مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های وفات حضرت معصومه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 ذکر / واحد سنگین ـ آرزو -(آرزويم آمدن بود سوي كويت اي برادر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
18
2 ترکیب بند وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(روی قبرم بنویسید که خواهر یعنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
11
3 غزل حضرت معصومه -( هر کس که نهاده است به این خانه قدم را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس جواهری رفیع
24
4 زبان حال حضرت محصومه با امام رضا علیهم السلام (بیا یک دم کنار بسترم بنشین برادر جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عادل لاله چینی
65
5 نوحه‌ی سینه‌زنی عزای فاطمه‌ی معصومه(س) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
52
6 مثنوی سلام ـ وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(السلام اي افتخارِ شهرِ قم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
43
7 ترکیب بند وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(روی قبرم بنویسید که خواهر یعنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
43
+1
8 مثنوی ویژه وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(عمه‌ی سادات هزاران سلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
25
9 مدح و مرثیه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها (کریمه ای و کرم گشته عادتت بانو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عادل لاله چینی
30
10 یا حضرت معصومه(س)_غریبانه به قم جان می سپارم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
اسماعیل تقوایی
38
11 حضرت معصومه س -(در سرِ تو شور و اشتیاقِ رضا آمدی این سفر از فراقِ رضا(ع)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
هستی محرابی
36
12 مثنوی ویژه وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(امشب اين دل گشته بينِ سينه گم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
92
13 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(تو دوای من و این جامِ دوا را چه کنم؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
56
14 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(زمانی که ز رفتن دیده بستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
37
15 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(تو فاطمه حامیِ ولایت هستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
31
16 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(پیچید به قم نغمه ی عطرِ صلواتت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
30
17 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(شب هجران تو حق است پریشان بودن) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
28
18 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(می سوخت ز تب ذکر لبش مولا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
28
19 دوبیتی وفات حضرت فاطمه معصومه(س) -(ما بی حرمِ تو خون دل می خوردیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسن ثابت جو
28
20 متن شعر وسبک شور حضرت معصومه (س) -(سلام بی بیِ کریمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
طاها تحقیقی
166
21 متن شعر و زمینه شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(دیدی اومدم اینهمه راه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
حسین رحمانی
123
+1
22 نوحه و زبانحال رحلت حضرت معصومه(س) -(اخت الرضاتوعمری سوختی زداغ هجران) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
165
23 متن شعر و سبک شور رحلت حضرت معصومه(س) -(گل گلزار مصطفایی تو ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
94
24 متن شعر و نوحه حضرت معصومه (س) -(تو نوردوچشمان(هشتم مه دین هستی)۲ ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
92
25 متن شعر و نوحه رحلت حضرت معصومه(س) -(ای گل باغ موسی بن جعفر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
101
26 متن شعر و نوحه رحلت حضرت معصومه(س) -(شهر قم غرق سوز و غم گشته امشب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
86
27 متن شعر و زبانحال حضرت معصومه (س) -(ای نورعترت بانوی کرامت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
74
28 متن شعر و نوحه شهادت حضرت معصومه(س) -(نجل پاک پیمبر گل زهرای اطهر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
53
29 متن شعر و نوحه حضرت معصومه(س) -(روح صبر و استقامت مدد معصومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
55
30 متن شعر و نوحه حضرت معصومه(س) -(تو فاطمه اخت الرضایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
61
31 متن شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(ای گل موسی بن جعفر فاطمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
70
32 متن شعر شهادت حضرت معصومه(س) -(ای گل موسی بن جعفر فاطمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
37
33 متن شعر و سبک شور شهادت حضرت معصومه (س) -(اشک چشمامو ببین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
خادم زینب
84
34 متن شعر شهادت حضرت معصومه (س) -(چند روزه دلم پر از غمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
خادم زینب
53
35 متن شعر و روضه شهادتِ حضرت معصومه سلام الله علیهاو ورود حضرت به شهر مقدس قم و ، به نفسِ استاد حاج منصورِ ارضی -(در این روزگاری که دل بیقرارست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
231
36 متن شعر و شور مقتلی شهادت حضرت معصومه -(چند روزه دلم پر از غمه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
خادم زینب
143
37 شعر نوحه /زمینه حضرت معصومه(س) -(از هجرت رضا جان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی صمدی شهاب
175
+1
38 شعر زمینه شهادت حضرت معصومه(س) -(با دل پُره غم چشای تر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی صمدی شهاب
110
39 شعر زمزمه، واحد شهادت حضرت معصومه(س) -(وقتی که از مدینه رفتی نا امید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی صمدی شهاب
112
40 شعر نوحه حضرت معصومه سلام الله علیها -(کجایی ای خواهر من،ببین که چشم انتظارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
137
41 شعر زمینه یا شور شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای نام زیبایت،درد ما را درمان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
164
42 شعر نوحه شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای گل یاسِ باغ ولایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
112
43 شعر شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(آه،ببین درِ خونَت فقیره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
80
44 دَم نوحه ی سنتی شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(عصمت حقّی و بانوی مظلومه ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
166
45 زمينه شهادت حضرت معصومه س -(هر جا روضهء غمت بر پاس) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر حسین الفت
195
+1
46 واحد سنگین وفات حضرت معصومه(س) و گریز روضه به شام( با نوای جواد مقدم) -(سیده ی شهر قمو سر تا به پا منزلتی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
198
+1
47 زمینه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها -(داره میره از دنیا گلِ،موسی بن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
174
48 سبک واحد سنگین وفات بی بی حضرت فاطمه ی معصومه سلام الله علیها -(خسته ام و بی طاقتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
174
49 زمینه وفات بی بی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها -(جات خالیه کنارم،رضا گل بهارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
182
50 واحد سنگین وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها( با نوای جواد مقدم) -(خزون شده بهارم،در حال احتضارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
169
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد