مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 كوچه های مدینه و بوی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
938
252 بیاور با خودت نور خدا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1022
253 وارث حیدر کرّار منم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
986
254 آگه چو شد از حالت بیماری او اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
862
255 هر چند دل از گریه ی شب های دعا سوخت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1064
256 غرق اشکی و گریه می باری اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
919
257 شعر مصائب و شهادت حضرت زین العابدین (ع) -( درد بسیار، مداوا گریه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
1191
258 شعر مدح و مرثیه امام زین العابدین (ع) , (به جز عالم سائلی عالمی نیست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
1360
+1
259 شعری برای شهادت امام چهارم شیعیان حضرت سجاد (ع) , (من را به جرم عاشقی یار می برند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1825
+3
260 شعر برای شهادت امام زین العباد (ع) , (این زهر، دردی از تب دردم دوا نکرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1842
+4
261 مصائب امام سجاد(ع)-(بر آیه های پیکرت،بس گریه کردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2198
+10
262 باید از کرب و بلا باز روایت بشود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2018
+17
263 شعر مرثیه حضرت علی اکبر (ع)(زجا خیز ای گُل لیلا ، امیدم بیشتر گردد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2329
+8
264 شعر شهادت امام سجاد(ع)( گـردن شیر کجا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
علی اکبر لطیفیان
3283
+5
265 شعر شهادت امام سجاد(ع)(شهر شام و ملاء عام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2847
+4
266 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار غیِر شربتِ اشکِ روان نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1744
+5
267 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گر بگرید ابر ، چشمِ اشکبار آرم به یاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2619
+3
268 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گرچه بیمارم و حالم ز دلم زار ترست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2043
+7
269 شعر شهادت امام سجاد(ع)(فراز اول: جذبه های عرفانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2005
+3
270 شعر شهادت امام سجاد(ع)(باز گریان غم هم نفسی باید شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2055
+3
271 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بعد از آن واقعه ی سرخ، بلا سهم تو شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1701
+3
272 شعر شهادت امام سجاد(ع)(یعقوب کربلا چه قدر گریه می کنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2687
+8
273 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای جلوه ی آیات خدا حضرت سجاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1796
+3
274 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این ماه کیست همسفر کاروان شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1776
+5
275 شعر شهادت امام سجاد(ع)(با ما بگو ز تسویه ی بی مرام ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1935
+5
276 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار دشت کرب و بلا با اجازه ات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2188
+4
277 شعر شهادت امام سجاد(ع)(در جسم جهان فیض بهارانم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2589
+1
278 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آفتاب لب بامم، پدرِ گریه منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2509
+2
279 شعر شهادت امام سجاد(ع)(امشب دوباره مرغ جانم پر كشیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2289
+2
280 شعر شهادت امام سجاد(ع)(از روزهای قافله دلگیر می شوی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2423
+3
281 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آن کسی که همه اش گریه ی عاشورا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2062
+4
282 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این امامی که چنین سلسله بر پا دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2180
+1
283 شعر شهادت امام سجاد(ع)(غم دل بر زبان جاری اگر سازم زبان سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2053
+4
284 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای مظهر نجابت و اخلاص و سادگی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2134
+1
285 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بشیر! این جا که عقل و عشق مات ست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1882
+3
286 زمینه شهادت امام زین العابدین (ع) به همراه با سبک ,(چهل ساله که من - با حال بی قرار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
4393
+10
287 شعری در مصیبت امام زین العابدین (ع) , (دل سوخته، شبیه دل خیمه ها شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2436
+8
288 شعر شهادت امام زین العابدین (ع) - (كاش ما هم كبوترت بودیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2534
+12
289 خاطره مدینه -(مدینه ازشماداردنشانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2187
290 شعر در مورد مصیبت های وارده به امام سجاد (ع) در کربلا و شام - (لاله سرخ شهادت تن تبدار من است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
5986
+5
291 زبانحال امام سجاد در اسارت - (من بر این ماه که بر نیزه نشسته پسرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3623
+3
292 قرآن پرپر...نوحه زمینه شهادت امام سجاد ع بهمراه سبک(باب الجته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3505
+1
293 شهادت امام سجاد علیه السلام -(شهادت حق الیقین است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3825
+1
294 شعری در شهادت امام چهارم شیعیان سید سجاد (ع) -(ذکر مصيبت مي‌کند: الشام الشام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
6528
+3
295 شعری در رثای امام چهارم حضرت سجاد (ع) -(دل سودا زده ام ناله و فرياد كند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
8966
+5