مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد تقی (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 سبک مداحی زمینه شهادت حضرت امام محمد تقی (ع) - (چشم تو چشم آسمونا 2 آه رو بام بی کسیا 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1630
302 دانلود سبک مداحی زمینه شهادت امام جواد(ع) - (با دلی پر از شور و شین همصدای با عالمین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
رضا تاجیک
1806
303 صوت و متن زمینه برای شهادت امام جوالائمه (ع) - (باز/ گره زدیم حاجتامونو/ با پارچه های سبز نیاز/ به پنجره فولاد رضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1432
+1
304 شعر سینه زنی امام جواد(جز پر در این قفس نمانده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2328
+1
305 شعر سینه زنی امام جواد(آتـــــش زدنـــــد از کیــــن، دلِ، اهلِ ولا را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1866
306 شعر سینه زنی امام جواد(متاب ای مه بر جهان که امشب، علیِ اعلی عزا دار است2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2193
307 شعر مدح و شهادت امام جواد(بنده ام بندۀ ولای تو ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2637
308 شعر سینه زنی امام جواد(کیست اندر حجره دربسته افغان می کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2726
+2
309 شعر سینه زنی و زمزمه برای امام جواد به سبک عجب رسمیه رسم زمونه(بر خاک حجره ، سر می گذارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
6154
+10
310 شعر سینه زنی امام جواد مناسب برای شب شهادت جواد الائمه (ع) (آتش زند از کین دل، اهل ولا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2394
311 شعر سینه زنی امام جواد(من که پرپر می زنم ، تشنه لب در لانه ام ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2949
+1
312 شعر سینه زنی برای شهادت امام جواد(من ماه عالمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2534
--1
313 شعر سینه زنی امام جواد برای شب شهادت حضرت(دردا که گشت با من بیگانه یار جانی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2501
314 شعر سینه زنی امام جواد(پسر امام رضا ناله ز رفتن میخونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2717
315 شعر شهادت امام جواد(آتش غم از دلم کشیده زبونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2574
316 شعر شهادت امام جواد(امام نهمین شد کشته از زهر جفا امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2202
317 شعر سینه زنی با سبک سنتی برای شهادت امام جواد(بسوز ای دل، ز داغ جواد الائمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1981
318 شعر مصیبت و شهادت امام جواد(خوش آن کس که حال عزا دارد امشب) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2439
319 شعر شهادت امام جواد از میثم(تا آه سینه سوزی ، از قلب من برآید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2180
320 شعر شهادت امام جواد(در میان حجره مولایم ز پا افتاده است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1916
321 شعر شهادت امام جواد(ز سوز غم پر پروانه می سوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2622
322 شعر شهادت امام جواد(شد حجره قتلگاهم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2413
323 شعر سینه زنی با زبان ساده برای شهادت امام جواد(جوون امام رضا میخونه، كجایی مادر من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2524
324 شعر مدح و شهادت امام جواد(پاییزی است حال و هوای جوانی ات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2440
325 شعر امام جواد(اینجا به جای اینکه برایت دعا کنند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2303
326 شعر شهادت امام جواد(آیاتِ تشنگی است سُرود زبان من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2284
327 شعرشهادت امام جواد(ای دل تو بخوان تا که غریبانه بگرییم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2051
328 شعر شهادت امام جواد(گم شد ميان هلهله سوز صدايت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2406
329 شعر شهادت امام جواد(بر روی خاک حجره ای مردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2558
330 شعر شهادت امام جواد(ای گل از داغ غمت مرغ سحر گریه کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2092
+1
331 شعر و مصیبت جواد الائمه (ع) (از شـرار زهــر کـیـنـه پـیـکــرم آتـش گــرفـت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
933
332 شعر شهادت امام جواد(شرر خیزد ز آهم گر زنم فریاد مادر جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1690
333 شعر شهادت امام جوادو هتک حرمت به حرم شریف حضرت(از داغ تو آقا دل من بیچاره است اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2101
334 ازتبارمصطفی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2687
335 پسر فاطمه انگار ز پا افتاده... اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2982
+3
336 دانلود متن و سبک نوحه واحد جهت شهادت امام جواد (ع) , (لاله می ریزه از حرارت صداش از نفس پر شررش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2442
+1
337 نوحه واحد برای شهادت امام محمد تقی (ع) , (یه مردجوون شده قدکمون دلش درتب ناله‌س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2517
+5
338 دانلود سبک و متن نوحه زمینه سینه زنی برای شهادت امام جواد (ع) ,( پروانه وار ، با اشک و آه ، می ریزه بال و پر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3925
+5
339 شعر شور شهادت امام جواد الائمه (ع) , (پسرم تو هم مثِ من تو غریبی جون سپردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن ثابت جو
2654
+9
340 نوحه شهادت امام محمد تقی(ع) , (من جواد بن العلی موسی الرضا هستم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2416
+3
341 دانلود متن نوحه شهادت جوادلائمه (ع) , (در حجره ی در بسته تنها جان سپارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن ثابت جو
3227
+14
342 شعری در مورد شهادت جواد اهل بیت (ع),(در عزایت فَلک عزادار است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن ثابت جو
2872
+6
343 شعر زیبای شهادت امام جواد الائمه , (در غمت گفته هزار است، غریب بن غریب!) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
حسن ثابت جو
2604
+10
344 اشعار شهادت امام جواد(ع)-(باز هم زهر شده مرهم بی‌یاورها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
1828
+1
345 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( افتاده ای به گوشه ای از آشیانتان ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2632
+2
346 شعر مصیبت شهادت امام جواد الائمه(ع),( اي مرگ مدد کن که من زار بميرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
3713
+7
347 شعر مصیبتی در شهادت امام محمدتقی(ع)-(زاده زهرا ميان حجره افغان مى‌‏كند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2734
+6
348 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( افتاده بين حجره و آبش نمي دهند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
5035
+25
349 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( هرچند كه زخم جگرش خوب نشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2871
+4
350 اشعار شهادت امام جواد (ع) ( از دل حجره‏ ى تاريك كه بسته است درش) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد تقی (ع)
2639