هاشم وفایی
124
33 یا زینب کبری (س)_دلم تنگست بهرت ای برادر اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
اسماعیل تقوایی
151
34 دودمه‌های بارار کوفه و شام اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مرتضی محمودپور
126
35 سبک زمینه یا شور ایام اسارت آل الله زبانحال حضرت زینب سلام الله علیها -(بعدت رو سرم) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
176
36 سبک زمینه یا شور ایام اسارت آل الله مصیبت حضرت زینب سلام الله علیها -(ای قرآنه بر روی نیزه ها) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیرحسین سلطانی
327
37 متن نوحه"نوحه بخوان بر شهدا زینب"-حمزه محمودی اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حمزه محمودی
359
+2
38 متن شعر مصیبت خاندان امام حسین(ع)محرم98 -(میان دود آتـش ها درون خیمـه ای گریان) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمدرضا سروری
543
+1
39 متن شعر کاروان اسرامحرم 98 -(سر بالای نیزه دلبر پای نیزه وای حسین و زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمدرضا سروری
675
+2
40 متن شعر کاروان اسرا محرم 98 -(عمّـه با داغ رقیّـه چـه کنیم ؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمدرضا سروری
549
+3
41 متن شعر صفر98اسارت -(بعد از تو، سالار زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
0
42 متن شعر صفر 98اسارت -(برخیز و ببین برادر) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
0
43 متن شعر مصیبت امام حسین(ع) -(از سر نیزه یا حسین محمل خواهرت ببین) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمدرضا سروری
394
44 متن شعر اسارت اهل بیت سبک سنتی زنجیر زنی محرم 98 -(ای سرت بر نی سایبان من – کن تکلم ای مهربان من) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حاج محمد نعیمی
0
45 نوحه ایام اسارت -(یک بیابان غم و غصه بر دل) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
465
46 زمینه اسارت حضرت زینب(س) -(غروب عمرت زوال زینب) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
بهمن عظیمی
334
47 زبانحال حضرت امام محمد باقر علیه السلام -(از کودکی در محنت و رنج و بلا بودم ) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
حاج داود بیدق داری
138
48 شعری درباره شهر کوفه -(بضعهٔ زهرا به کوفه جلوهٔ شیر خدا کرد) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
امیر عباسی
142
49 لاله‌های زهرا -(پرپر شده لاله‌های زهرا) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
محمدرضا سروری
347
50 شعر غزل حضرت زینب علیهاالسلام کاروان اُسرا -(ای آفتاب! ماه شبستان کیستی؟) اشعار و مناسبتهای ویژه ماه های محرم و صفر
کاروان اسرا
مهدی جهاندار
192
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد