مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام سجاد (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
251 دانلود سبک زمزمه شهادت امام سجاد(ع) -( من امام ساجدینم ای مدینه دل غمینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
سید محسن حسینی
2564
+5
252 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( عزای آقا زین العابدین است شهادتِ سیّدِ ساجدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1865
+3
253 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( نگاهِ من آشنایِ غمه دلِ خونم مبتلای غمه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1413
+3
254 دانلود سبک واحد شهادت امام سجاد(ع) -( دِلِت کوه و چشمِ تو دریا دلِ تو شد مأمَنِ غمها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1525
255 دانلود سبک شهادت امام سجاد(ع) -( منم شمعِ شام و محفلِ غم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
رحیم ابراهیمی
1422
+2
256 دانلود سبک نوحه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( به تاب و تَعبَم من، ز غم لَبالَبم من ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1691
+2
257 دانلود سبک نوحه شهادت امام سجاد(ع) -( شامیان من زاده ی خَیرُالوَرایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
حاج علی انسانی
1633
+1
258 دانلود سبک زمینه-واحد شهادت امام سجاد(ع) -( من زین العابدینم و حجّت حق به عالمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1387
+1
259 دانلود سبک زمینه شهادت امام سجاد(ع) -( دل هر شیعه از این مرثیه بی تاب است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
امیر عباسی
1257
+1
260 مناجات و مصائب امام سجاد(ع)( در دل تاریك شب ها، باز می پیچد دعایت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
935
261 مدح امام سجاد(ع)(کیستم من؟ پیشـوای چـارم اهـل‌یقینـم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
1441
+2
262 شعر سینه زنی امام سجاد(لالۀ سرخِ آل اطهارم2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1363
+1
263 شعر سینه زنی امام سجاد(هنگامۀ قـــــــــــتل، زین العــابدین است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1054
--1
264 شعر سینه زنی امام سجاد(یعقوب آل عبا حضرت سجّاد2 ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1183
+2
265 شعر سینه زنی امام سجاد(امام عابدین منم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1488
266 شعر سینه زنی امام سجاد(ای دیده خون افشان که من با غم قرینم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1156
267 شعر سینه زنی شهادت امام سجاد(به پیکر زخم غُل دارم 2) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1161
+1
268 شعر سینه زنی امام سجاد(به هر جا بنگرم اکنون ، عزای شاه دین بینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1061
269 شعر سینه زنی شهادت امام سجاد(هر کجا روی نهادم غم عظمای تو بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1096
+1
270 شعر سینه زنی امام سجاد(سیّد سجاد را زهر جفا در کام شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1043
271 شعر سینه زنی امام سجاد(چو زهرکین با کام عابدین شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
919
272 شعر سینه زنی امام سجاد(می لرزد از غیرت زمین از قبر زین العابدین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1131
273 شعر شهادت امام سجاد(من داغ خواهر دیده ام، داغ برادر دیده ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
2216
+2
274 شعر شهادت امام سجاد(یعقوب در فراق پسر روز و شب گریست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1305
+3
275 شعر شهادت امام سجاد(مدینه شهر خون شهر شهادت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1057
276 شعر شهادت امام سجاد(حُجت داور، علی ابن الــــــحسین) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
960
+1
277 شعر شهادت امام سجاد(هر چه می خواهید ظلم افزون کنید) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1015
278 شعر شهادت امام سجاد(گاهی به یاد کودک شش ماهه می سوخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1173
+1
279 شعر شهادت امام سجاد(سلام ما به اشک بی شمار تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1170
280 شعر شهادت امام سجاد(ای تشنه لب که بر لب دریا گریستی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1028
+1
281 شعر شهادت امام سجاد(آنکه عمری به دعا غنچه لب وا می کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1090
+1
282 شعر شهادت امام سجاد(بیمار کربلا ، به تن از تب توان نداشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1543
283 شعر شهادت امام سجاد(می برید اما به روی ناقه عریان چرا ؟) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1048
+1
284 شعر شهادت امام حسین(در یورش آن سپاه بر تو چه گذشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1007
285 شعر شهادت امام سجاد(خاطرات و داغ های نینوا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
959
286 شعر شهادت امام سجاد(شهر مدينه امشب شد كربلايي اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
946
+1
287 شعر شهادت امام سجاد(اي گريان كربلا ـ يادگارِ نينوا ـ امام سجاد اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1046
288 شعر شهادت امام سجاد(شد مدينه كربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1166
+1
289 شعر شهادت امام سجاد(خاكِ حجره با سرشكم گِل شده اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
912
290 از اين همه نيرنگ تو فرياد عدو اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
880
291 شعر شهادت امام سجاد(كوچه های مدینه و بوی اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
907
292 امروز اگر بی سر و سامان تو هستیم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
928
293 ى تشنه اى كه بر لب دريا گريستى اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1018
294 ز فرط گریه گرفته صدای تو بس کن اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
1190
+2
295 سلسله ی عشق بُرد، سوی حریم بقا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
962
+2
296 از خیمه نگاه می کنی بابا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
941
297 ای سهل در این کوچه ها بال وپرم سوخت اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
957
298 کجـا دو دیــده مــن شـد مـثــال دریــا را نخـواهد ایـن دل مـن مانــدنِ به دنـیــا را اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
826
299 دریا به دیده ی تر من گریه می کند اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
910
+1
300 ای شام، کربلای تو یا زین العابدین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام سجاد (ع)
892
+2