مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 شعر شهادت امام جواد(ع) -( از اشك عزا ديده ‏ها درياست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1259
+1
252 شعر شهادت امام جواد(ع) -( مظهر جود وتقوا را كشتند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1505
253 شعر شهادت امام جواد(ع) -( اى همه صبر و رضا، اى ثمر مرتضى ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1339
+2
254 شعر شهادت امام جواد(ع) -( مظلوم و بى كس و حبيب، منم غريب منم غريب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1460
+1
255 شعر شهادت امام جواد(ع) -( من كه در خانه غريبم، خون دل‏ها شد نصيبم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1201
256 شعر شهادت امام جواد(ع) -( گر چه پنهان ز نظر جلوه ي رخسار تو نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1476
257 شعر شهادت امام جواد(ع) -( یارب به سینه تاب نمانده ز یاد تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
محمود ژولیده
1892
258 شعر شهادت امام جواد(ع) -( در وجود تو جود را دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مسعود اصلاني
2686
259 شعر شهادت امام جواد(ع) -( یارب از کینۀ همسر جگرم می سوزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسین میرزایی
1883
260 شعر شهادت امام جواد(ع) -( معدن جود و كرم ابن الرضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
جواد قدوسی
1670
261 شعر شهادت امام جواد(ع) -( از داغ تو آقا دل من بیچاره است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1443
262 شعر شهادت امام جواد(ع) -( ای که غمت غصّه ی جان من است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1476
263 شعر شهادت امام جواد(ع) -( دارد از آه پر از درد خبر می ریزد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1652
264 شعر شهادت امام جواد(ع) -( پر پر نزن که بال و پرت لطمه میخورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
مجتبی فلاح نیا
1782
+2
265 شعر مدح و شهادت امام جواد(ع) -( ای کرامت سائل صحن و سرایت یا جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1702
+1
266 شعر مدح امام جواد(ع) -( باز شبیه شب بارانی ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن لطفی
1919
+2
267 دانلود سبک زمزمه شهادت امام جواد(ع) -( زَنَد گلِ امام رضا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1683
+1
268 دانلود سبک شهادت زمزمه واحد شهادت امام جواد(ع) -( شد خزان در جوانی بهارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1842
+2
269 دانلود سبک زمزمه شهادت امام جواد(ع) -( جواد الائمّه شده کشته ز کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1926
270 دانلود سبک زمینه-نوحه شهادت امام جواد(ع) -( گشته ای مردم، پژمرده و پرپر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2020
+1
271 دانلود سبک زمینه و شور شهادت امام جواد(ع) -( جوون امام رضایی معدنِ جود و سخایی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2276
+2
272 دانلود سبک سینه زنی واحد شهادت امام جواد(ع) -( عزای جواد الائمّه رسیده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2200
+1
273 دانلود سبک شهادت امام جواد(ع) -( عبدِ حریم تو ای مولای عالمینیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1546
+1
274 دانلود سبک نوحه شهادت امام جواد(ع) -( جلوه ی جودی و عدل و دادی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
2020
+1
275 دانلود سبک واحد شهادت امام جواد(ع) -( ما همه عبدِ تو یا جوادیم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
امیر عباسی
1618
276 شعر جانسوز برای شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) - (عده ای بی سر و پا دور و برش خندیدند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
قاسم نعمتی
1954
+3
277 نوحه سبکی برای شهادت امام جواد (ع) - (ماتـم سیدالعبــاد است یا ماتم باب المراد است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1391
278 مدح و مصیبت حضرت جواد الائمه (ع) در قالب شعر - (حجت کبریا امام جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2013
279 نوحه شهادت امام جواد (ع) - (چراغ و چشم رضا محمدبن‌علی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1820
+1
280 شعر مدح و مصیبت امام جواد الائمه (ع) - (ای انس و جان گدای تو یا حضرت جواد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5135
+2
281 نوحه شهادت امام جواد (ع) - (شهادت باب المراد است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1725
282 اشعار مدایح و مصیبت برای امام جواد (ع) - (الا کرم ز تو مشهور یا امام جواد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1652
283 نوحه با سبک برای شهادت جوادالائمه (ع) - (ای پدر یا رضا کن نگاهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2112
+3
284 متن سینه زنی شهادت امام جواد (ع) -(تو امام جوادی چون شد از پا فتادی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1554
+2
285 دانلود زمینه شهادت امام جواد (ع) - (جواد اي پاره ي جگرم جواد عزيز من پسرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1720
286 دانلود سبک و متن نوحه واحد زبانجال حضرت جواد الائمه (ع) - (چرا مادر بي قراري) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1581
287 نوحه زمینه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (دل ز جفا مي سوزد قلب خدا مي سوزد پور رضا مي سوزد واي) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1391
288 متن شعر و سبک نوحه واحد شهادت امام جواد (ع) - (در بين آسمانها مملو از فغان است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1544
289 نوحه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (ای گل پرپر ثامن الائمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1678
+1
290 دانلود سبک نوحه بسیار زیبا برای شهادت امام جواد الائمه (ع) - (افتاده بر خاک حجره تنها آهِ جگر سوزی دارد آقا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1430
291 دانلود زمزمه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) -(چشام دیگه وا نمیشه غصه تو دل جا نمیشه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1865
292 دانلود سبک مداحی زمینه و شور شهادت حضرت امام جواد (ع) - (شاهد غم دوباره چشم آسمونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1794
293 نوحه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (آه بی قرارم بر زمین سر می گذارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1749
+1
294 غزل مصیبت شهادت حضرت جواد (ع) - (ای دل تو بخوان تاکه غریبانه بگرییم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1399
295 رباعی برای شهادت مظلومانه امام نهم جواد الائمه (ع) - (گیرم که گلی به زیر پا جا دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1498
+2
296 دانلود سبک مداحی زمینه شهادت حضرت جواد الائمه (ع) - (شب جوونمرگ خونواده شب شهادت آقام جواده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1570
297 نوحه شهادت امام جواد (ع) به همراه دانلود سبک - (بی قرارم شده جاری ز نظر اشک روانم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1480
+2
298 زمینه برای شهادت امام جواد (ع) متن و صوت - (حجله ببندید که آقام جوونه زهرا کنارش مصیبت میخونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2132
+3
299 سبک مداحی شور برای شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) - (میخونم از تو غریبونه غمت دل و کرده دیوونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1879
+1
300 غزل مصیبت در شهادت جواد الائمه (ع) - (وقت دریا شدن و موسم باران شده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1623