مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 مجلس بیستم شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
39
252 مجلس چهل و هفتم: شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
131
253 نوحه امام سجاد (ع) -( از غم کربلا رسیده جانم به لب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
روح اله گائینی
48
254 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( من امام ساجدینم ای مدینه دل غمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2680
+5
255 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( عزای آقا زین العابدین است شهادتِ سیّدِ ساجدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1914
+3
256 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( نگاهِ من آشنایِ غمه دلِ خونم مبتلای غمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1436
+3
257 دانلود سبک واحد شهادت امام سجاد(ع) -( دِلِت کوه و چشمِ تو دریا دلِ تو شد مأمَنِ غمها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1676
258 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( منم شمعِ شام و محفلِ غم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1447
+2
259 دانلود سبک نوحه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( به تاب و تَعبَم من، ز غم لَبالَبم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1793
+2
260 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( شامیان من زاده ی خَیرُالوَرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1741
+1
261 دانلود سبک زمینه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( من زین العابدینم و حجّت حق به عالمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1427
+1
262 دانلود سبک زمینه شهادت امام سجاد(ع) -( دل هر شیعه از این مرثیه بی تاب است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1361
+1
263 مناجات و مصائب امام سجاد(ع)( در دل تاریك شب ها، باز می پیچد دعایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
954
264 مدح امام سجاد(ع)(کیستم من؟ پیشـوای چـارم اهـل‌یقینـم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1478
+2
265 شعر سینه زنی امام سجاد(لالۀ سرخِ آل اطهارم2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1451
+1
266 شعر سینه زنی امام سجاد(هنگامۀ قـــــــــــتل، زین العــابدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1075
--1
267 شعر سینه زنی امام سجاد(یعقوب آل عبا حضرت سجّاد2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1212
+2
268 شعر سینه زنی امام سجاد(امام عابدین منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1642
269 شعر سینه زنی امام سجاد(ای دیده خون افشان که من با غم قرینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1186
270 شعر سینه زنی شهادت امام سجاد(به پیکر زخم غُل دارم 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1186
+1
271 شعر سینه زنی امام سجاد(به هر جا بنگرم اکنون ، عزای شاه دین بینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1103
272 شعر سینه زنی شهادت امام سجاد(هر کجا روی نهادم غم عظمای تو بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1219
+1
273 شعر سینه زنی امام سجاد(سیّد سجاد را زهر جفا در کام شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1108
274 شعر سینه زنی امام سجاد(چو زهرکین با کام عابدین شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
942
275 شعر سینه زنی امام سجاد(می لرزد از غیرت زمین از قبر زین العابدین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1162
276 شعر شهادت امام سجاد(من داغ خواهر دیده ام، داغ برادر دیده ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2458
+2
277 شعر شهادت امام سجاد(یعقوب در فراق پسر روز و شب گریست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1413
+3
278 شعر شهادت امام سجاد(مدینه شهر خون شهر شهادت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1087
279 شعر شهادت امام سجاد(حُجت داور، علی ابن الــــــحسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
982
+1
280 شعر شهادت امام سجاد(هر چه می خواهید ظلم افزون کنید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1037
281 شعر شهادت امام سجاد(گاهی به یاد کودک شش ماهه می سوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1266
+1
282 شعر شهادت امام سجاد(سلام ما به اشک بی شمار تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1202
283 شعر شهادت امام سجاد(ای تشنه لب که بر لب دریا گریستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1081
+1
284 شعر شهادت امام سجاد(آنکه عمری به دعا غنچه لب وا می کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1131
+1
285 شعر شهادت امام سجاد(بیمار کربلا ، به تن از تب توان نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1664
286 شعر شهادت امام سجاد(می برید اما به روی ناقه عریان چرا ؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1127
+1
287 شعر شهادت امام حسین(در یورش آن سپاه بر تو چه گذشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1134
288 شعر شهادت امام سجاد(خاطرات و داغ های نینوا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
983
289 شعر شهادت امام سجاد(شهر مدينه امشب شد كربلايي اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
967
+1
290 شعر شهادت امام سجاد(اي گريان كربلا ـ يادگارِ نينوا ـ امام سجاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1070
291 شعر شهادت امام سجاد(شد مدينه كربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1191
+1
292 شعر شهادت امام سجاد(خاكِ حجره با سرشكم گِل شده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
935
293 از اين همه نيرنگ تو فرياد عدو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
930
294 شعر شهادت امام سجاد(كوچه های مدینه و بوی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
991
295 امروز اگر بی سر و سامان تو هستیم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
949
296 ى تشنه اى كه بر لب دريا گريستى اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1047
297 ز فرط گریه گرفته صدای تو بس کن اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1210
+2
298 سلسله ی عشق بُرد، سوی حریم بقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
982
+2
299 از خیمه نگاه می کنی بابا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
961
300 ای سهل در این کوچه ها بال وپرم سوخت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
982