مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های وفات حضرت معصومه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر نوحه /زمینه حضرت معصومه(س) -(از هجرت رضا جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی صمدی شهاب
21
2 شعر زمینه شهادت حضرت معصومه(س) -(با دل پُره غم چشای تر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی صمدی شهاب
18
3 شعر زمزمه، واحد شهادت حضرت معصومه(س) -(وقتی که از مدینه رفتی نا امید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی صمدی شهاب
17
4 شعر نوحه حضرت معصومه سلام الله علیها -(کجایی ای خواهر من،ببین که چشم انتظارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
24
5 شعر زمینه یا شور شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای نام زیبایت،درد ما را درمان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
66
6 شعر نوحه شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای گل یاسِ باغ ولایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
25
7 شعر شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(آه،ببین درِ خونَت فقیره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
19
8 دَم نوحه ی سنتی شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(عصمت حقّی و بانوی مظلومه ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
75
9 زمينه شهادت حضرت معصومه س -(هر جا روضهء غمت بر پاس) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر حسین الفت
114
10 واحد سنگین وفات حضرت معصومه(س) و گریز روضه به شام( با نوای جواد مقدم) -(سیده ی شهر قمو سر تا به پا منزلتی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
107
11 زمینه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها -(داره میره از دنیا گلِ،موسی بن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
88
12 سبک واحد سنگین وفات بی بی حضرت فاطمه ی معصومه سلام الله علیها -(خسته ام و بی طاقتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
107
13 زمینه وفات بی بی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها -(جات خالیه کنارم،رضا گل بهارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
97
14 واحد سنگین وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها( با نوای جواد مقدم) -(خزون شده بهارم،در حال احتضارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
90
15 شعر زمینه شهادت حضرت معصومه -(غم ميباره يه خواهري تو احتضاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
123
16 سنگين بي بي معصومه صلوات الله عليها -(چشمات و وا كن خواهرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
156
17 شور بي بي معصومه صلوات الله عليها -(منم گداي حضرته. بي بي معصومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
120
18 هروله ، شور بي بي معصومه سلام الله عليها -(صلي الله عليك يا اختَ ، علي موسي الرضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
115
19 زمينه شهادت بي بي فاطمه معصومه سلام الله عليها -(باورم نميشد بياي به استقبالم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
129
20 زمینه شهادت حضرت معصومه س -(تا که دلم میگیره و) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا رسولی
116
21 زمينه شهادت حضرت معصومه(س) -(يه دل ديوونه، دوباره محزونه، براى اخت الرضاو غصه هاش ميخونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
صادق اویسی
118
22 زمینه شور حضرت معصومه س /شب جمعه -(دوباره عاشقم دوباره زائر بی بی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
صادق اویسی
140
23 نوحه حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای لاله پیغمبر،گل موسی بن جعفر،جان زهرا و حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
127
24 زمزمه روضه حضرت معصومه سلام الله علیها -(توو قم گل ریختن رو مَحمِلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
144
--1
25 نوحه حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای گل گلشن حضرت موسی بن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
150
26 شهادت حضرت معصومه -(اهل قم خیر ببینید که غوغا کردید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عبدالحسین میرزایی
176
27 حضرت معصومه شهادت -(چه حیف شد، نشد آخر به دلبرش برسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عبدالحسین میرزایی
186
28 نوحه زبانحال حضرت معصومه سلام الله علیها -(اومدم از مدینه تا ببینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
136
29 زمینه ی شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها : -(یه خواهر مضطر و حزینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی خرسندی
176
+3
30 شهادت حضرت معصومه س -(سلام ای صاحب شأن و مدارج) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مهدی مقیمی
165
+1
31 تقدیم به کریمه ی اهل بیت -(السلام ای عزیزه ی حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا آهی
141
32 بانوی قم(عزای حضرت معصومه آمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
اسماعیل تقوایی
150
33 زمینه ارتحال حضرت معصومه (س) -(تنها و بى كسم، غربت شد حاصلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر حسن سالاروند
186
+2
34 سبک زمینه یا شور حضرت فاطمه معصومه س -(حرمت رویایی تودین ودنیایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علی تقی پور
142
35 مَنِ من را شکست ایوان آیینه زمانی که -(نشانی از مزار بی نشان مادر خود را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علی اصغر یزدی
174
+1
36 نوحه وفات حضرت معصومه (س)_دور از مدینه جان می سپارم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
اسماعیل تقوایی
260
37 تقدیم به بانوی آب و آینه حضرت فاطمه معصومه(س)(آئینه دار طلعت زهرا و حیدری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
156
38 متن رباعی وفات حضرت معصومه (س) -(ای دخترِ دردانهٔ عشقِ هفتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرضیه عاطفی
189
39 زمینه وفات حضرت معصومه (س) -(دگرگون شده منظومه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا آهی
189
40 (نوحه) شد رضا در عزای خواهرش خونجگر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
201
+1
41 زمینه حضرت معصومه -(خواهر حضرت سلطان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
وحید زحمتکش شهری
204
42 (غزل)غم دلبر/دلم از هجر برادر چکنم ریخت به هم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
203
43 (نوحه ) داغ دو فاطمه را،دارم به سینه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
170
+1
44 (زمینه) معصومه چون زهرا در جوانی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
152
45 (غزل)درد هجر/هر چند درد هجر به شانه کشیده ای اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
161
46 (نوحه) حضرت معصومه،چون گل پژمردی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
135
47 (زمینه ) ای برادر گر چه بی تاب و غمینم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
153
+1
48 وفات حضرت فاطمه‌ی معصومه(س)(تو آمدی به شهر قم اما به احترام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
154
49 شعر ارتحال حضرت معصومه (س) -(تو بستر به سختی نفس میکِشی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد قاسمی
164
50 شعری به ترتیب حروف الفبا در وصف حضرت معصومه سلام الله علیها -(ا) ای خاک درت تاج سرم خواهر سلطان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
سیروس بداغی
339
+6
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد