مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 مصائب امام سجاد(ع)-(بر آیه های پیکرت،بس گریه کردم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
2146
+10
252 باید از کرب و بلا باز روایت بشود اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
محمد مهدی عبدالهی
1980
+17
253 شعر مرثیه حضرت علی اکبر (ع)(زجا خیز ای گُل لیلا ، امیدم بیشتر گردد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2248
+8
254 شعر شهادت امام سجاد(ع)( گـردن شیر کجا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
 علی اکبر لطیفیان
3275
+5
255 شعر شهادت امام سجاد(ع)(شهر شام و ملاء عام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2839
+4
256 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار غیِر شربتِ اشکِ روان نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1736
+5
257 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گر بگرید ابر ، چشمِ اشکبار آرم به یاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2603
+3
258 شعر شهادت امام سجاد(ع)(گرچه بیمارم و حالم ز دلم زار ترست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2037
+7
259 شعر شهادت امام سجاد(ع)(فراز اول: جذبه های عرفانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1999
+3
260 شعر شهادت امام سجاد(ع)(باز گریان غم هم نفسی باید شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2043
+3
261 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بعد از آن واقعه ی سرخ، بلا سهم تو شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1696
+3
262 شعر شهادت امام سجاد(ع)(یعقوب کربلا چه قدر گریه می کنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2658
+8
263 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای جلوه ی آیات خدا حضرت سجاد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1787
+3
264 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این ماه کیست همسفر کاروان شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1769
+5
265 شعر شهادت امام سجاد(ع)(با ما بگو ز تسویه ی بی مرام ها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1924
+5
266 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بیمار دشت کرب و بلا با اجازه ات) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2178
+4
267 شعر شهادت امام سجاد(ع)(در جسم جهان فیض بهارانم من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2572
+1
268 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آفتاب لب بامم، پدرِ گریه منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2494
+2
269 شعر شهادت امام سجاد(ع)(امشب دوباره مرغ جانم پر كشیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2280
+2
270 شعر شهادت امام سجاد(ع)(از روزهای قافله دلگیر می شوی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2408
+3
271 شعر شهادت امام سجاد(ع)(آن کسی که همه اش گریه ی عاشورا بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2045
+4
272 شعر شهادت امام سجاد(ع)(این امامی که چنین سلسله بر پا دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2157
+1
273 شعر شهادت امام سجاد(ع)(غم دل بر زبان جاری اگر سازم زبان سوزد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2034
+4
274 شعر شهادت امام سجاد(ع)(ای مظهر نجابت و اخلاص و سادگی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2111
+1
275 شعر شهادت امام سجاد(ع)(بشیر! این جا که عقل و عشق مات ست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1857
+3
276 زمینه شهادت امام زین العابدین (ع) به همراه با سبک ,(چهل ساله که من - با حال بی قرار) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
4336
+10
277 شعری در مصیبت امام زین العابدین (ع) , (دل سوخته، شبیه دل خیمه ها شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2378
+8
278 شعر شهادت امام زین العابدین (ع) - (كاش ما هم كبوترت بودیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2460
+12
279 خاطره مدینه -(مدینه ازشماداردنشانی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2175
280 شعر در مورد مصیبت های وارده به امام سجاد (ع) در کربلا و شام - (لاله سرخ شهادت تن تبدار من است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
5868
+5
281 زبانحال امام سجاد در اسارت - (من بر این ماه که بر نیزه نشسته پسرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3527
+3
282 قرآن پرپر...نوحه زمینه شهادت امام سجاد ع بهمراه سبک(باب الجته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3494
+1
283 شهادت امام سجاد علیه السلام -(شهادت حق الیقین است) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
3800
+1
284 شعری در شهادت امام چهارم شیعیان سید سجاد (ع) -(ذکر مصيبت مي‌کند: الشام الشام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
6371
+3
285 شعری در رثای امام چهارم حضرت سجاد (ع) -(دل سودا زده ام ناله و فرياد كند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
8815
+5