مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 مجلس بیستم شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
37
252 مجلس چهل و هفتم: شهادت امام سجاد (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
129
253 نوحه امام سجاد (ع) -( از غم کربلا رسیده جانم به لب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
روح اله گائینی
48
254 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( من امام ساجدینم ای مدینه دل غمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2623
+5
255 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( عزای آقا زین العابدین است شهادتِ سیّدِ ساجدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1888
+3
256 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( نگاهِ من آشنایِ غمه دلِ خونم مبتلای غمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1420
+3
257 دانلود سبک واحد شهادت امام سجاد(ع) -( دِلِت کوه و چشمِ تو دریا دلِ تو شد مأمَنِ غمها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1612
258 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( منم شمعِ شام و محفلِ غم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1430
+2
259 دانلود سبک نوحه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( به تاب و تَعبَم من، ز غم لَبالَبم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1736
+2
260 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( شامیان من زاده ی خَیرُالوَرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1683
+1
261 دانلود سبک زمینه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( من زین العابدینم و حجّت حق به عالمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1402
+1
262 دانلود سبک زمینه شهادت امام سجاد(ع) -( دل هر شیعه از این مرثیه بی تاب است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1322
+1
263 مناجات و مصائب امام سجاد(ع)( در دل تاریك شب ها، باز می پیچد دعایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
943
264 مدح امام سجاد(ع)(کیستم من؟ پیشـوای چـارم اهـل‌یقینـم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1453
+2
265 شعر سینه زنی امام سجاد(لالۀ سرخِ آل اطهارم2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1403
+1
266 شعر سینه زنی امام سجاد(هنگامۀ قـــــــــــتل، زین العــابدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1064
--1
267 شعر سینه زنی امام سجاد(یعقوب آل عبا حضرت سجّاد2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1195
+2
268 شعر سینه زنی امام سجاد(امام عابدین منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1561
269 شعر سینه زنی امام سجاد(ای دیده خون افشان که من با غم قرینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1170
270 شعر سینه زنی شهادت امام سجاد(به پیکر زخم غُل دارم 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1171
+1
271 شعر سینه زنی امام سجاد(به هر جا بنگرم اکنون ، عزای شاه دین بینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1077
272 شعر سینه زنی شهادت امام سجاد(هر کجا روی نهادم غم عظمای تو بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1179
+1
273 شعر سینه زنی امام سجاد(سیّد سجاد را زهر جفا در کام شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1073
274 شعر سینه زنی امام سجاد(چو زهرکین با کام عابدین شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
929
275 شعر سینه زنی امام سجاد(می لرزد از غیرت زمین از قبر زین العابدین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1141
276 شعر شهادت امام سجاد(من داغ خواهر دیده ام، داغ برادر دیده ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2328
+2
277 شعر شهادت امام سجاد(یعقوب در فراق پسر روز و شب گریست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1367
+3
278 شعر شهادت امام سجاد(مدینه شهر خون شهر شهادت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1071
279 شعر شهادت امام سجاد(حُجت داور، علی ابن الــــــحسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
970
+1
280 شعر شهادت امام سجاد(هر چه می خواهید ظلم افزون کنید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1025
281 شعر شهادت امام سجاد(گاهی به یاد کودک شش ماهه می سوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1254
+1
282 شعر شهادت امام سجاد(سلام ما به اشک بی شمار تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1182
283 شعر شهادت امام سجاد(ای تشنه لب که بر لب دریا گریستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1056
+1
284 شعر شهادت امام سجاد(آنکه عمری به دعا غنچه لب وا می کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1107
+1
285 شعر شهادت امام سجاد(بیمار کربلا ، به تن از تب توان نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1596
286 شعر شهادت امام سجاد(می برید اما به روی ناقه عریان چرا ؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1095
+1
287 شعر شهادت امام حسین(در یورش آن سپاه بر تو چه گذشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1083
288 شعر شهادت امام سجاد(خاطرات و داغ های نینوا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
969
289 شعر شهادت امام سجاد(شهر مدينه امشب شد كربلايي اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
954
+1
290 شعر شهادت امام سجاد(اي گريان كربلا ـ يادگارِ نينوا ـ امام سجاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1055
291 شعر شهادت امام سجاد(شد مدينه كربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1176
+1
292 شعر شهادت امام سجاد(خاكِ حجره با سرشكم گِل شده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
920
293 از اين همه نيرنگ تو فرياد عدو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
914
294 شعر شهادت امام سجاد(كوچه های مدینه و بوی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
953
295 امروز اگر بی سر و سامان تو هستیم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
936
296 ى تشنه اى كه بر لب دريا گريستى اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1030
297 ز فرط گریه گرفته صدای تو بس کن اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1197
+2
298 سلسله ی عشق بُرد، سوی حریم بقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
971
+2
299 از خیمه نگاه می کنی بابا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
950
300 ای سهل در این کوچه ها بال وپرم سوخت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
968