مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
201 شعر شهادت امام جواد(ع) -( آری جوان ترین قمر آل هاشمم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
قاسم صرافان
3509
+7
202 شعر شهادت امام جواد(ع) -( كاظمين امشب سراپا غرق ماتم گشته است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا اعظمی
1965
203 شعر شهادت امام جواد(ع) -( گم شد میان هلهله سوز صدایت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد بختیاری
1614
204 شعر شهادت امام جواد(ع) -( مسموم زهر همسر ناباب گشته ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مجید خضرائی
2215
205 شعر شهادت امام جواد(ع) -( امــشــب عـزادار شــمــا روح الامــیــن است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حامد ظفر
2055
+3
206 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ای خصمِ كافران ای دشمنِ فساد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مصطفی رب دوست
1983
+1
207 شعر شهادت امام جواد(ع) -( رمق نمانده دگر در تنی که من دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مجید خضرائی
1697
+2
208 شعر شهادت امام جواد(ع) -( آیینه ی تمام قدّ عدل و داد بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مجید خضرائی
1794
209 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ای جواد ای گل گلزار رسول ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1496
210 شعر شهادت امام جواد(ع) -( سلام ما به رخ انور امام جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن حافظی
1843
+1
211 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ای ســــــــرا پـــــــــا جلوۀ باری تعالی یا جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود تازی
1829
212 شعر شهادت امام جواد(ع) -( آتش به دلم زد و به آهم خندید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسین ایمانی
1754
213 شعر شهادت امام جواد(ع) -( خدایا خنده و شادی جواب آه و افغان نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
صمد علیزاده
1620
214 شعر شهادت امام جواد(ع) -( بغداد هم از حال و روزش بی خبر بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
علیرضا خاکساری
2095
215 شعر شهادت امام جواد(ع) -( شميم زلف تورا بادها كجا بردند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمد سهرابی
1841
216 دانلود سبک شهادت امام جواد(ع) -( تشنه کام و دل پریشان بین حجره می دهد جان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
ایمان غلامی
1862
+4
217 شعر شهادت امام جواد(ع) -( غرقِ ماتم (2) گشته عالم، در عزای جواد لائمه (2) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1414
+4
218 شعر شهادت امام جواد(ع) -( كوير چشم مرا رنگ و بوي باراني ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1703
+1
219 شعر شهادت امام جواد(ع) -( اینگونه آه مکش جوابت نمی دهند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
یاسر مسافر
1719
+2
220 شعر شهادت امام جواد(ع) -( هزار جان گرامی ، فــدای جــود جــواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1476
+1
221 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دل را پر از ترنُّم ِ یا ربَّنا کنید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسین ایمانی
2193
+1
222 شعر شهادت امام جواد(ع) -( چشمان او طلوع هزاران سپیده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
هاشم طوسی
1701
+1
223 شعر شهادت امام جواد(ع) -( خواهر نداشتی که به جای تو جان دهد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
 علی اکبر لطیفیان
3092
+1
224 شعر شهادت امام جواد(ع) -( من قطره ام،تو اوج منی،دریای منی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
سینا نژاد سلامتی
1614
+2
225 شعر شهادت امام جواد(ع) -( زبان حال امام جواد عليه السلام با پدر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2339
+3
226 شعر شهادت امام جواد(ع) -( سلام ما به رخ انور امام جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محسن حافظی
2176
+2
227 شعر شهادت امام جواد(ع) -( آن كس منم كى آل نبى را ثنا كنم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1423
+1
228 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دلی نسوخت برایت غریب جان دادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1686
229 شعر شهادت امام جواد(ع) -( تویی اجابت سبز دعای خاکی ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2127
+1
230 شعر شهادت امام جواد(ع) -( نشسته خاك سر دل ، هوا گرفته شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسول زاده
1693
231 شعر شهادت امام جواد(ع) -( بابا رضا بیا نفس آخر من است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا رسول زاده
1569
+1
232 شعر شهادت امام جواد(ع) -( نيش و كنايه هاست كه از يار مي خورم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی
1547
233 شعر شهادت امام جواد(ع) -( پس غریبی در وطن تکرار شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی
1716
234 شعر شهادت امام جواد(ع) -( میان حجره چنان ناله از جفا می زد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1387
+2
235 شعر شهادت امام جوواد(ع) -( فغان و درد که خیر العباد را کشتند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1351
236 شعر شهادت امام جواد(ع) -( باچه توجیهی مداد از هم نریخت؟ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی
1626
237 شعر شهادت امام جواد(ع) -( درحقیقت رنگ غم تغییر کرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی
1782
238 شعر شهادت امام جواد(ع) -( پس غریبی دروطن تکرار شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مهدی رحیمی
1925
239 شعر شهادت امام جواد(ع) -( یگانه گوهر دریاى دانش و حكمت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1705
+1
240 شعر شهادت امام جواد(ع) -( خيري كه ز آشنا نديده اين مرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
روح الله عیوضی
1737
+1
241 شعر شهادت امام جواد(ع) -( به وسعت همه عالم به من جفا کردند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1375
242 شعر شهادت امام جواد(ع) -( از پشت درب بسته کسی آه می کشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1810
+1
243 شعر شهادت امام جواد(ع) -( آن شمع شعله ور که به غیر از شرر نداشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
استاد سید هاشم وفایی
1827
+1
244 شعر شهادت امام جواد(ع) -( از بس که پای تا سرم آتش گرفت و سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود ژولیده
1620
+1
245 شعر شهادت امام جواد(ع) -( جواد عزيز رضا، شهيد زهر جفا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1486
+2
246 شعر شهادت امام جواد(ع) -( اى در جوانى كشته ‏ى، زهر جفا، ابن الرضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1504
+1
247 شعر شهادت امام جواد(ع) -( كيستم من مظهر جود خداى مهربانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1657
+1
248 شعر شهادت امام جواد(ع) -( روح دعا كنج حجره ز عطش در نواست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1454
249 شعر شهادت امام جواد(ع) -( اى تجلى غربت عالم (2) ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1810
250 شعر شهادت امام جواد(ع) -( گلهاى زهرا شد همه پرپر ز بيداد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1631
+1