مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
1 دانلود متن و سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( شد قسمت مـن از دار دنیا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
287
2 دانلود متن وسبک نوحه شهادت امام محمد یاقر(ع) -( درونم طوفـان به پا می شه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
216
3 دانلود متن و سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( نبردم از یاد نفس کشیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
212
4 دانلود متن و سبک نوحه شهادت امام محمد یاقر (ع) -( ای ابر بهار یار بی قرار ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
219
5 دانلود متن و سبک شور شهادت امام محمد باقر (ع) -( عاشقم عاشق حضرت باقرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
231
6 دانلود متن و سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( منم شبیه بابام گریه کن حسینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
222
7 دانلود متن و سبک نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( عمریه می بارم می سوزم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
218
8 دانلود متن و سبک نوحه شهادت امام محمد باقر -( یه آرزو دارم تو سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن طالبی پور
318
9 امام باقر(ع) -( ای بقیع ای مدفن گلهای ناب ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد کلهر
296
10 شهادت امام محمد باقر(ع) -( در غربت حاکم شده بر خاک بقیعم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مرضیه عاطفی
277
11 شهادت امام محمد باقر(ع) -( مانده ام محو تو و غربت اطراف بقیع ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مرضیه عاطفی
274
12 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( منم که شاهد کرببلای خونینم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مرتضی محمودپور
238
13 دانلود شعر وسبک نوحه امام محمد باقر(ع) -( همچو نی در نوایم شاهدِ کربلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مرتضی محمودپور
302
+1
14 شهادت امام باقر علیه السلام -( هم کوفه و هم شام بلا را دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسین رئوفی
296
15 روضه امام محمد باقر علیه السلام با صدای حاج میثم مطیعی -( سلام من به بقیع و به چار قبر خرابش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
263
16 روضه امام محمد باقر علیه السلام با صدای سید مهدی میرداماد -( من پنجمین ولی خداوند قادرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
257
17 روضه امام محمد باقر علیه السلام با صدای حاج محمود کریمی -( آمدم در پناه چشمانت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
260
18 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( شکست پهلوی آن دختری که خورد زمین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
وحید محمدی
208
19 شعر شهادت حضرت امام محمد باقر(ع) -( نفرت از خولی و بُغضی به دل از حرمله داشت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد قاسمی
224
20 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( به ندبه ی خرابه ها... به هِق هِق رقیّـه ها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسن لطفی
130
21 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اشاره دو سه تا را به چشمِ خود دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
189
22 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( غارت چادر و پوشیه ی خواهر شده است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سید پوریا هاشمی
203
23 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( هم غرورم شکست هم قلبم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسن بیات لو
211
24 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( هر شب از دست درد تب میکرد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
201
25 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( یادش به خیر... دخترِ بابایی حسین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسین ایمانی
144
26 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از بسکه محو روضه ی «او می کشید» شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی
196
27 شعر شهادت امام باقر (ع) -( آن ساعتی که خیمه ی آل عبا سوخت ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد قاسمی
273
+1
28 شعر شعادت امام محمد باقر(ع) -( پیش چشمان تو شده بی بال ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسین رحیمیان
228
29 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( دراین مصیبت عظمی دل همه خون شد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
179
30 نوحه شهادت امام باقر علیه السلام -( عزیز زهرا داغی درسینه داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد مبشری
295
31 نوحه شهادت امام باقر علیه السلام -( نوحه خوان شد مهر و هم ماه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
311
32 نوحه شهادت امام محمد باقر (ع) -( لحظه وداعه شده وقت سفرم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمدرضا رضایی
283
33 یا باقر آل مصطفی (ص) -( در خاطر او غم است از کرب و بلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مریم موسوی
314
34 امام باقر(ع)شهادت -( دستان تبدارِ پدر یادم نرفته ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مرضیه عاطفی
291
35 امام باقر(ع)شهادت -( خوشا بحال دلی که به دلبری برسد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علیرضا خاکساری
219
+1
36 امام باقر(ع)شهادت -( غروبِ کرببلا را به چشم خود دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
272
+2
37 امام باقر(ع)شهادت -( روضه نمی خواهی !! مزارت روضه خوان است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا قاسمی
301
--1
38 شور شهادت امام باقر -( امام باقر دارم به یادماتمت دشوری به سینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
230
39 امام باقر(ع)شهادت -( چقدر ناله ی بی جان و بی صدا داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
اسماعیل شبرنگ
218
+1
40 امام باقر(ع)شهادت -( این جمله خود به خود به خدا ختمِ روضه هاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
227
+1
41 امام باقر0ع)شهادت -( غم جانسوز غارت خلخال ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسن بیات لو
226
42 امام باقر(ع)شهادت -( کودکی فصل خوب خاطره هاست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
میلاد حسنی
221
+1
43 واحد و زمزمه شهادت امام محمد باقر (ع) -( باقرم و روشنی دیده مصطفی شدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
202
44 امام باقر(ع)شهادت -( چهارساله است و شاهد غمین ترین مناظر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محسن ناصحی
205
+2
45 امام باقر(ع)شهادت -( فهمیدم آن لحظه که نامحرم تو را می زد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مجید تال
212
46 امام باقر(ع)شهادت -( اي از تو دهان علم هم وا مانده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
عباس احمدی
188
47 امام باقر(ع)شهادت -( وقف علوم و دانش و دین کرده، همّ خویش ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حاج علی انسانی
225
48 نوحه شهادت امام محمد باقر (ع) با صدای حاج امیر عباسی -( دل غرق نفرت تا ابد از خصم شوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
208
49 نوحه شهادت امام محمد باقر(ع) -( منم کشته از زهر کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
242
50 امام باقر(ع)-شهادت -( آمدم در پناه چشمانت زائر هفت آسمان باشم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسن کردی
285
+1