مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های وفات حضرت معصومه

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 شعر نوحه شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای گل یاسِ باغ ولایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
15
2 شعر شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(آه،ببین درِ خونَت فقیره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
9
3 دَم نوحه ی سنتی شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها -(عصمت حقّی و بانوی مظلومه ای) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
54
4 زمينه شهادت حضرت معصومه س -(هر جا روضهء غمت بر پاس) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر حسین الفت
103
5 واحد سنگین وفات حضرت معصومه(س) و گریز روضه به شام( با نوای جواد مقدم) -(سیده ی شهر قمو سر تا به پا منزلتی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
92
6 زمینه وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها -(داره میره از دنیا گلِ،موسی بن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
74
7 سبک واحد سنگین وفات بی بی حضرت فاطمه ی معصومه سلام الله علیها -(خسته ام و بی طاقتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
96
8 زمینه وفات بی بی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها -(جات خالیه کنارم،رضا گل بهارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
82
9 واحد سنگین وفات حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها( با نوای جواد مقدم) -(خزون شده بهارم،در حال احتضارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیرحسین سلطانی
73
10 شعر زمینه شهادت حضرت معصومه -(غم ميباره يه خواهري تو احتضاره) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
107
11 سنگين بي بي معصومه صلوات الله عليها -(چشمات و وا كن خواهرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
144
12 شور بي بي معصومه صلوات الله عليها -(منم گداي حضرته. بي بي معصومه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
105
13 هروله ، شور بي بي معصومه سلام الله عليها -(صلي الله عليك يا اختَ ، علي موسي الرضا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
106
14 زمينه شهادت بي بي فاطمه معصومه سلام الله عليها -(باورم نميشد بياي به استقبالم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عباس میرخلف زاده
114
15 زمینه شهادت حضرت معصومه س -(تا که دلم میگیره و) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا رسولی
100
16 زمينه شهادت حضرت معصومه(س) -(يه دل ديوونه، دوباره محزونه، براى اخت الرضاو غصه هاش ميخونه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
صادق اویسی
109
17 زمینه شور حضرت معصومه س /شب جمعه -(دوباره عاشقم دوباره زائر بی بی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
صادق اویسی
120
18 نوحه حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای لاله پیغمبر،گل موسی بن جعفر،جان زهرا و حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
116
19 زمزمه روضه حضرت معصومه سلام الله علیها -(توو قم گل ریختن رو مَحمِلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
127
--1
20 نوحه حضرت معصومه سلام الله علیها -(ای گل گلشن حضرت موسی بن جعفر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
140
21 شهادت حضرت معصومه -(اهل قم خیر ببینید که غوغا کردید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عبدالحسین میرزایی
157
22 حضرت معصومه شهادت -(چه حیف شد، نشد آخر به دلبرش برسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
عبدالحسین میرزایی
176
23 نوحه زبانحال حضرت معصومه سلام الله علیها -(اومدم از مدینه تا ببینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر عباسی
124
24 زمینه ی شهادت حضرت معصومه سلام الله علیها : -(یه خواهر مضطر و حزینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مجتبی خرسندی
157
+3
25 شهادت حضرت معصومه س -(سلام ای صاحب شأن و مدارج) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مهدی مقیمی
145
+1
26 تقدیم به کریمه ی اهل بیت -(السلام ای عزیزه ی حیدر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا آهی
129
27 بانوی قم(عزای حضرت معصومه آمد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
اسماعیل تقوایی
138
28 زمینه ارتحال حضرت معصومه (س) -(تنها و بى كسم، غربت شد حاصلم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
امیر حسن سالاروند
170
+2
29 سبک زمینه یا شور حضرت فاطمه معصومه س -(حرمت رویایی تودین ودنیایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علی تقی پور
129
30 مَنِ من را شکست ایوان آیینه زمانی که -(نشانی از مزار بی نشان مادر خود را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
علی اصغر یزدی
157
+1
31 نوحه وفات حضرت معصومه (س)_دور از مدینه جان می سپارم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
اسماعیل تقوایی
243
32 تقدیم به بانوی آب و آینه حضرت فاطمه معصومه(س)(آئینه دار طلعت زهرا و حیدری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
139
33 متن رباعی وفات حضرت معصومه (س) -(ای دخترِ دردانهٔ عشقِ هفتم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرضیه عاطفی
173
34 زمینه وفات حضرت معصومه (س) -(دگرگون شده منظومه) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا آهی
173
35 (نوحه) شد رضا در عزای خواهرش خونجگر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
185
+1
36 زمینه حضرت معصومه -(خواهر حضرت سلطان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
وحید زحمتکش شهری
187
37 (غزل)غم دلبر/دلم از هجر برادر چکنم ریخت به هم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
185
38 (نوحه ) داغ دو فاطمه را،دارم به سینه اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
154
+1
39 (زمینه) معصومه چون زهرا در جوانی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
137
40 (غزل)درد هجر/هر چند درد هجر به شانه کشیده ای اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
148
41 (نوحه) حضرت معصومه،چون گل پژمردی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
117
42 (زمینه ) ای برادر گر چه بی تاب و غمینم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمود اسدی
136
+1
43 وفات حضرت فاطمه‌ی معصومه(س)(تو آمدی به شهر قم اما به احترام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
144
44 شعر ارتحال حضرت معصومه (س) -(تو بستر به سختی نفس میکِشی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
محمد قاسمی
153
45 شعری به ترتیب حروف الفبا در وصف حضرت معصومه سلام الله علیها -(ا) ای خاک درت تاج سرم خواهر سلطان) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
سیروس بداغی
307
+6
46 زمزمه توسل به حضرت فاطمه‌ی معصومه(س) -(تو عمه‌ی ساداتی تو روح مناجاتی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
مرتضی محمودپور
229
47 نوحه و زبانحال (زمزمه) رحلت حضرت معصومه -(ای نور عترت بانوی کرامت واویلا واویلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
165
+1
48 متن نوحه رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) -(تو فاطمه اخت الرضائی آیینه زهرا نمایی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
226
+1
49 شعر مصیبت حضرت معصومه (س) -(جهان را بار دیگر غم گرفته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
185
50 شعر وفات حضرت معصومه (س) -(باز امشب در دلم غوغا به پاست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
وفات حضرت معصومه
رضا یعقوبیان
140
راهنمای علائم موجود در فهرست:
عدد کنار این علامت نشانگر تعداد کاربرانی ست که این مطلب را پسندیده و به دفترچه شعر خود افزوده اند
عدد کنار این علائم نشانگر میزان محبوبیت شعر یا سبک از نظر کاربران می باشد
اشعار ویژه در سایت برای کاربران قابل دسترس نیست و فقط از طریق خرید اپلیکیشن مورد نظر این اشعار در داخل اپلیکیشن اندرویدی قابل رویت خواهند بود
این علامت نشانگر تعداد کلیک یا بازدید این مطلب توسط کاربران در سایت یا اپلیکیشن می باشد