مطالب فهرست کامل اشعار و سبک های شهادت امام محمد باقر (ع)

# عنوان دسته بندی نام شاعر توضیحات
301 شهادت امام باقر(ع) به همراه دانلود سبک -(یه آقای خسته روضه خون کربلا شده) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
رضا تاجیک
3491
+1
302 نوحه شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام + دانلود سبک نوحه -(عالمی ماتم سرا شد فاطمه صاحب عزا شد) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
8447
+13
303 شعر شهادت امام محمد باقر ع -(فلك امان ز تو و ظلم بي نهايت تو) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
9605
+3
304 شعر شهادت امام محمد باقر علیه السلام -(ای دومین محمد و ای پنچمین امام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4632
305 شعر شهادت امام محمد باقر ع -(اى فروزان گهرِ پاكِ بقيع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
5956
+3
306 شعر «شبهای بقیع » -(در جهان، هم شأن و همتائی کجا دارد بقیع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4161
307 شوق لقا -(بـه سر مـی پـرورانم من هوای حضرت بـاقر (ع)) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2596
308 لوای حضرت باقر -(دلم پر مى ‏زند امشب براى حضرت باقر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2756
309 مدیحه -(اى به تو از خالق داور سلام) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2477
+1
310 لحظه‏هاى واپسین صبر -(دیده جانانه‏اى پر ابر بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2463
311 یادگار آخرین -(یا باقر از فرط غمت افسرده گشتیم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2476
312 قصه مظلومی -(كسی كه بود شكافنده‌ی تمام علوم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2579
+2
313 حضرت باقر(ع) -(گوهر آل رسولی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2813
+1
314 یاد -(یاد دارم که کربلا بودم) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2478
+1
315 یادگار کربلا -(خاک بقیعت دل جلا، ای یادگار کربلا) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3324
+1
316 کبوتر غریب -(باقر علوم عا لم ، عا لم آ ل پیمبر) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
3051
--1
317 هفتاد و چند داغ شقایق -(تنها تر ین غر یب دیار مد ینه بود) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
2920
+2
318 گریه می کنی ... -(بین نماز ، وقت دعا گریه می کنی) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
4352
+10
319 رباعی شهادت امام باقر (ع) اشعار شهادت و مصائب اهل بیت
شهادت امام محمد باقر (ع)
حسن ثابت جو
8935
+4