مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دو بیتی های شهادت امام کاظم (ع) -( دلت سوی خدا پرواز کرده غم خود رابه او ابراز کرده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
استاد سید هاشم وفایی
150
2 نفس سوخته -(ای که احیای دعای دل زهر ا کردی مرگ خود را ز خداوند تمنا کردی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
استاد سید هاشم وفایی
133
3 شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام -(آن که آهش دردل هفت آسمان تأثیرداشت روزها درکنج زندان ناله ی شبگیر داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
استاد سید هاشم وفایی
94
+1
4 دانستنيهاى امام موسي ابن جعفر اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
124
5 روضه امام کاظم (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
6
6 روضه امام کاظم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
416
7 روضه امام کاظم با گریز به کربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
8
8 اهمیت زیارت قبر موسی بن جعفر (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
217
9 شعر شهادت امام موسی بن جعفر(ع) -(هرجا گرفتار است حتماً باب حاجت هست) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا باقریان
161
10 شهادت امام موسی کاظم(ع) -(بی خود نماز مرد، نشسته نمی‌شود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا باقریان
122
--2
11 شهادت امام موسی بن جعفر(ع) -(من اشک می‌ریزم بر احوالی که داری) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
رضا باقریان
116
12 متن داستان حضور امام کاظم در جشن نوروز و اهدا هدایا به سراینده شعر در مصیبت اباعبدالله الحسین اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
151
+1
13 متن روایتی از امام کاظم(ع) با گریز به کربلا اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
256
14 شهادت امام کاظم -( گوشه ی زندان کین آقا چو گل پر پر شدی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
وحید زحمتکش شهری
161
15 شعری به یاد ماندنی از علیرضا خاکساری در مورد شهادت امام کاظم (ع) -(در آغوش پدر بودم نگاهم بر علم می خورد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
علیرضا خاکساری
153
+1
16 متن شعر شهادت امام کاظم علیه السلام -(سیاه چالِ بلا سایه بر پرم انداخت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
104
17 غزل مصیبت حضرت موسی بن جعفر (ع) -(كنج زندان بلا تا كه ز پا افتادم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
133
18 شعر مصیبت آقا موسی بن جعفر علیه السلام -(باب الحوائج هر کجا کار خودش را کرد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
213
19 زمزمه شهادت موسى ابن جعفر به سبك : هواى اين روزاى من هواى سنگره -(رو خاك زدون بلا ، بلا اومد سرت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اصغر چرمی
146
+2
20 امام محبوس -(چارده سال به زندان عدو جایش بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
212
21 شهادت امام موسی کاظم ع -(امشب پرستوی دلم پَر می کشد پَر، بر آسمانِ گنبدِ موسی ابنِ جعفر(ع)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
هستی محرابی
240
+1
22 شعر مصیبت حضرت موسی بن جعفر (ع) -(بر روی خاک بس که تنش را کشیده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حمیدرضا محسنات
596
+3
23 شعر شب شهادت امام کاظم از دکتر حسن لطفی -(انیسِ این شب ممتد چهارده سالم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
317
24 یا موسی ابن جعفر علیه السلام -(کُنج سیاه چال غریبی عزیز داشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن لطفی
278
25 شهادت امام موسی کاظم ع -(می رسد به گوشِ دل، ناله های احزانت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
هستی محرابی
134
26 شعر شهادت امام موسی کاظم علیه السلام -(با دستهای بسته مناجات می کند) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
احمد شاکری
153
27 شعر در مدح و شهادت موسی بن جعفر علیه السلام -(بازو،کمر،سر ،هرکجایم ضربه دیده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
قاسم نعمتی
213
28 رباعی توسل به حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) -(تا خداوند به شان کرمت خط بنوشت) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
165
29 مللب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام -(محبوس کرده در وسط سینه آه را) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محسن حنیفی
148
30 شهادت حضرت موسی بن جعفر الکاظم -(اسیر زندونم و از زمونه سیرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیرحسین سلطانی
202
+1
31 واحد سنگین شهادت حضرت موسی بن جعفر(ع) -(خزون شده بهار من سیاهه روزگار من) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
گروه شاعرانه ها سبک
163
+2
32 غزل شهادت حضرت امام کاظم علیه السلام -(خاک شهر کاظمینت برتر از زر میشود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمدرضا نادعلیان
179
+1
33 یا امام کاظم (ع) -(طاقتش نیست زدرد جگرش خم شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
اسماعیل تقوایی
227
34 ذکر سینه زنی شهادت حضرت امام جعفر کاظم(ع) + سبک -(مردِ غريبي تنهاي تنها سر را نهاده بر خاكِ غمها) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
324
35 شور / تک ویژه شهادت حضرت موسی بن جعفر امام کاظم(ع) + سبک -(حال و هوای کاظمین حال و هوای جنته) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
233
+1
36 شعر شهادت امام موسی الکاظم علیه السلام -(افتاده است روی زمین درد میکشد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد حسن بیات لو
238
37 َعر مصیبت امام موسی کاظم علیه السلام -(موسای آل احمدم و برگزیده ام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد جواد شیرازی
143
38 نوحه زمزمه و واحد شهادت امام کاظم -(باب الحوائج یعنی – غریبه ای میون زندون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد مهدی روحی
274
39 زمینه شهادت امام موسی کاظم -(تو دلم غوغاست - قلب من شيداست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمد مهدی روحی
161
40 شعر موسی بن جعفر -(سبزی جسم تو تاراج زمستان میشد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن کردی
147
41 نوحه شهادت حضرت موسی الکاظم(ع) -(کنج زندان غم ناله ها میزنم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
196
+1
42 روضه‌ی متنی حضرت موسی‌بن‌جعفر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
164
43 زمینه شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام -(کنج زندونمو بی تاب و مضطرم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
گروه شاعرانه ها سبک
279
+1
44 روضه‌ی متنی موسی بن جعفر(ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
مرتضی محمودپور
160
45 سبک زمینه شهادت حضرت امام موسی ابن جعفر علیه السلام -( من و رنج فراوون،تو سیه چالِ زندون) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
امیرحسین سلطانی
275
+2
46 مطلب برای شهادت موسی بن جعفر علیه السلام -( کیست این مرد که اوصاف پیمبر دارد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
وحید محمدی
216
+1
47 زمینه شهادت موسی بن جعفر -(بیقرارم ناله دارم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
جعفر خدری
195
48 (غزل)ز دود آه من خیزد شراره اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
201
+2
49 (غزل)منم آن گل که در گلشن حزین و پرپر افتادم اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
محمود اسدی
203
+2
50 ذکر سنتی ـ ویژه شهادت حضرت امام موسی کاظم(ع) + سبک -(سوختم از زهرِ جفا ای خدا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام موسی بن جعفر الکاظم
حسن ثابت جو
171