مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
101 شعر شهادت امام باقر(ع) -( صورتی زرد شده وقت سفر معلوم است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2427
102 شعر شهادت امام باقر(ع) -( پنجمین شمس فروزنده عالم هستم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا باقریان
2161
+1
103 شعر شهادت امام باقر(ع) -( تو که بر چشم خلق جا داری ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2292
+3
104 شعر شهادت امام باقر(ع) -( دلی شکسته وچشمی زگریه،تردارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2425
+1
105 شعر شهادت امام باقر(ع) -( بار بلا به شانه کشیدم به کودکی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
قاسم نعمتی
3779
+4
106 شعر شهادت امام باقر(ع) -( هستي ما همه در كرببلا رفته به باد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2358
+2
107 شعر مرثیه شهادت امام باقر(ع) -( او که ز نسل هم حسین و هم حسن بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2167
+1
108 شعر مدح و مصیبت امام باقر(ع) -( ای یادگار تیره ی مردان راستین ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حامد اهور
2845
+3
109 دانلود سبک شور شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا امام ِ باقر همیشه نوای منه ، نوای منه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2845
+3
110 دانلود سبک زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) -( هر چی شنیدید و گریه کردید ، من با چشمای خودم دیدم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حمید رمی
3295
+4
111 شعر شهادت امام باقر(ع) -( ای عمر پر درد و بلا بار سفر بند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2812
+3
112 شعر شهادت امام باقر(ع) -( باز روزی ما غم است آقا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد حسین رحیمیان
2598
+1
113 شعر مدح و شهادت امام باقر(ع) -( ای شیعۀ ثانی عشر حضرت باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد سید هاشم وفایی
2757
+1
114 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( منم که دل به غم و درد آشنا دارم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2584
+1
115 شعر شهادت امام باقر(ع) -( خـــاطراتش قشــنگ و زیبا بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
وحید قاسمی
2710
116 شعر و سبک زمینه سینه زنی برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( یا باقر ِ آل عبا ، ای یادگار کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
3690
+8
117 شعر و سبک نوحه برای شهادت حضرت باقرالعلوم -( ای مسموم کینه امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2804
+3
118 نوحه شهادت امام محمد باقر به همراه فایل صوتی سبکنوحه -( ای عزیز مصطفی امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2797
+5
119 زمزمه و زمینه شهادت امام محمد باقر(ع) با لینک دانلود س -( امام و رهبر ولایم ، به بی کسی ها مبتلایم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسین رحمانی
4101
+4
120 دانلود زمینه برای شهادت امام محمد باقر(ع) -( زظلم و جور اعدا ، شدی مسموم کینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا رسولی
3543
+6
121 دانلود سبک نوحه امام محمد باقر(ع) -( بی تاب شده پیكرش از شعله‌ی كینه ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
یوسف رحیمی
3442
+4
122 شعر مصیبت امام محمد باقر(ع) -( بقيع ! اين تنِ مولاي سالخورده‌ي ماست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
علی صالحی
2502
+3
123 شعر مرثیه امام محمد باقر(ع) -( من امشب شربتى نوشم كه شويَد زَهرِ اعدا را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2203
+3
124 شعر مدح و مرثیه حضرت امام محمد باقر(ع) -( تشبیه و استعاره به وصفت نیاز نیست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مجید خضرائی
3468
+3
125 شعر مدح و مرثیه امام محمد باقر(ع) -( ای به سینه ات پنهان گنج های قرآنی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2803
+2
126 دانلود متن و سبک زمینه شهادت امام محمد باقر (ع) -( قسم به علم حضرت باقر مارو اهل دانش و تقوی کن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2711
+3
127 دانلود نوحه و واحد سینه زنی شهادت امام محمد باقر (ع) -( گشته مسموم از جفا امام ِ باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
امیر عباسی
2914
+5
128 شعر مصائب امام محمد باقر(ع) -( کی‌ام من تا ثنای حضرتش را خوانم و گویم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2256
+1
129 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای طایران آسمان، وقت عزای باقر است ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2836
+5
130 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( حریم سینه ی من در شراره افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2031
+1
131 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( وقت جان دادن لبانش یاد بابا می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2522
+2
132 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( من بمیرم چهره ات گشته کبود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2523
+3
133 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( با سرشک شما شروع شده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رحمان نوازنی
2265
134 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( تو مثل رأس جد خود اعجاز کردی ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جواد حیدری
2321
+2
135 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( درد عشقی کشیده ام، که مپرس ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2595
--1
136 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باز از دل ندای غم آمد ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2505
137 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه کودکی ات دیده بود قافله را ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
سید حمید رضا برقعی
2140
+4
138 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در میان قنوت چشمانم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمد فردوسی
2058
139 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( سینه ام چون تلاطم دریا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مسعود اصلاني
2138
+1
140 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( از سوز تشنگی جگرم ناله می کند ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2334
+4
141 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ی ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
محمود ژولیده
2295
142 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( کشته شد از تیغ دشمن ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2035
+3
143 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( در مصیبت امام محمد باقر ع گریز به کربلا ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
جعفر ابوالفتحی
2796
144 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( باید گریست با همه ناله دارها ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2272
+1
145 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( نگاه چشم ترم کل صحنه هارا دید ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی نظری
2326
+1
146 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( شيعه كند مرا صدا كه حجت خدا منم ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
1832
--1
147 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( اى كه احمد مبتلاى روى توست ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2151
148 مدح و شهادت امام محمد باقر(ع) -( ای جان‌ِ جهان امام باقر ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
استاد حاج غلامرضا سازگار
2052
--1
149 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( صدای صاعقه آمد که در هوا زده بود ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
پیمان طالبی
1877
+1
150 شعر شهادت امام محمد باقر(ع) -( یک طرف کاغذ و یک سو قلمش افتاده ) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
مهدی رحیمی
1831
+2